Matematiska Räknare

Cirkelomkretsberäknare

Använd den här kostnadsfria cirkelomkretsen för att beräkna cirkelradie, cirkeldiameter, cirkelomkrets och cirkelarea.

Visualisering av cirkelomkrets
gjord med ❤️ av

Innehållsförteckning

Hur använder jag cirkelomkretsräknaren?
Vad är omkrets?
Vad är en cirkel?
Relevanta cirkelformler
Omkretsformel
Termer relaterade till cirklar
Cirkels historia

Hur använder jag cirkelomkretsräknaren?

För att ta reda på andra cirkelparametrar måste du fylla i radie, diameter, omkrets eller area. Därefter beräknar miniräknaren automatiskt resten av värdena för dig.

Vad är omkrets?

Omkretsen är det linjära avståndet till en cirkels kant. Det betyder samma som omkretsen i en geometrisk figur. Skillnaden i omkrets och omkrets är att termen 'omkrets' uteslutande används för polygoner.

Vad är en cirkel?

En cirkel är en enkel sluten form som visar olika koncept och olika grupper av människor. Det är en uppsättning punkter i ett plan som är lika långt från en given punkt. Cirkeldiametrar är två gånger radien. De måste vara lika med avståndet mellan mitten av en cirkel och linjen som går genom den.
I euklidisk geometri är en cirkel en enkel kurva som delar upp ett plan i två områden: det inre och det yttre. Det används vanligtvis för att referera till gränsen för en form, eller till hela strukturen.
En cirkel är en typ av elliptisk struktur som omsluter mest yta per omkretsenhet. Det definieras vanligtvis som en tvådimensionell form med en central punkt och en excentricitet på noll.
Läs mer om cirklar

Relevanta cirkelformler

Här är formlerna som vår cirkelkalkylator använder.

Omkretsformel

Du kan använda följande formel för att beräkna cirkelomkretsen baserat på dess radie.
C = 2πR
R = radius
Exempel på cirkel
D = 2 * R
C = 2 * π * R
A = π * R^2
R = radius
D = diameter
C = circumference
A = area
π = 3.141
Vad är cirkel i geometri?

Termer relaterade till cirklar

Omkrets är avståndet mellan en krets och cirkeln.
Diameter är linjesegmentet som passerar genom mitten.
Cirkelns centrum kallas origo.
En cirkel är en form som består av punkter som ligger på avstånd från en given punkt. Avståndet mellan dessa punkter kallas radie.
En halvskiva är ett specialfall som visar det största segmentet. Begreppet Tangent Circle går tillbaka till den tid då de tidigast kända civilisationerna upprättades.

Cirkels historia

Cirkeln har varit känd sedan antiken. Det finns naturliga cirklar runt månen och solen, som kan observeras av växter.
Cirkeln har inspirerat utvecklingen av många vetenskapliga discipliner, såsom astronomi och geometri. Dess studie har också hjälpt till att förklara begreppet gudomlig eller perfekt geometri.
Platon förklarar den perfekta cirkeln, hur den skiljer sig från ord och teckningar, och varför den spelar roll.
Konstnärernas olika världsbilder påverkade deras uppfattning om cirkeln. Vissa har fokuserat på dess centrala del, medan andra har lyft fram den demokratiska aspekten av dess omkrets.
Cirkeln är en symbol för många heliga och andliga begrepp. Det har tolkats på olika sätt runt om i världen.
Historien om cirklar
Angelica Miller
Artikelförfattare
Angelica Miller
Angelica är psykologstudent och innehållsförfattare. Hon älskar naturen och roliga dokumentärer och pedagogiska YouTube -videor.
Cirkelomkretsberäknare Svenska
Publicerad: Mon Aug 02 2021
I kategori Matematiska räknare
Lägg till Cirkelomkretsberäknare på din egen webbplats

Andra matematiska räknare

Vector Kors Produkt Kalkylator

Vector cross product calculator hittar korsprodukten av två vektorer i ett tredimensionellt utrymme.

