Matematiske Kalkulatorer

Rektangelvolumkalkulator

Det er en gratis kalkulator som kan hjelpe deg å finne volumet til en boks.

Kvadratmeterkalkulator

Velg formen:
laget med ❤️ av

Innholdsfortegnelse

Volumet til en boksformel
Horisontal sylinderbeholdertank
Vertikal sylindertank
Rektangel tank
Horisontal oval tank
Vertikal oval tank
Horisontal kapseltank
Vertikal kapseloppbevaringstank

Volumet til en boksformel

Det er mulig å beregne volumet til en rektangulær beholder hvis du kjenner dens dimensjoner (bredde, lengde, høyde). Formelen for volumboks er bredde x høyde x lengde.

Horisontal sylinderbeholdertank

Totalt volum i sylinderformede tanker er arealet A ved enden av den sirkulære sirkelen ganger lengden l. A = π r2 hvor radius r er lik 1/2 av diameteren eller d/2.
V (tank) = π r ^ 2 l
Beregn det horisontale sylindertankvolumet ved å finne arealet (A) av et sirkelsegment og gange dette med lengden (l).

Vertikal sylindertank

Totalt volum i sylinderformede tanker er arealet A ved den sirkulære enden delt på høyden, H. A = π r^2 og r er radiusen, som er lik d/2.
V (tank) = π r ^ 2 timer
Den vertikale sylindertanken har et lavere volum, men samme radius og samme diameter som sylinderen. Fyllhøyden eller -høyden er imidlertid den faktiske høyden.
V (fyll) = π r ^ 2 f

Rektangel tank

Det totale volumet for en rektangulær prismeformet beholder er lengde * bredde * høyde.
V(tank) = lwh
En rektangulær tank med et fylt volum er en som har kortere høyde, men samme bredde og lengde. Fyllhøyden (eller f) er den nye høyden.
V(fyll) = lwf

Horisontal oval tank

Volumet til en oval tank kan beregnes ved å finne A på slutten, som er en form, og gange den ganger l. A = π r^2 + 2 r a. Dette beviser at r = h/2 og a= w – h. Hvor w>h alltid må forbli sann.
V(tank) = (πr^2 + 2ra)l
Hvis vi antar at den horisontale ovale tankens fyllevolum er delt i to halvdeler av en rektangulær tank, vil det være lettere å beregne. Fyllvolum kan da beregnes for
1) en horisontal sylindertank, hvor l = l, f = f og d = h
2) en firkantet tank hvor L = l. F = f. og rektangelbredden W er a = w -h til de ovale tankene.
V(fyll) = V(fyll-horisontal-sylinder) + V(fyll-rektangel)

Vertikal oval tank

For å beregne volumet i en oval tank, ta arealet av enden (formen) og multipliser det med lengden. Da er det mulig å bevise at henholdsvis A = π r^2+2ra og r = w/2, og at a = hw der h>w alltid må samsvare.
V (tank) = (π r ^ 2 + 2ra) l

Horisontal kapseltank

En kapsel kan beskrives som en kule med en diameter på d delt i to, atskilt med en sirkel med diameter d med høyde a.
Hvor r = d/2
V(sfære) = (4/3) π r¨3
V (sylinder) = π r ^ 2 a
V (kapsel) = π r ^ 2 ((4/3) r + a)
Volumet av fyll i horisontale kapsler kan beregnes ved å bruke sirkulært segmentmetoden for horisontal sylinder. Den samme tilnærmingen brukes for beregninger av en sfærisk hette for sfæredelen av tanken.
V(sfærisk hette) = (1/3)π h^2 (3R - h)

