Matematiksel Hesap Makineleri

Daire Çevresi Hesaplayıcı

Daire yarıçapını, daire çapını, daire çevresini ve daire alanını hesaplamak için bu ücretsiz daire çevresi hesaplayıcısını kullanın.

Daire çevresinin görselleştirilmesi

İçindekiler

Daire çevresi hesaplayıcı nasıl kullanılır?
Çevre nedir?
Çember nedir?
İlgili daire formülleri
Çevre formülü
Çevrelerle ilgili terimler
Çemberin tarihi

Daire çevresi hesaplayıcı nasıl kullanılır?

Diğer daire parametrelerini bulmak için yarıçap, çap, çevre veya alan girmeniz gerekir. Bundan sonra hesap makinesi geri kalan değerleri sizin için otomatik olarak hesaplayacaktır.

Çevre nedir?

Çevre, bir dairenin kenarının doğrusal mesafesidir. Geometrik bir şekilde çevre ile aynı anlama gelir. Çevre ve çevre arasındaki fark, "çevre" teriminin yalnızca çokgenler için kullanılmasıdır.

Çember nedir?

Daire, çeşitli kavramları ve farklı insan gruplarını gösteren basit bir kapalı şekildir. Bir düzlemde belirli bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktalar kümesidir. Daire çapları yarıçapın iki katıdır. Bir dairenin merkezi ile içinden geçen çizgi arasındaki mesafeye eşit olmalıdırlar.
Öklid geometrisinde daire, bir düzlemi iki bölgeye ayıran basit bir eğridir: iç ve dış. Genellikle bir şeklin sınırına veya tüm yapıya atıfta bulunmak için kullanılır.
Daire, birim çevre başına en fazla alanı kapsayan bir eliptik yapı türüdür. Genellikle merkez noktası ve eksantrikliği sıfır olan iki boyutlu bir şekil olarak tanımlanır.
Çevreler hakkında daha fazla bilgi edinin

İlgili daire formülleri

İşte daire hesaplayıcımızın kullandığı formüller.

Çevre formülü

Daire çevresini yarıçapına göre hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz.
C = 2πR
R = radius
daire örneği
D = 2 * R
C = 2 * π * R
A = π * R^2
R = radius
D = diameter
C = circumference
A = area
π = 3.141
Geometride daire nedir?

Çevrelerle ilgili terimler

Çevre, bir devre ile daire arasındaki mesafedir.
Çap, merkezden geçen doğru parçasıdır.
Dairenin merkezine origo denir.
Daire, belirli bir noktadan uzaktaki noktalardan oluşan bir şekildir. Bu noktalar arasındaki mesafeye yarıçap denir.
Yarım disk, en büyük segmenti gösteren özel bir durumdur. Teğet Çember kavramı, bilinen en eski uygarlıkların kurulduğu zamana kadar uzanır.

Çemberin tarihi

Çember eski zamanlardan beri bilinmektedir. Ay ve Güneş'in çevresinde bitkiler tarafından gözlemlenebilen doğal çemberler vardır.
Daire, astronomi ve geometri gibi birçok bilimsel disiplinin gelişimine ilham verdi. Çalışması ayrıca ilahi veya mükemmel geometri kavramını açıklamaya yardımcı oldu.
Platon mükemmel daireyi, onun kelimelerden ve çizimlerden nasıl farklı olduğunu ve neden önemli olduğunu açıklar.
Sanatçıların değişen dünya görüşleri, çember algılarını etkiledi. Bazıları merkezi kısmına odaklanırken, diğerleri çevresinin demokratik yönünü vurguladı.
Daire, birçok kutsal ve manevi kavramın sembolüdür. Dünyada çeşitli şekillerde yorumlanmıştır.
Çevrelerin tarihi

Angelica Miller
makale yazarı
Angelica Miller
Angelica bir psikoloji öğrencisi ve içerik yazarıdır. Doğa ve deniz belgesellerini ve eğitici YouTube videolarını seviyor.

