Matematiske Kalkulatorer

QR Nedbrytningskalkulator

Finn ut ortonormal matrise og øvre triangulær matrise enkelt med vår gratis online QR nedbrytningskalkulator!

QR nedbrytningskalkulator

laget med ❤️ av

Innholdsfortegnelse

Hva er en QR -dekomponering?
Hvordan beregne nedbrytning av QR?
Hva er Gram – Schmidt -prosessen?
Hvordan fungerer Gram–Schmidt-beregning?
Finnes alltid QR -dekomponering?
Hvor brukes QR -faktorisering?
Referanser
I lineær algebra gjør faktorisering av en kompleks matrise det lettere å analysere. QR -dekomponering er en matrise -dekomponering, som vanligvis brukes til å løse lineære systemer, oppnå egenverdier og beregninger knyttet til determinanter. QR -dekomponering brukes også i maskinlæring og i applikasjonene.
Vår nedbrytningskalkulator for QR vil beregne den øvre triangulære matrisen og den ortogonale matrisen fra den gitte matrisen.
Slik bruker du kalkulatoren vår:
1. Legg til matrisestørrelsen (kolonner <= rader)
2. Sett inn matrisepunkter
3. Velg avrundingspresisjon
4. Se resultater
På denne siden lærer du også hvordan du beregner QR -dekomponering med Gram – Schmidt -prosessen, og hvor QR -sammensetning brukes i virkeligheten.

Hva er en QR -dekomponering?

QR -dekomponering er en teknikk som brukes til å konvertere en matrise til formen A = QR, hvor R er lik øvre triangulære matrise, Q er lik ortogonal matrise, og Q^(T) Q = I holder, der Q^(T) er Qs ' transponere, og jeg er matrisenes identitet.
QR -dekomponering er også kjent som QR -faktorisering og QU -faktorisering, og det brukes ofte til å løse lineære systemer for ligninger.
Matematisk definisjon av QR -dekomponering

Hvordan beregne nedbrytning av QR?

En QR -dekomponering kan utføres på forskjellige måter. Disse inkluderer Gram - Schmidt -prosessen, transformasjonene av husstanderne og Givens -rotasjonene.
Vi vil gå gjennom Gram – Schmidt-prosessen, og her er en trinnvis veiledning for hvordan du beregner QR-dekomponering med den:
A = QR,
A = Gitt matrise
Q = ortogonal matrise
R = øvre trekantet matrise
1. Definer matrise A
2. Ta kolonner med A, og behandle dem gjennom Gram – Schmidt -prosessen. Som et resultat får du ortonormale vektorer: e1, e2, ..., en.
3. Lag en matrise Q med disse vektorene ved å bruke vektorer som kolonner.
4. Form matrise R ved å multiplisere venstre med A med transponering av Q (R = QᵀA)
Der går du! Du har beregnet QR nedbrytning, og grunnla både ortogonal matrise og øvre triangulær matrise!
QR dekomponering med Gram-Schmidt-metoden

Hva er Gram – Schmidt -prosessen?

Gram-Schmidt-prosessen er en operasjonsrekke som er designet for å transformere et sett med lineært uavhengige vektorer til et ekvivalent sett med ortonormale vektorer.

Hvordan fungerer Gram–Schmidt-beregning?

Gram–Schmidt-beregningen er et matematisk verktøy som brukes til å bestemme den optimale tilpasningen mellom to sett med data. Det brukes ofte i maskinlæring og dataanalyse, og det kan være nyttig når du prøver å finne de beste algoritmene eller modellene for å forutsi utfall. Kort sagt tar Gram-Schmidt-algoritmen to sett med data - for eksempel tekster fra et treningssett og spådommer laget fra en modell basert på disse dataene - og skaper en likhetspoeng mellom dem. Jo høyere poengsum, jo mer like er settene.
Gram-Schmidt-prosessen brukes ofte fordi den behandler beregningene i en ortonormal base, som ofte er en mye lettere base for å utføre beregninger.
Gram -Schmidt -metoden

Finnes alltid QR -dekomponering?

Faktoriseringen A = QR dekomponering av en matrise A er en nyttig teknikk for å estimere egenverdier. Den eksisterer alltid når rangen til A er lik antallet kolonner i A.

Hvor brukes QR -faktorisering?