30 60 90 Triangelkalkylator

Med vår 30 60 90 triangelkalkylator kan du lösa den speciella högra triangeln.

Förväntad Värderäknare

Denna förväntade värdekalkylator hjälper dig att beräkna ett förväntat värde (även kallat medelvärde) för den angivna variabeluppsättningen med deras sannolikheter.

Vetenskaplig Kalkylator Online

Denna vetenskapliga kalkylator ger enkla och avancerade matematiska funktioner i en lättanvänd app.

Standardavvikelsekalkylator

Denna kostnadsfria kalkylator ger dig standardavvikelsen, variansen, medelvärdet och summan av en given datamängd.

Procenträknare

Denna procentuella kalkylator är en gratis online-kalkylator för att beräkna procentsatser. Ta reda på vad som är X% av Y?

Bråkräknare

Den här fria fraktionsräknaren kan användas för att hitta resultatet för att addera, subtrahera, multiplicera och dela två vanliga fraktioner.

Pund Till Koppar Omvandlare: Mjöl, Socker, Mjölk..

Ta reda på korrekta mått för ditt favoritrecept med denna gratis kalkylator förvandlar enkelt pund till koppar! Fungerar med amerikanska koppar och brittiska koppar!

Dubbelvinkelformelkalkylator

Bestäm dubbelvinkelekvivalenten för en given vinkel med denna gratis räknare! Hitta mer information om dubbelvinkelformeln.

Matematisk Rotkalkylator (kvadratrotskalkylator)

Denna gratis räknare beräknar den andra, tredje och högre exponenten och rötterna. Formel finns också.

Triangelområde Räknare

Ta reda på området för triangeln enkelt med vår gratis triangelområdesräknare! Du kan beräkna med bas och höjd, tre olika sidor och många fler. Fungerar med vinklar och radianer!

Coterminal Vinkelräknare

Ta reda på koterminalvinklar med vår coterminalvinkelräknare! Arbetar med grader och radianer för att ta reda på positiva och negativa koterminalvinklar!

Skalärprodukt Kalkylator

Beräkna matematiska prickprodukter, skalärprodukter och punktproduktvinklar enkelt för dina vektorer.

Mittpunktsräknare

Ta reda på mittpunkter för en linje eller en triangel enkelt med vår mittpunktsräknare! Denna sida kommer också att lära dig värdefull mittpunktsformel!

Omvandlare För Betydande Siffror (Sig Figs-kalkylator)

Ta reda på rätt mängd signifikanta siffror i ditt nummer enkelt med vårt signifikanta figurverktyg!

Båglängdsräknare För Cirkel

Ta reda på längden på en cirkelbåge med den här matematiska kalkylatorn online!

Punktuppskattningsräknare

Beräkna poänguppskattning enkelt med vårt gratis onlineverktyg!

Procentuell Ökningskalkylator

Beräkna en procentuell ökning enkelt med vår gratis onlinekalkylator!

Procentuell Skillnadskalkylator

Beräkna procentuell skillnad direkt med vår matematiska procentuella skillnadskalkylator!

Linjär Interpoleringskalkylator

Denna gratis onlinekalkylator beräknar den linjära interpoleringen och den linjära extrapolationen. Det ger också lutningen för den linjära ekvationen.

QR -sönderdelningsräknare

Ta reda på ortonormal matris och övre triangulär matris enkelt med vår gratis online QR -sönderdelningsräknare!

Matris Transponera Miniräknare

Denna matris transponeringskalkylator hjälper dig att hitta en transponering för vilken matris som helst.

Triangel Hypotenusa Räknare

Ta reda på hypotenusa för alla typer av trianglar enkelt med vår gratis matematikkalkylator!

Kalkylator För Trigonometri

Beräkna enkelt trigonometriska värden Sin, Cos, Tan, Cot, Sec och Csc med vår gratis onlineräknare!