Vertikal kapseloppbevaringstank

For beregning av volumet i en vertikal kapseltank, betrakt kapselen som en kule av størrelse som er kuttet i to og delt med en sirkulær høyde a.
Hvor r=d/2
V(kapsel) = πr^2((4/3)r + a)
cubic inches cubic feet cubic yards us liquid gallons us dry gallons imp liquid gallons barrels (oil) cups fluid ounces (UK) fluid ounces (US) pints (UK)
cubic meter 6.1 10^4 35.3 1.30^8 264.2 227 220 6.29 4227 3.52 10^4 3.38 10^4 1760
cubic decimeter 61.02 0.035 1.3 10^-3 0.264 0.227 0.22 0.006 4.23 35.2 33.8 1.76
cubic centimeter 0.061 3.5 10^-5 1.3 10^-6 2.64 10^-4 2.27 10^-4 2.2 10^-4 6.29 10^-6 4.2 10^-3 3.5 10^-2 3.34 10^-2 1.76 10^3
cubic millimeter 6.1 10^-5 3.5 10^-8 1.31 10^-9 2.64 10^-7 2.27 10^-7 2.2 10^-7 6.3 10^-9 4.2 10^-6 3.5 10^-5 3.4 10^-5 1.76 10^-6
hectoliters 6.1 10^3 3.53 0.13 26.4 22.7 22 0.63 423 3.5 10^3 3381 176
liters 61 3.5 10^-2 1.3 10^-3 0.26 0.23 0.22 6.3 10^-3 4.2 35.2 33.8 1.76
centiliters 0.61 3.5 10^-4 1.3 10^-5 2.6 10^-3 2.3 10^-3 2.2 10^-3 6.3 10^-5 4.2 10^-2 0.35 0.338 1.76 10^-2
milliliters 6.1 10^-2 3.5 10^-5 1.3 10^-6 2.6 10^-4 2.3 10^-4 2.2 10^-4 6.3 10^-6 4.2 10^-3 3.5 10^-2 3.4 10^-2 1.76 10^-3
cubic inches 1 5.79 10^-4 2.1 10^-5 4.3 10^-3 3.7 10^-3 3.6 10^-3 10-4 6.9 10^-2 0.58 0.55 2.9 10^-2
cubic feet 1728 1 0.037 7.48 6.43 6.23 0.18 119.7 997 958 49.8
cubic yards 4.7 104 27 1 202 173.6 168.2 4.8 3232 2.69 104 2.59 104 1345
us liquid gallons 231 0.134 4.95 10^-3 1 0.86 0.83 0.024 16 133.2 128 6.7
us dry gallons 268.8 0.156 5.76 10^-3 1.16 1 0.97 0.028 18.62 155 148.9 7.75
imp liquid gallons 277.4 0.16 5.9 10^-3 1.2 1.03 1 0.029 19.2 160 153.7 8
barrels (oil) 9702 5.61 0.21 42 36.1 35 1 672 5596 5376 279.8
cups 14.4 8.4 10^-3 3.1 10^-4 6.2 10^-2 5.4 10^-2 5.2 10^-2 1.5 10^-3 1 8.3 8 0.4
fluid ounces (UK) 1.73 10^-3 3.7 10^-5 7.5 10^-3 6.45 10^-3 6.25 10^-3 1.79 10^-4 0.12 1 0.96 5 10^-2
fluid ounces (US) 1.8 10^-3 3.87 10^-5 7.8 10^-3 6.7 10^-3 6.5 10^-3 1.89 10^-4 0.13 1.04 1 0.052
pints (UK) 34.7 0.02 7.4 10^-4 0.15 0.129 0.125 3.57 103 2.4 20 19.2 1
Parmis Kazemi
Artikkelforfatter
Parmis Kazemi
Parmis er en innholdsskaper som har en lidenskap for å skrive og skape nye ting. Hun er også sterkt interessert i teknologi og liker å lære nye ting.
Rektangelvolumkalkulator Norsk
Publisert: Thu Mar 10 2022
I kategori Matematiske kalkulatorer
Legg til Rektangelvolumkalkulator på ditt eget nettsted

Andre matematiske kalkulatorer

Vector Kors Kalkulator

30 60 90 Trekantkalkulator

Forventet Verdikalkulator

Online Vitenskapelig Kalkulator

Standardavvik Kalkulator

Prosentandel Kalkulator

Brøkkalkulator

Pund Til Kopper Omregner: Mel, Sukker, Melk..

Sirkelomkrets Kalkulator

Dobbel Vinkel Formel Kalkulator

Matematisk Rotkalkulator (kvadratrotkalkulator)

Trekant Område Kalkulator

Koterminal Vinkelkalkulator

Dot Produktkalkulator

Midtpunkts Kalkulator

Omregner For Betydelige Tall (Sig Figs-kalkulator)

Bue Lengde Kalkulator For Sirkel

Poengestimatkalkulator

Prosentvis Økningskalkulator

Prosentforskjellskalkulator

Lineær Interpolasjonskalkulator

QR Nedbrytningskalkulator

Matrise Transponere Kalkulator

Trekanthypotenuskalkulator

Trigonometrikalkulator

Rettvinklet Side- Og Vinkelkalkulator (trekantkalkulator)

45 45 90 Trekantkalkulator (rettkantkalkulator)

Matrix Multiplikatorkalkulator

Gjennomsnittlig Kalkulator

Tilfeldig Tallgenerator

Feilmarginkalkulator

Vinkel Mellom To Vektorer Kalkulator

LCM-kalkulator - Minst Vanlige Multiple-kalkulator

Kvadratmeter Kalkulator

Eksponentkalkulator (kraftkalkulator)

Matematisk Restkalkulator

Treregel-kalkulator - Direkte Proporsjon

Kvadratisk Formelkalkulator

Sum Kalkulator

Perimeterkalkulator

Z-poengskalkulator (z-verdi)

Fibonacci-kalkulator

Kapselvolumkalkulator

Volumkalkulator For Pyramide

Trekantet Prismevolumkalkulator

Kjeglevolumkalkulator

Kubevolumkalkulator

Sylindervolumkalkulator

Skalafaktor Utvidelseskalkulator

Shannon Mangfoldsindekskalkulator

Bayes Teorem Kalkulator

Antilogaritme Kalkulator

Eˣ Kalkulator

Primtallskalkulator

Eksponentiell Vekst Kalkulator

Kalkulator For Prøvestørrelse

Invers Logaritme (log) Kalkulator

Kalkulator For Giftfordeling

Multiplikativ Invers Kalkulator

Karakterer Prosentkalkulator

Forholdskalkulator

Empirisk Regelkalkulator

P-verdi-kalkulator

Kulevolumkalkulator

NPV Kalkulator

Prosentvis Nedgang

Arealkalkulator

Sannsynlighetskalkulator

Brøk Til Desimal Kalkulator

Faktorkalkulator

Kalkulator For Brøk Til Blandet Tall