Konseptet med QR -faktorisering er et veldig nyttig rammeverk for ulike statistiske og dataanalyseapplikasjoner. En av disse er løsningen på de minst kvadratiske problemene.
QR -faktorisering er også en vanlig komponent i maskinlæring og dens applikasjoner. Den kan for eksempel brukes til automatisk å fjerne et objekt fra et bilde. Et annet eksempel er å trekke ut et bilde fra et videoklipp.
QR -faktorisering i datavitenskap

Referanser

Gander, W., 1980. Algoritmer for QR -dekomponering. Res. Rep, 80 (02), s. 1251-1268.
Goodall, CR, 1993. 13 Beregning ved bruk av QR -dekomponering.
Angelica Miller
Artikkelforfatter
Angelica Miller
Angelica er psykologstudent og innholdsforfatter. Hun elsker naturen og spennende dokumentarer og pedagogiske YouTube -videoer.
QR Nedbrytningskalkulator Norsk
Publisert: Thu Oct 07 2021
I kategori Matematiske kalkulatorer
Legg til QR Nedbrytningskalkulator på ditt eget nettsted

Andre matematiske kalkulatorer

Vector Kors Kalkulator

Vector korsproduktkalkulator finner kryssproduktet til to vektorer i et tredimensjonalt rom.

30 60 90 Trekantkalkulator

Med vår 30 60 90 trekantkalkulator kan du løse den spesielle høyre trekanten.

Forventet Verdikalkulator

Denne kalkulatoren for forventet verdi hjelper deg med å beregne en forventet verdi (også kalt middel) for den gitte variabelen som er satt med sannsynlighetene.

Online Vitenskapelig Kalkulator

Denne vitenskapelige kalkulatoren gir enkle og avanserte matematiske funksjoner i en brukervennlig app.

Standardavvik Kalkulator

Denne gratis kalkulatoren gir deg standardavviket, variansen, gjennomsnittet og summen av et gitt datasett.

Prosentandel Kalkulator

Denne prosentkalkulatoren er en gratis online kalkulator for å beregne prosentandeler. Finn ut hva som er X% av Y?

Brøkkalkulator

Denne gratis brøk kalkulatoren kan brukes til å finne resultatet for å legge til, trekke fra, multiplisere og dele to vanlige brøker.

Pund Til Kopper Omregner: Mel, Sukker, Melk..

Finn ut riktige mål for favorittoppskriften din med denne gratis kalkulatoren konverterer enkelt pund til kopper! Fungerer med amerikanske kopper og britiske kopper!

Sirkelomkrets Kalkulator

Bruk denne gratis sirkelomkretsberegner for å beregne sirkelradius, sirkeldiameter, sirkelomkrets og sirkelområde.

Dobbel Vinkel Formel Kalkulator

Bestem dobbelvinkelekvivalenten til en gitt vinkel med denne gratis kalkulatoren! Finn mer informasjon om formelen med dobbel vinkel.

Matematisk Rotkalkulator (kvadratrotkalkulator)

Denne gratis kalkulatoren beregner andre, tredje og høyere eksponenter og røtter. Formula er også tilgjengelig.

Trekant Område Kalkulator

Finn ut trekantområdet enkelt med vår gratis trekantarealkalkulator! Du kan beregne med base og høyde, tre forskjellige sider og mange flere. Fungerer med vinkler og radianer!

Koterminal Vinkelkalkulator

Finn ut coterminal vinkler med vår coterminal vinkelen kalkulator! Jobber med grader og radianer for å finne ut positive og negative coterminalvinkler!

Dot Produktkalkulator

Beregn matematiske prikkprodukter, skalarprodukter og prikkproduktvinkler enkelt for vektorene dine.

Midtpunkts Kalkulator

Finn ut midtpunkter for en linje eller en trekant enkelt med vår midtpunktskalkulator! Denne siden vil også lære deg verdifull midtpunktsformel!

Omregner For Betydelige Tall (Sig Figs-kalkulator)

Finn ut riktig mengde betydelige tall i nummeret ditt enkelt med vårt betydelige tallverktøy!

Bue Lengde Kalkulator For Sirkel

Finn enkelt ut lengden på en sirkelbue med denne online matematiske kalkulatoren!

Poengestimatkalkulator

Beregn poengestimat enkelt med vårt gratis online verktøy!

Prosentvis Økningskalkulator

Beregn en prosentvis økning enkelt med vår gratis online kalkulator!

Prosentforskjellskalkulator

Beregn prosentforskjell umiddelbart med vår matematiske prosentforskjellskalkulator!