Rätt Triangel Sida Och Vinkel Räknare (triangel Miniräknare)

Ta reda på enkelt höger sida och vinkel på en triangel med vår gratis onlineräknare!

45 45 90 Triangelräknare (rättriangelräknare)

Beräkna hypotenusa, mått och förhållande enkelt med vår 45 45 90 triangelräknare.

Matrix Multiplicerar Kalkylator

Beräkna matrismultiplikationer enkelt med vår gratis matematikkalkylator online!

Medelräknare

Beräkna enkelt medelvärde av siffror med vår kostnadsfria matematikkalkylator online

Slumptalsgenerator

Detta verktyg genererar ett verkligt slumpmässigt tal mellan två valfria tal.

Felmarginalräknare

Denna kalkylator beräknar felmarginalen för undersökningar baserat på urvalsstorlek och andel. Det låter dig också ställa in önskad nivå av självförtroende.

Vinkel Mellan Två Vektorer Kalkylator

Detta onlineverktyg beräknar vinkeln mellan två vektorer och har alla möjliga vektorkombinationer.

LCM Calculator - Minst Vanliga Multipelräknare

Denna kalkylator hjälper dig att hitta LCM eller LCD för en viss uppsättning siffror.

Kvadratfotskalkylator

Denna online-kalkylator beräknar arean av en form mätt i fot. Fungerar med alla former och måttenheter!

Exponenträknare (effektkalkylator)

Detta är en onlineräknare som kan beräkna exponenter.

Matematik Resterande Kalkylator

Detta onlineverktyg beräknar resten av en division.

Rule Of Three Calculator - Direkt Proportion

Beräkna enkelt direkt andel av siffror med vår kostnadsfria Rule of Three-kalkylator.

Kvadratisk Formelkalkylator

Andragradsekvationer är vilken polynomalgebra som helst av andra graden som har följande form i algebra.

Summaräknare

Denna summeringsnotationsräknare låter dig snabbt beräkna summeringen av ett uppsättningsnummer, även känt som Sigma. Därför kallas det ofta en sigma-räknare. Det ger dig också ett prov från serien för att vara en summa. Den kan användas i enkelt läge för att beräkna en enkel summa med en given uppsättning siffror.

Omkretsräknare

Detta är ett gratis onlineverktyg som kommer att räkna ut omkretsen av olika former.

Z-poängkalkylator (z-värde)

Detta är en kalkylator som beräknar z-poängen för en datamängd.

Fibonacci-räknare

Denna Fibonacci-räknare kan användas för att beräkna termerna godtyckligt för Fibonacci-sekvensen.

Kapselvolymräknare

Det är en gratis kalkylator som kan hjälpa dig att hitta volymen på vilken kapsel som helst.

Pyramid Volymräknare

Det är en gratis kalkylator som kan hjälpa dig att hitta volymen av olika former.

Triangulär Prisma Volymräknare

Det är en gratis kalkylator som kan hjälpa dig att hitta volymen på ett triangulärt prisma.

Rektangelvolymräknare

Det är en gratis kalkylator som kan hjälpa dig att hitta volymen på en låda.

Konvolymräknare

Denna kalkylator beräknar konvolymen och kan användas för att lösa skolproblem.

Kubvolymräknare

Detta är ett onlineverktyg som beräknar volymen av en kub.

Cylindervolymberäknare

Detta är ett onlineverktyg som beräknar volymen på en cylinder.

Skalfaktorutvidgningsräknare

Detta är en onlineräknare som hjälper dig att beräkna skalfaktorns utvidgning av ett föremål.

Shannon Mångfaldsindex-kalkylator

Shannon biodiversitetsindexberäknare kan användas för att beräkna mångfalden av arter i ett samhälle. Ekologer kan använda Shannon diversity index för att få användbar information om livsmiljöer.

