Kalkulatory Zdrowia

Kalkulator Stosunku Progesteronu Do Estrogenu

Obliczanie stosunku progesteron/estrogen, znanego również jako Pg/E2 lub po prostu P/E2, jest integralną częścią oceny braku równowagi hormonalnej kobiet i przewidywania sukcesu zapłodnienia in vitro (IVF).

Kalkulator stosunku progesteronu do estrogenu

ng/mL
pg/mL

Spis treści

Krok 1 - Konwersja jednostek estradiolu i progesteronu
Krok 2 – Oszacowanie stosunku progesteron/estradiol
Do czego służy stosunek progesteronu do estrogenu?

Krok 1 - Konwersja jednostek estradiolu i progesteronu

Obliczenie stosunku progesteronu do estrogenu jest trudne, ponieważ stężenia hormonów są często przedstawiane w różnych jednostkach. Progesteron jest zwykle wyrażany w ng/ml lub w nmol/l (nanomol/litr). Estradiol jest przedstawiony w pg/ml lub w pmol/l. Konieczne jest użycie tych samych jednostek, aby móc je skontrastować.
Progesteron:
1 ng/mL = 3,180547 nmol/L
Estradiol:
1 pg/ml = 3,6713 pmol/l
Aby przekonwertować ng/mL na pg/mL, pomnóż wartość przez 1000. Lub podziel ją przez 1000, aby przekonwertować pg/mL na ng/mL.

Krok 2 – Oszacowanie stosunku progesteron/estradiol

Obliczenie stosunku P/E2 jest łatwe, gdy sprowadzisz stężenia hormonów do jednej jednostki miary.
stosunek = progesteron/estradiol

Do czego służy stosunek progesteronu do estrogenu?

Służy do określenia dominacji hormonalnej u pacjentów z prawidłowym poziomem progesteronu lub estradiolu (mierzonym w fazie lutealnej).
Progesteron: P lub Pg: 11–29, ng/mL lub 35–95 nmol/L
Estradiol E2: 19 - 160 pg/mL lub 70-600 pmol/L
U zdrowych kobiet stosunek progesteron/estradiol powinien wynosić od 100 do 500. Powinien wynosić od 100 do 500 dla dominacji progesteronu. Jeśli jest niższy, może to wskazywać na dominację estrogenów.
Do pomyślnego zapłodnienia niezbędna jest odpowiednia równowaga progesteronu/estradiolu. Jednak ponieważ stężenie estradiolu jest tutaj krytyczne, stosunek ten jest często odwrócony. Te artykuły są autorstwa dr Rehany Rehman i dr Irmhild Grber, jeśli jesteś zainteresowany tym tematem.
Stosunek estradiolu-progesteronu w dniu indukcji owulacji: wyznacznik pomyślnych wyników ciąży po docytoplazmatycznym wstrzyknięciu nasienia
Kobiety z wysokim stosunkiem estradiolu/progesteronu były w stanie osiągnąć ciążę kliniczną. Zostało to potwierdzone dodatnimi skanami bhCG i przezpochwowymi wykazującymi aktywność serca. Te kobiety miały znacznie większą liczbę oocytów i zwiększoną szybkość implantacji.
Wniosek: Wysoki stosunek estradiolu/progesteronu w dniu indukcji owulacji przewiduje powodzenie wstrzyknięcia do cytoplazmy plemnika.
Stosunek estradiol/progesteron w surowicy w dniu transferu zarodka może przewidywać wynik reprodukcyjny po kontrolowanej hiperstymulacji jajników i zapłodnieniu in vitro:
IVF-ET powoduje kontrolowaną hiperstymulację jajników, która powoduje nadmierny wzrost pęcherzyków i ponadfizjologiczne poziomy E2 (i P) w surowicy
Zastrzeżenie! Żaden z autorów, współtwórców, administratorów, wandali ani nikogo innego związanego z PureCalculators, w jakikolwiek sposób, nie może być odpowiedzialny za wykorzystanie informacji zawartych w tym artykule lub z nim połączonych.

Parmis Kazemi
Autor artykułu
Parmis Kazemi
Parmis to twórca treści, który ma pasję do pisania i tworzenia nowych rzeczy. Jest również bardzo zainteresowana technologią i lubi uczyć się nowych rzeczy.

Kalkulator Stosunku Progesteronu Do Estrogenu Polski
Opublikowany: Tue Jun 14 2022
W kategorii Kalkulatory zdrowia
Dodaj Kalkulator Stosunku Progesteronu Do Estrogenu do własnej witryny