Matematiske Kalkulatorer

Sirkelomkrets Kalkulator

Bruk denne gratis sirkelomkretsberegner for å beregne sirkelradius, sirkeldiameter, sirkelomkrets og sirkelområde.

Visualisering av sirkelomkrets

Innholdsfortegnelse

Hvordan bruke sirkelomkrets kalkulator?
Hva er omkrets?
Hva er en sirkel?
Relevante sirkelformler
Omkretsformel
Vilkår knyttet til kretser
Sirkelens historie

Hvordan bruke sirkelomkrets kalkulator?

For å finne ut andre sirkelparametere må du fylle ut radius, diameter, omkrets eller areal. Etter det vil kalkulatoren automatisk beregne resten av verdiene for deg.

Hva er omkrets?

Omkretsen er den lineære avstanden til en sirkels kant. Det betyr det samme som omkretsen i en geometrisk figur. Forskjellen på omkrets og omkrets er at begrepet 'omkrets' utelukkende brukes om polygoner.

Hva er en sirkel?

En sirkel er en enkel lukket form som viser ulike konsepter og forskjellige grupper av mennesker. Det er et sett med punkter i et plan som er like langt fra et gitt punkt. Sirkeldiametere er to ganger radiusen. De må være lik avstanden mellom midten av en sirkel og linjen som går gjennom den.
I euklidisk geometri er en sirkel en enkel kurve som deler et fly i to områder: interiøret og det ytre. Det brukes ofte for å referere til grensen til en form, eller til hele strukturen.
En sirkel er en type elliptisk struktur som omslutter mest areal per omkretsenhet. Det er vanligvis definert som en todimensjonal form med et sentralt punkt og en eksentrisitet på null.
Finn ut mer om sirkler

Relevante sirkelformler

Her er formlene som sirkelkalkulatoren vår bruker.

Omkretsformel

Du kan bruke følgende formel til å beregne sirkelomkretsen basert på radius.
C = 2πR
R = radius
Eksempel på sirkel
D = 2 * R
C = 2 * π * R
A = π * R^2
R = radius
D = diameter
C = circumference
A = area
π = 3.141
Hva er sirkel i geometri?

Vilkår knyttet til kretser

Omkrets er avstanden mellom en krets og sirkelen.
Diameter er linjesegmentet som passerer gjennom midten.
Sentrum av sirkel kalles origo.
En sirkel er en form som består av punkter som er på avstand fra et gitt punkt. Avstanden mellom disse punktene kalles radius.
En halv plate er et spesialtilfelle som viser det største segmentet. Konseptet Tangent Circle dateres tilbake til den tiden da de tidligste kjente sivilisasjonene ble etablert.

Sirkelens historie

Sirkelen har vært kjent siden antikken. Det er naturlige sirkler rundt månen og solen, som kan observeres av planter.
Sirkelen har inspirert utviklingen av mange vitenskapelige disipliner, for eksempel astronomi og geometri. Studien har også bidratt til å forklare begrepet guddommelig eller perfekt geometri.
Platon forklarer den perfekte sirkelen, hvordan den er forskjellig fra ord og tegninger, og hvorfor den er viktig.
Kunstnernes varierende verdenssyn påvirket deres oppfatning av sirkelen. Noen har fokusert på den sentrale delen, mens andre har fremhevet det demokratiske aspektet ved omkretsen.
Sirkelen er et symbol på mange hellige og åndelige begreper. Det har blitt tolket på forskjellige måter rundt om i verden.
Sirkels historie

Angelica Miller
Artikkelforfatter
Angelica Miller
Angelica er psykologstudent og innholdsforfatter. Hun elsker naturen og spennende dokumentarer og pedagogiske YouTube -videoer.

Sirkelomkrets Kalkulator Norsk
Publisert: Mon Aug 02 2021
I kategori Matematiske kalkulatorer
Legg til Sirkelomkrets Kalkulator på ditt eget nettsted

Andre matematiske kalkulatorer

Vector Kors Kalkulator

30 60 90 Trekantkalkulator

Forventet Verdikalkulator

Online Vitenskapelig Kalkulator

Standardavvik Kalkulator

Prosentandel Kalkulator

Brøkkalkulator

Pund Til Kopper Omregner: Mel, Sukker, Melk..

Dobbel Vinkel Formel Kalkulator

Matematisk Rotkalkulator (kvadratrotkalkulator)

Trekant Område Kalkulator

Koterminal Vinkelkalkulator

Dot Produktkalkulator

Midtpunkts Kalkulator

Omregner For Betydelige Tall (Sig Figs-kalkulator)

Bue Lengde Kalkulator For Sirkel

Poengestimatkalkulator

Prosentvis Økningskalkulator

Prosentforskjellskalkulator

Lineær Interpolasjonskalkulator

QR Nedbrytningskalkulator

Matrise Transponere Kalkulator

Trekanthypotenuskalkulator

Trigonometrikalkulator

Rettvinklet Side- Og Vinkelkalkulator (trekantkalkulator)

45 45 90 Trekantkalkulator (rettkantkalkulator)

Matrix Multiplikatorkalkulator

Gjennomsnittlig Kalkulator

Tilfeldig Tallgenerator

Feilmarginkalkulator

Vinkel Mellom To Vektorer Kalkulator

LCM-kalkulator - Minst Vanlige Multiple-kalkulator

Kvadratmeter Kalkulator

Eksponentkalkulator (kraftkalkulator)

Matematisk Restkalkulator

Treregel-kalkulator - Direkte Proporsjon

Kvadratisk Formelkalkulator

Sum Kalkulator

Perimeterkalkulator

Z-poengskalkulator (z-verdi)

Fibonacci-kalkulator

Kapselvolumkalkulator

Volumkalkulator For Pyramide

Trekantet Prismevolumkalkulator

Rektangelvolumkalkulator

Kjeglevolumkalkulator

Kubevolumkalkulator

Sylindervolumkalkulator

Skalafaktor Utvidelseskalkulator

Shannon Mangfoldsindekskalkulator

Bayes Teorem Kalkulator

Antilogaritme Kalkulator

Eˣ Kalkulator

Primtallskalkulator

Eksponentiell Vekst Kalkulator

Kalkulator For Prøvestørrelse

Invers Logaritme (log) Kalkulator

Kalkulator For Giftfordeling

Multiplikativ Invers Kalkulator

Karakterer Prosentkalkulator

Forholdskalkulator

Empirisk Regelkalkulator

P-verdi-kalkulator

Kulevolumkalkulator

NPV Kalkulator

Prosentvis Nedgang

Arealkalkulator

Sannsynlighetskalkulator

Brøk Til Desimal Kalkulator