Daire Çevresi Hesaplayıcı Türkçe
Yayınlanan: Mon Aug 02 2021
Matematiksel hesap makineleri kategorisinde
Daire Çevresi Hesaplayıcı kendi web sitenize ekleyin

Diğer matematiksel hesap makineleri

Vektör Çapraz Ürün Hesap Makinesi

30 60 90 Üçgen Hesap Makinesi

Beklenen Değer Hesaplayıcı

Çevrimiçi Bilimsel Hesap Makinesi

Standart Sapma Hesaplayıcısı

Yüzde Hesaplayıcı

Kesirler Hesaplayıcı

Pound - Bardak Dönüştürücü: Un, Şeker, Süt..

Çift Açılı Formül Hesaplayıcı

Matematiksel Kök Hesaplayıcı (kare Kök Hesaplayıcı)

Üçgen Alan Hesaplayıcı

Koterminal Açı Hesaplayıcı

Nokta Çarpım Hesaplayıcı

Orta Nokta Hesaplayıcısı

Önemli Rakamlar Dönüştürücü (Sig Figs Hesaplayıcı)

Daire Için Yay Uzunluğu Hesaplayıcısı

Nokta Tahmini Hesaplayıcısı

Yüzde Artış Hesaplayıcısı

Yüzde Farkı Hesaplayıcısı

Doğrusal Enterpolasyon Hesaplayıcısı

QR Ayrıştırma Hesaplayıcısı

Matris Devrik Hesaplayıcı

Üçgen Hipotenüs Hesaplayıcı

Trigonometri Hesaplayıcısı

Sağ Üçgen Kenar Ve Açı Hesaplayıcı (üçgen Hesaplayıcı)

45 45 90 Üçgen Hesaplayıcı (dik Üçgen Hesaplayıcı)

Matris Çarpım Hesaplayıcısı

Ortalama Hesap Makinesi

Rastgele Numara Üreticisi

Hata Payı Hesaplayıcısı

Iki Vektör Hesap Makinesi Arasındaki Açı

LCM Hesaplayıcı - En Az Ortak Çoklu Hesaplayıcı

Kare Görüntü Hesaplayıcı

Üs Hesaplayıcı (güç Hesaplayıcı)

Matematik Kalan Hesaplayıcı

Üç Hesap Makinesi Kuralı - Doğrudan Oran

Ikinci Dereceden Formül Hesaplayıcı

Toplam Hesaplayıcı

Çevre Hesaplayıcı

Z Puanı Hesaplayıcısı (z Değeri)

Fibonacci Hesaplayıcısı

Kapsül Hacmi Hesaplayıcısı

Piramit Hacim Hesaplayıcı

Üçgen Prizma Hacim Hesaplayıcısı

Dikdörtgen Hacim Hesaplayıcı

Koni Hacmi Hesaplayıcı

Küp Hacim Hesaplayıcı

Silindir Hacmi Hesaplayıcısı

Ölçek Faktörü Genişleme Hesaplayıcısı

Shannon Çeşitlilik Indeksi Hesaplayıcısı

Bayes Teoremi Hesaplayıcısı

Antilogaritma Hesaplayıcı

Eˣ Hesap Makinesi

Asal Sayı Hesaplayıcı

Üstel Büyüme Hesaplayıcısı

Örnek Boyutu Hesaplayıcısı

Ters Logaritma (log) Hesaplayıcı

Poisson Dağılımı Hesaplayıcısı

Çarpımsal Ters Hesap Makinesi

Işaret Yüzdesi Hesaplayıcı

Oran Hesaplayıcı

Ampirik Kural Hesaplayıcı

P-değeri-hesaplayıcı

Küre Hacmi Hesaplayıcı

NPV Hesaplayıcı

Yüzde Azalma

Alan Hesaplayıcı