Bayes Sats Kalkylator

Använd denna Bayes-satskalkylator online för att bestämma sannolikheten för en händelse som är villkorad av en annan. Denna beräkning tar hänsyn till den tidigare sannolikheten för A, sannolikheterna B villkorad och A villkorad, och A villkorad.

Antilogaritmräknare

Antilog-kalkylatorn låter dig beräkna den inversa logaritmfunktionen. Beräkna antilogaritmen för valfritt tal med valfri bas, oavsett om det är 10, naturlig antilog eller ett annat tal.

Eˣ Kalkylator

Detta fantastiska verktyg låter dig beräkna e till styrkan av vilket tal du väljer.

Primtalskalkylator

Denna kalkylator visar dig om ett tal har ett primtal eller om det är ett sammansatt tal.

Exponentiell Tillväxt Kalkylator

Den exponentiella tillväxtkalkylatorn beräknar slutpriset för en kvantitet baserat på dess initiala värden, tillväxttakt och tid.

Kalkylator För Provstorlek

Beräkna urvalsstorleken baserat på populationens storlek, konfidensnivå och felmarginal.

Invers Logaritm (log) Kalkylator

Den här online-kalkylatorn visar den omvända loggen för antalet och den angivna basen.

Giftfördelningskalkylator

Poisson-fördelningskalkylatorn låter dig bestämma sannolikheten för att en händelse inträffar ett antal gånger under en viss tidsram.

Multiplikativ Invers Räknare

Den här kalkylatorn hjälper dig att hitta den multiplikativa inversen av ett heltal, en decimal, en bråkdel eller ett blandat tal.

Poäng Procenträknare

Denna kalkylator konverterar testbetyg till procent. Den kan användas för att snabbt beräkna procentandelen av ett eller flera provbetyg (betyg) och det maximala antalet betyg.

Förhållandekalkylator

Denna kalkylator kan användas för att bestämma dimensionerna på bilder när du ändrar storlek på dem.

Empirisk Regelkalkylator

Den empiriska regelkalkylatorn, även känd som en "68 95 99 regelberäkning", är ett verktyg som låter dig bestämma intervallen som är antingen 1 eller 2 standardavvikelser eller 3 standardavvikelser. Den här kalkylatorn visar intervallen inom vilka 68, 95 eller 99,7 % av normalfördelade data.

P-värde-kalkylator

Detta otroliga verktyg låter dig hitta p-värdet. Du kan använda teststatistik för att avgöra vilket p-värde som är ensidigt och vilket som är dubbelsidigt.

Sfärvolymräknare

Det är en gratis kalkylator som kan hjälpa dig att hitta volymen på en sfär.

NPV-kalkylator

Denna online-kalkylator låter dig beräkna NPV (netto nuvärde) för en investering. Beräkningen baseras på den initiala investeringen och diskonteringsräntan. Du kan också beräkna Internal Rates of Return (IRR), bruttoavkastning och nettokassaflöden.

Procentuell Minskning

Använd den här kalkylatorn för att ta reda på hur en procentuell minskning med valfritt belopp kommer att förändra resultatet. Ange bara det ursprungliga värdet, den procentuella minskningen och det nya värdet för att beräkna ändringen.

Områdeskalkylator

Vårt intuitiva verktyg låter dig välja mellan olika former och beräknar deras yta på ett ögonblick.

Sannolikhetsberäknare

Sannolikhetsberäknaren låter dig utforska sannolikhetsförhållandena mellan två separata händelser. Detta gör att du kan få en bättre förståelse för hur händelser hänger ihop och gör förutsägelser mer exakta.

Bråk Till Decimalräknare

Använd vår kalkylator för bråk till decimal för att enkelt konvertera bråk till decimaler och tillbaka igen!

Faktorkalkylator

Ta reda på faktorerna för alla tal med vår faktorräknare

Kalkylator För Bråk Till Blandat Tal

Konvertera en bråkdel till en räknare med blandade tal med vårt enkla verktyg