Υπολογιστές Υγείας

Υπολογιστής Αναλογίας Προγεστερόνης Προς Οιστρογόνα

Ο υπολογισμός του λόγου προγεστερόνης/οιστρογόνου, γνωστός και ως Pg/E2 ή απλά P/E2, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αξιολόγησης της ανισορροπίας της γυναικείας ορμόνης και της πρόβλεψης επιτυχίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF).

Υπολογιστής αναλογίας προγεστερόνης προς οιστρογόνο

ng/mL
pg/mL

Πίνακας περιεχομένων

Βήμα 1 - Μετατροπή μονάδων οιστραδιόλης και προγεστερόνης
Βήμα 2 - Εκτίμηση της αναλογίας προγεστερόνης/οιστραδιόλης
Τι εξυπηρετεί η αναλογία προγεστερόνης-οιστρογόνου;

Βήμα 1 - Μετατροπή μονάδων οιστραδιόλης και προγεστερόνης

Ο υπολογισμός της αναλογίας προγεστερόνης και οιστρογόνου είναι δύσκολος επειδή οι συγκεντρώσεις της ορμόνης παρουσιάζονται συχνά σε διαφορετικές μονάδες. Η προγεστερόνη εκφράζεται συνήθως σε ng/mL ή σε nmol/L (νανομόλιο/λίτρο). Η οιστραδιόλη αντιπροσωπεύεται σε pg/mL ή σε pmol/L. Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε τις ίδιες μονάδες για να μπορέσετε να αντιπαραβάλετε τα δύο.
Προγεστερόνη:
1 ng/mL = 3,180547 nmol/L
Οιστραδιόλη:
1 pg/mL = 3,6713 pmol/L
Για να μετατρέψετε το ng/mL σε pg/mL πολλαπλασιάστε την τιμή επί 1000. Ή, διαιρέστε την με το 1000 για να μετατρέψετε τα pg/mL σε ng/mL.

Βήμα 2 - Εκτίμηση της αναλογίας προγεστερόνης/οιστραδιόλης

Ο υπολογισμός της αναλογίας P/E2 είναι εύκολος αφού έχετε φέρει τις συγκεντρώσεις της ορμόνης σε μία μονάδα μέτρησης.
αναλογία = προγεστερόνη / οιστραδιόλη

Τι εξυπηρετεί η αναλογία προγεστερόνης-οιστρογόνου;

Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της ορμονικής κυριαρχίας σε ασθενείς με φυσιολογικά επίπεδα προγεστερόνης ή οιστραδιόλης (μετρούμενα κατά την ωχρινική φάση).
Προγεστερόνη: P ή Pg: 11 - 29, ng/mL, ή 35 - 95 nmol/L
Οιστραδιόλη Ε2: 19 - 160 pg/mL, ή 70-600 pmol/L
Σε υγιείς γυναίκες, η αναλογία προγεστερόνης/οιστραδιόλης πρέπει να είναι μεταξύ 100 και 500. Θα πρέπει να είναι μεταξύ 100 και 500 για την κυριαρχία της προγεστερόνης. Εάν είναι χαμηλότερο, θα μπορούσε να υποδηλώνει κυριαρχία των οιστρογόνων.
Για επιτυχή σύλληψη, είναι απαραίτητη μια συγκεκριμένη ισορροπία προγεστερόνης/οιστραδιόλης. Ωστόσο, επειδή η συγκέντρωση οιστραδιόλης είναι κρίσιμη εδώ, αυτή η αναλογία συχνά αντιστρέφεται. Αυτά τα άρθρα είναι της Δρ. Rehana Rehman και της Δρ. Irmhild Grber, εάν ενδιαφέρεστε για αυτό το θέμα.
Η αναλογία οιστραδιόλης προγεστερόνης την ημέρα πρόκλησης ωορρηξίας: Ένας καθοριστικός παράγοντας των επιτυχών εκβάσεων της εγκυμοσύνης μετά από ενδοκυτταροπλασματική έγχυση σπέρματος
Οι γυναίκες με υψηλή αναλογία οιστραδιόλης/προγεστερόνης μπόρεσαν να επιτύχουν κλινική εγκυμοσύνη. Αυτό επιβεβαιώθηκε από θετικό bhCG και διακολπικές σαρώσεις που έδειξαν καρδιακή δραστηριότητα. Αυτά τα θηλυκά είχαν σημαντικά υψηλότερο αριθμό ωαρίων και αυξημένο ποσοστό εμφύτευσης.
Συμπέρασμα: Η υψηλή αναλογία οιστραδιόλης/προγεστερόνης την ημέρα πρόκλησης της ωορρηξίας προβλέπει την επιτυχία της ενδοκυτταροπλασματικής έγχυσης σπέρματος.
Η αναλογία οιστραδιόλης/προγεστερόνης ορού την ημέρα της εμβρυομεταφοράς μπορεί να προβλέψει το αναπαραγωγικό αποτέλεσμα μετά από ελεγχόμενη υπερδιέγερση των ωοθηκών και εξωσωματική γονιμοποίηση:
Η IVF-ET έχει ως αποτέλεσμα ελεγχόμενη υπερδιέγερση των ωοθηκών, η οποία προκαλεί υπερβολική ανάπτυξη των ωοθυλακίων και υπερφυσιολογικά επίπεδα ορού Ε2 (και Ρ)
Αποποίηση ευθυνών! Κανένας από τους συγγραφείς, τους συντελεστές, τους διαχειριστές, τους βανδάλους ή οποιονδήποτε άλλο συνδεδεμένο με το PureCalculators, με οποιονδήποτε τρόπο, δεν μπορεί να είναι υπεύθυνος για τη χρήση από μέρους σας των πληροφοριών που περιέχονται ή συνδέονται με αυτό το άρθρο.

Parmis Kazemi
Συντάκτης άρθρου
Parmis Kazemi
Ο Parmis είναι ένας δημιουργός περιεχομένου που έχει πάθος να γράφει και να δημιουργεί νέα πράγματα. Επίσης, ενδιαφέρεται πολύ για την τεχνολογία και απολαμβάνει να μαθαίνει νέα πράγματα.

Υπολογιστής Αναλογίας Προγεστερόνης Προς Οιστρογόνα ελληνικά
Που δημοσιεύθηκε: Tue Jun 14 2022
Στην κατηγορία Υπολογιστές υγείας
Προσθέστε το Υπολογιστής Αναλογίας Προγεστερόνης Προς Οιστρογόνα στον δικό σας ιστότοπο

Άλλοι υπολογιστές υγείας και ευημερίας