ماشین حساب های ریاضی

محاسبه کننده دور دایره

از این ماشین حساب رایگان محیط دایره برای محاسبه شعاع دایره ، قطر دایره ، محیط دایره و مساحت دایره استفاده کنید.

تجسم محیط دایره

فهرست مطالب

چگونه از ماشین حساب دور دایره استفاده کنیم؟
محیط چیست؟
دایره چیست؟
فرمول های دایره مربوطه
فرمول محیط
شرایط مربوط به حلقه ها
تاریخچه دایره

چگونه از ماشین حساب دور دایره استفاده کنیم؟

برای یافتن سایر پارامترهای دایره ، باید شعاع ، قطر ، محیط یا مساحت را پر کنید. پس از آن ماشین حساب بطور خودکار بقیه مقادیر را برای شما محاسبه می کند.

محیط چیست؟

محیط ، فاصله خطی لبه دایره است. به معنای محیط در شکل هندسی است. تفاوت محیط و محیط در این است که اصطلاح "محیط" منحصراً برای چند ضلعی ها استفاده می شود.

دایره چیست؟

دایره یک شکل بسته ساده است که مفاهیم مختلف و گروه های مختلف افراد را نشان می دهد. مجموعه ای از نقاط در یک صفحه است که با یک نقطه معادل فاصله یکسانی دارند. قطر دایره دو برابر شعاع است. آنها باید برابر با فاصله بین مرکز یک دایره و خطی باشد که از آن عبور می کند.
در هندسه اقلیدسی ، یک دایره منحنی ساده ای است که یک صفحه را به دو ناحیه تقسیم می کند: داخلی و خارجی. معمولاً برای اشاره به مرز یک شکل یا کل ساختار استفاده می شود.
دایره نوعی ساختار بیضوی است که بیشترین مساحت در واحد محیط را در بر می گیرد. معمولاً به صورت یک شکل دو بعدی با نقطه مرکزی و خروج از مرکز صفر تعریف می شود.
درباره حلقه ها بیشتر بدانید

فرمول های دایره مربوطه

در اینجا فرمول هایی است که ماشین حساب دایره ما از آن استفاده می کند.

فرمول محیط

برای محاسبه محیط دایره بر اساس شعاع آن می توانید از فرمول زیر استفاده کنید.
C = 2πR
R = radius
نمونه دایره
D = 2 * R
C = 2 * π * R
A = π * R^2
R = radius
D = diameter
C = circumference
A = area
π = 3.141
دایره در هندسه چیست؟

شرایط مربوط به حلقه ها

محیط یعنی فاصله بین یک مدار و دایره.
قطر قطعه خطی است که از مرکز عبور می کند.
مرکز دایره را اوریگو می نامند.
دایره شکلی است که از نقاطی تشکیل شده است که از نقطه مشخصی فاصله دارند. فاصله بین این نقاط شعاع نامیده می شود.
نیم دیسک یک مورد خاص است که بزرگترین بخش را نشان می دهد. مفهوم دایره مماس به زمانی برمی گردد که اولین تمدن های شناخته شده تاسیس شد.

تاریخچه دایره

این حلقه از زمان های قدیم شناخته شده است. دایره های طبیعی در اطراف ماه و خورشید وجود دارد که توسط گیاهان قابل مشاهده است.
این حلقه الهام بخش توسعه بسیاری از رشته های علمی مانند نجوم و هندسه بوده است. مطالعه آن همچنین به توضیح مفهوم هندسه الهی یا کامل کمک کرده است.
افلاطون حلقه کامل ، تفاوت آن با کلمات و نقاشی ها و اهمیت آن را توضیح می دهد.
جهان بینی های مختلف هنرمندان بر درک آنها از حلقه تأثیر می گذارد. برخی بر بخش مرکزی آن متمرکز شده اند ، در حالی که برخی دیگر جنبه دموکراتیک محیط آن را برجسته کرده اند.
دایره نماد بسیاری از مفاهیم مقدس و معنوی است. در سراسر جهان به طرق مختلف تفسیر شده است.
تاریخچه حلقه ها

Angelica Miller
نویسنده مقاله
Angelica Miller
آنجلیکا دانشجوی روانشناسی و نویسنده محتوا است. او عاشق طبیعت و تماشای مستندهای جذاب و فیلم های آموزشی YouTube است.

محاسبه کننده دور دایره فارسی
منتشر شده: Mon Aug 02 2021
در گروه ماشین حساب های ریاضی
محاسبه کننده دور دایره را به وب سایت خود اضافه کنید

سایر ماشین حساب های ریاضی

ماشین حساب محصول متقابل وکتور

ماشین حساب مثلث 30 60 90

محاسبه کننده مقدار مورد انتظار

ماشین حساب علمی آنلاین

ماشین حساب انحراف استاندارد

ماشین حساب درصد

ماشین حساب کسری

تبدیل پوند به فنجان: آرد، شکر، شیر..

ماشین حساب فرمول دو زاویه

ماشین حساب ریشه ریاضی (ماشین حساب ریشه مربع)

ماشین حساب مساحت مثلث

ماشین حساب زاویه پایینی

ماشین حساب محصول نقطه

ماشین حساب نقطه وسط

مبدل ارقام قابل توجه (ماشین حساب Sig Figs)

ماشین حساب طول قوس برای دایره

ماشین حساب برآورد نقطه

درصد افزایش ماشین حساب

درصد محاسبه کننده تفاوت

ماشین حساب درون یابی خطی

ماشین حساب تجزیه QR

ماشین حساب جا به جایی ماتریس

ماشین حساب هیپوتنوز مثلث

ماشین حساب مثلثاتی

ماشین حساب ضلع و زاویه مثلث قائم الزاویه (ماشین حساب مثلثی)

45 45 90 ماشین حساب مثلثی (ماشین حساب مثلث سمت راست)

ماشین حساب ضرب ماتریسی

ماشین حساب میانگین

مولد اعداد تصادفی

ماشین حساب حاشیه خطا

زاویه بین دو بردار ماشین حساب

ماشین حساب LCM - حداقل ماشین حساب چندگانه رایج

ماشین حساب متر مربع

ماشین حساب توان (محاسبه قدرت)

ماشین حساب باقی مانده ریاضی

قانون سه ماشین حساب - نسبت مستقیم

ماشین حساب فرمول درجه دوم

ماشین حساب جمع

ماشین حساب محیطی

ماشین حساب امتیاز Z (مقدار Z)

ماشین حساب فیبوناچی

ماشین حساب حجم کپسول

ماشین حساب حجم هرم

ماشین حساب حجم منشور مثلثی

ماشین حساب حجم مستطیل

ماشین حساب حجم مخروط

ماشین حساب حجم مکعب

ماشین حساب حجم سیلندر

ماشین حساب اتساع فاکتور مقیاس

ماشین حساب شاخص تنوع شانون

ماشین حساب قضیه بیز

ماشین حساب آنتی لگاریتمی

ماشین حساب Eˣ

ماشین حساب اعداد اول

ماشین حساب رشد نمایی

ماشین حساب اندازه نمونه

ماشین حساب لگاریتم معکوس (log).

ماشین حساب توزیع سم

ماشین حساب معکوس ضربی

ماشین حساب درصد نشان می دهد

ماشین حساب نسبت

ماشین حساب قوانین تجربی

P-value-calculator

ماشین حساب حجم کره

ماشین حساب NPV

درصد کاهش می یابد

ماشین حساب مساحت

ماشین حساب احتمال