Matematiska Räknare

Cirkelomkretsberäknare

Använd den här kostnadsfria cirkelomkretsen för att beräkna cirkelradie, cirkeldiameter, cirkelomkrets och cirkelarea.

Visualisering av cirkelomkrets

Innehållsförteckning

Hur använder jag cirkelomkretsräknaren?
Vad är omkrets?
Vad är en cirkel?
Relevanta cirkelformler
Omkretsformel
Termer relaterade till cirklar
Cirkels historia

Hur använder jag cirkelomkretsräknaren?

För att ta reda på andra cirkelparametrar måste du fylla i radie, diameter, omkrets eller area. Därefter beräknar miniräknaren automatiskt resten av värdena för dig.

Vad är omkrets?

Omkretsen är det linjära avståndet till en cirkels kant. Det betyder samma som omkretsen i en geometrisk figur. Skillnaden i omkrets och omkrets är att termen 'omkrets' uteslutande används för polygoner.

Vad är en cirkel?

En cirkel är en enkel sluten form som visar olika koncept och olika grupper av människor. Det är en uppsättning punkter i ett plan som är lika långt från en given punkt. Cirkeldiametrar är två gånger radien. De måste vara lika med avståndet mellan mitten av en cirkel och linjen som går genom den.
I euklidisk geometri är en cirkel en enkel kurva som delar upp ett plan i två områden: det inre och det yttre. Det används vanligtvis för att referera till gränsen för en form, eller till hela strukturen.
En cirkel är en typ av elliptisk struktur som omsluter mest yta per omkretsenhet. Det definieras vanligtvis som en tvådimensionell form med en central punkt och en excentricitet på noll.
Läs mer om cirklar

Relevanta cirkelformler

Här är formlerna som vår cirkelkalkylator använder.

Omkretsformel

Du kan använda följande formel för att beräkna cirkelomkretsen baserat på dess radie.
C = 2πR
R = radius
Exempel på cirkel
D = 2 * R
C = 2 * π * R
A = π * R^2
R = radius
D = diameter
C = circumference
A = area
π = 3.141
Vad är cirkel i geometri?

Termer relaterade till cirklar

Omkrets är avståndet mellan en krets och cirkeln.
Diameter är linjesegmentet som passerar genom mitten.
Cirkelns centrum kallas origo.
En cirkel är en form som består av punkter som ligger på avstånd från en given punkt. Avståndet mellan dessa punkter kallas radie.
En halvskiva är ett specialfall som visar det största segmentet. Begreppet Tangent Circle går tillbaka till den tid då de tidigast kända civilisationerna upprättades.

Cirkels historia

Cirkeln har varit känd sedan antiken. Det finns naturliga cirklar runt månen och solen, som kan observeras av växter.
Cirkeln har inspirerat utvecklingen av många vetenskapliga discipliner, såsom astronomi och geometri. Dess studie har också hjälpt till att förklara begreppet gudomlig eller perfekt geometri.
Platon förklarar den perfekta cirkeln, hur den skiljer sig från ord och teckningar, och varför den spelar roll.
Konstnärernas olika världsbilder påverkade deras uppfattning om cirkeln. Vissa har fokuserat på dess centrala del, medan andra har lyft fram den demokratiska aspekten av dess omkrets.
Cirkeln är en symbol för många heliga och andliga begrepp. Det har tolkats på olika sätt runt om i världen.
Historien om cirklar

Angelica Miller
Artikelförfattare
Angelica Miller
Angelica är psykologstudent och innehållsförfattare. Hon älskar naturen och roliga dokumentärer och pedagogiska YouTube -videor.

Cirkelomkretsberäknare Svenska
Publicerad: Mon Aug 02 2021
I kategori Matematiska räknare
Lägg till Cirkelomkretsberäknare på din egen webbplats

Andra matematiska räknare

Vector Kors Produkt Kalkylator

30 60 90 Triangelkalkylator

Förväntad Värderäknare

Vetenskaplig Kalkylator Online

Standardavvikelsekalkylator

Procenträknare

Bråkräknare

Pund Till Koppar Omvandlare: Mjöl, Socker, Mjölk..

Dubbelvinkelformelkalkylator

Matematisk Rotkalkylator (kvadratrotskalkylator)

Triangelområde Räknare

Coterminal Vinkelräknare

Skalärprodukt Kalkylator

Mittpunktsräknare

Omvandlare För Betydande Siffror (Sig Figs-kalkylator)

Båglängdsräknare För Cirkel

Punktuppskattningsräknare

Procentuell Ökningskalkylator

Procentuell Skillnadskalkylator

Linjär Interpoleringskalkylator

QR -sönderdelningsräknare

Matris Transponera Miniräknare

Triangel Hypotenusa Räknare

Kalkylator För Trigonometri

Rätt Triangel Sida Och Vinkel Räknare (triangel Miniräknare)

45 45 90 Triangelräknare (rättriangelräknare)

Matrix Multiplicerar Kalkylator

Medelräknare

Slumptalsgenerator

Felmarginalräknare

Vinkel Mellan Två Vektorer Kalkylator

LCM Calculator - Minst Vanliga Multipelräknare

Kvadratfotskalkylator

Exponenträknare (effektkalkylator)

Matematik Resterande Kalkylator

Rule Of Three Calculator - Direkt Proportion

Kvadratisk Formelkalkylator

Summaräknare

Omkretsräknare

Z-poängkalkylator (z-värde)

Fibonacci-räknare

Kapselvolymräknare

Pyramid Volymräknare

Triangulär Prisma Volymräknare

Rektangelvolymräknare

Konvolymräknare

Kubvolymräknare

Cylindervolymberäknare

Skalfaktorutvidgningsräknare

Shannon Mångfaldsindex-kalkylator

Bayes Sats Kalkylator

Antilogaritmräknare

Eˣ Kalkylator

Primtalskalkylator

Exponentiell Tillväxt Kalkylator

Kalkylator För Provstorlek

Invers Logaritm (log) Kalkylator

Giftfördelningskalkylator

Multiplikativ Invers Räknare

Poäng Procenträknare

Förhållandekalkylator

Empirisk Regelkalkylator

P-värde-kalkylator

Sfärvolymräknare

NPV-kalkylator

Procentuell Minskning

Områdeskalkylator

Sannolikhetsberäknare