Lineær Interpolasjonskalkulator

Denne gratis online kalkulatoren beregner den lineære interpolasjonen og den lineære ekstrapolasjonen. Det gir også skråningen til den lineære ligningen.

Matrise Transponere Kalkulator

Denne matrisetransponeringskalkulatoren hjelper deg med å finne en transponering for en hvilken som helst matrise.

Trekanthypotenuskalkulator

Finn ut hypotenusen for alle slags trekanter enkelt med vår gratis matematikkkalkulator!

Trigonometrikalkulator

Beregn enkelt trigonometriske verdier Sin, Cos, Tan, Cot, Sec og Csc med vår gratis online kalkulator!

Rettvinklet Side- Og Vinkelkalkulator (trekantkalkulator)

Finn enkelt ut høyre side og vinkel på en trekant med vår gratis online kalkulator!

45 45 90 Trekantkalkulator (rettkantkalkulator)

Beregn hypotenusa, mål og forhold enkelt med vår 45 45 90 trekantkalkulator.

Matrix Multiplikatorkalkulator

Beregn matrisemultiplikasjoner enkelt med vår gratis online matematikkkalkulator!

Gjennomsnittlig Kalkulator

Beregn gjennomsnittlig gjennomsnitt av tall enkelt med vår gratis online matematikkkalkulator

Tilfeldig Tallgenerator

Dette verktøyet genererer et virkelig tilfeldig tall mellom to vilkårlige tall.

Feilmarginkalkulator

Denne kalkulatoren beregner feilmarginen for undersøkelser basert på utvalgsstørrelse og andel. Den lar deg også stille inn ønsket grad av selvtillit.

Vinkel Mellom To Vektorer Kalkulator

Dette nettbaserte verktøyet beregner vinkelen mellom to vektorer og har alle mulige vektorkombinasjoner.

LCM-kalkulator - Minst Vanlige Multiple-kalkulator

Denne kalkulatoren vil hjelpe deg å finne LCM eller LCD for et bestemt sett med tall.

Kvadratmeter Kalkulator

Denne online kalkulatoren beregner arealet av en form målt i fot. Fungerer med alle former og måleenheter!

Eksponentkalkulator (kraftkalkulator)

Dette er en online kalkulator som kan beregne eksponenter.

Matematisk Restkalkulator

Dette nettbaserte verktøyet beregner resten av en divisjon.

Treregel-kalkulator - Direkte Proporsjon

Beregn enkelt direkte andel av tall med vår gratis Rule of Three-kalkulator.

Kvadratisk Formelkalkulator

Kvadratiske ligninger er enhver polynomalgebra av andre grad som har følgende form i algebra.

Sum Kalkulator

Denne summeringsnotasjonskalkulatoren lar deg raskt beregne summeringen av et sett tall, også kjent som Sigma. Derfor kalles det ofte en sigma-kalkulator. Det gir deg også et utvalg fra serien for å være en sum. Den kan brukes i enkel modus for å beregne en enkel sum ved å bruke et gitt sett med tall.

Perimeterkalkulator

Dette er et gratis online verktøy som vil kalkulere omkretsen av forskjellige former.

Z-poengskalkulator (z-verdi)

Dette er en kalkulator som beregner z-skåren til et datasett.

Fibonacci-kalkulator

Denne Fibonacci-kalkulatoren kan brukes til å beregne vilkårene vilkårlig for Fibonacci-sekvensen.

Kapselvolumkalkulator

Det er en gratis kalkulator som kan hjelpe deg å finne volumet til enhver kapsel.

Volumkalkulator For Pyramide

Det er en gratis kalkulator som kan hjelpe deg å finne volumet til forskjellige former.

Trekantet Prismevolumkalkulator

Det er en gratis kalkulator som kan hjelpe deg å finne volumet til ethvert trekantet prisme.

Rektangelvolumkalkulator

Det er en gratis kalkulator som kan hjelpe deg å finne volumet til en boks.

Kjeglevolumkalkulator

Denne kalkulatoren beregner kjeglevolum og kan brukes til å løse skoleoppgaver.

Kubevolumkalkulator

Dette er et nettbasert verktøy som vil beregne volumet til en hvilken som helst kube.

Sylindervolumkalkulator

Dette er et nettbasert verktøy som vil beregne volumet til en sylinder.

Skalafaktor Utvidelseskalkulator

Dette er en online kalkulator som hjelper deg med å beregne skalafaktorutvidelsen til et objekt.

Shannon Mangfoldsindekskalkulator

Shannon biodiversitetsindekskalkulator kan brukes til å beregne mangfoldet av arter i et samfunn. Økologer kan bruke Shannon mangfoldsindeks for å få nyttig informasjon om habitat.

Bayes Teorem Kalkulator

Bruk denne Bayes teorem-kalkulatoren online for å bestemme sannsynligheten for en hendelse som er betinget av en annen. Denne beregningen tar hensyn til tidligere sannsynlighet for A, sannsynlighetene B betinget og A betinget, og A betinget.

Antilogaritme Kalkulator

Antilog-kalkulatoren lar deg beregne den inverse logaritmefunksjonen. Beregn antilogaritmen for et hvilket som helst tall med en base, enten det er 10, naturlig antilog eller et annet tall.

Eˣ Kalkulator

Dette fantastiske verktøyet lar deg beregne e til kraften til et hvilket som helst tall du velger.

Primtallskalkulator

Denne kalkulatoren vil vise deg om et tall har et primtall eller om det er et sammensatt tall.

Eksponentiell Vekst Kalkulator

Den eksponentielle vekstkalkulatoren beregner den endelige prisen på en mengde basert på dens opprinnelige verdier, veksthastighet og tid.

Kalkulator For Prøvestørrelse

Beregn utvalgsstørrelse basert på populasjonsstørrelsen, konfidensnivået og feilmarginen.

Invers Logaritme (log) Kalkulator

Denne online kalkulatoren vil vise den omvendte loggen av tallet og grunntallet som er lagt inn.

Kalkulator For Giftfordeling

Poisson-fordelingskalkulatoren lar deg bestemme sannsynligheten for at en hendelse inntreffer flere ganger i løpet av en viss tidsramme.

Multiplikativ Invers Kalkulator

Denne kalkulatoren vil hjelpe deg å finne multiplikativ invers av et heltall, en desimal, en brøk eller et blandet tall.

Karakterer Prosentkalkulator

Denne kalkulatoren konverterer testkarakterer til prosenter. Den kan brukes til raskt å beregne prosentandelen av en eller flere prøvekarakterer (karakterer), og maksimalt antall karakterer.

Forholdskalkulator

Denne kalkulatoren kan brukes til å bestemme dimensjonene til bilder når du endrer størrelsen på dem.

Empirisk Regelkalkulator

Den empiriske regelkalkulatoren, også kjent som en "68 95 99 regelberegning", er et verktøy som lar deg bestemme områdene som er enten 1 eller 2 standardavvik eller 3 standardavvik. Denne kalkulatoren vil vise deg områdene der henholdsvis 68, 95 eller 99,7 % av normalfordelte data.

P-verdi-kalkulator

Dette utrolige verktøyet lar deg finne p-verdien. Du kan bruke teststatistikk for å finne ut hvilken p-verdi som er ensidig og hvilken som er tosidig.

Kulevolumkalkulator

Det er en gratis kalkulator som kan hjelpe deg å finne volumet til en kule.

NPV Kalkulator

Denne online kalkulatoren lar deg beregne NPV (netto nåverdi) for en investering. Beregningen er basert på den opprinnelige investeringen og diskonteringsrenten. Du kan også beregne intern avkastning (IRR), bruttoavkastning og netto kontantstrøm.

Prosentvis Nedgang

Bruk denne kalkulatoren til å finne ut hvordan en prosentvis reduksjon med et hvilket som helst beløp vil endre resultatet. Bare skriv inn den opprinnelige verdien, den prosentvise reduksjonen og den nye verdien for å beregne endringen.

Arealkalkulator

Vårt intuitive verktøy lar deg velge mellom forskjellige former og beregne arealet deres på et øyeblikk.

Sannsynlighetskalkulator

Sannsynlighetskalkulatoren lar deg utforske sannsynlighetsforholdene mellom to separate hendelser. Dette lar deg få en bedre forståelse av hvordan hendelser henger sammen, og gjør dermed spådommer mer nøyaktige.

Brøk Til Desimal Kalkulator

Bruk vår brøk til desimal-kalkulator for enkelt å konvertere brøker til desimaler og tilbake igjen!

Faktorkalkulator

Finn ut faktorene til et hvilket som helst tall med faktorkalkulatoren vår

Kalkulator For Brøk Til Blandet Tall

Konverter en brøk til en kalkulator med blandet tall ved å bruke vårt enkle verktøy