Matematiske Kalkulatorer

Sylindervolumkalkulator

Dette er et nettbasert verktøy som vil beregne volumet til en sylinder.

Kvadratmeterkalkulator

Velg formen:
laget med ❤️ av

Innholdsfortegnelse

Volumet til en sylinder
Volum av sylinder
Hva er volumet til en sylinder?
Volumet til den høyre sirkulære sylinderen
Volumet til en skrå sylinder
Volumet til en elliptisk sylinder
Volumet til høyre sirkulær hul sylinder
Konverteringstabell og volumenheter

Volumet til en sylinder

En sylinder er et fast legeme som består av to kongruente sirkulære områder i parallelle plan. Den inneholder også deres indre så vel som alle linjesegmenter som er parallelle med segmentet som inneholder midten av hver sirkel og dens endepunkter på det sirkulære området.

Volum av sylinder

Volumet til en sylindrisk er dens kapasitet. Dette avgjør hvor mye materiale den kan holde. Et spesifikt volum av en sylindrisk formel brukes i geometri for å bestemme hvor mye væske eller fast stoff som kan senkes ned i den. En sylinder er en tredimensjonal form som har to identiske parallelle baser. Det finnes mange typer sylindre. Disse er:
 • Høyre sirkulær sylinder: En høyre sylinder med sirkler som baser og hvert linjesegment som representerer en del av den laterale kurveoverflaten er vinkelrett på basene.
 • Skrå sylinder En sylinder der sidene er vinklet i en vinkel som ikke er lik rette vinkler.
 • Elliptisk sylinder En sylinder med ellipser som baser.
 • Høyre sirkulær hulsylindrisk: En sylinder som består av to høyre sirkulære hule sylindre, bundet inn i den andre.
 • Hva er volumet til en sylinder?

  Volumet til en sylinder refererer til antall kuber (kuber med lengdeenhet) som kan passe inn i den. Det er området okkupert av den sylindriske som enhver tredimensjonal form. Kubiske enheter brukes til å måle sylindriske volumer, som cm^3 og m3.

  Volumet til den høyre sirkulære sylinderen

  Vi vet at den høyre sirkulære sylinderens grunnflate er en sirkel og at arealet av en sirkel med radius r er p*r^2. Volumet (V), av en rett sirkulær sylindrisk sylinder, beregnes ved å bruke formelen ovenfor.
  V = p*r^2*h
  Her,
  r: Radien til basen (sirkelen), til sylinderen
  h: Høyden på sylinderen
  p: refererer til en konstant hvis verdi kan være enten 22/7 eller 3,142.
  Volumet til en sylinder avhenger direkte av høyden, og avhenger også direkte av kvadratet på radiusen. Dette betyr at hvis radiusen blir dobbelt så stor som diameteren til sylinderen, vil volumet være fire ganger.

  Volumet til en skrå sylinder

  Formelen for å beregne volumet til en skrå sylinder er den samme som den som brukes til å beregne volumet i en rett sirkulær sylindrisk sylinder. Volumet (V), av en skrå sylindrisk form hvis basisradius og høyde er "r", og hvis høyde "h", er den samme som for en rett sirkulær sylinder.
  V = p*r^2*h

  Volumet til en elliptisk sylinder

  En ellipse er kjent for å ha to radier. Vi vet også at arealet for en ellipse med radius "a" eller "b", er p*a*b. Volumet til en elliptisk sylindrisk form er,
  V = p*a*b*h
  Her,
  a, b: Radien til basen (ellipsen), til sylinderen
  h: Høyden på sylinderen
  p: En konstant hvis verdi kan være enten 22/7 eller 3,142.

  Volumet til høyre sirkulær hul sylinder

  En rett sirkulær hul sylinder er en som består av to høyre sirkulære hule sylindere som er bundet til hverandre på innsiden. Volumet kan beregnes ved å trekke volumet fra den ytre sylinderen. Volumet (V), av en rett sirkulær hul sylindrisk, er.
  V = p (R^2 - r^2) * h
  Her,
  R: Radien der den ytre sylinderens bunn møtes
  r: Baseradiusen til den indre sylindriske
  h: Høyden på sylinderen
  p: En konstant hvis verdi kan være enten 22/7 eller 3,142.

  Konverteringstabell og volumenheter

  Dette er de mest populære volumenhetene:
 • Metriske volumenheter
 • Standard USA, Storbritannia
 • Parmis Kazemi
  Artikkelforfatter
  Parmis Kazemi
  Parmis er en innholdsskaper som har en lidenskap for å skrive og skape nye ting. Hun er også sterkt interessert i teknologi og liker å lære nye ting.
  Sylindervolumkalkulator Norsk
  Publisert: Thu Mar 10 2022
  I kategori Matematiske kalkulatorer
  Legg til Sylindervolumkalkulator på ditt eget nettsted

  Andre matematiske kalkulatorer

  Vector Kors Kalkulator

  30 60 90 Trekantkalkulator

  Forventet Verdikalkulator

  Online Vitenskapelig Kalkulator

  Standardavvik Kalkulator

  Prosentandel Kalkulator

  Brøkkalkulator

  Pund Til Kopper Omregner: Mel, Sukker, Melk..

  Sirkelomkrets Kalkulator

  Dobbel Vinkel Formel Kalkulator

  Matematisk Rotkalkulator (kvadratrotkalkulator)

  Trekant Område Kalkulator

  Koterminal Vinkelkalkulator

  Dot Produktkalkulator

  Midtpunkts Kalkulator

  Omregner For Betydelige Tall (Sig Figs-kalkulator)

  Bue Lengde Kalkulator For Sirkel

  Poengestimatkalkulator

  Prosentvis Økningskalkulator

  Prosentforskjellskalkulator

  Lineær Interpolasjonskalkulator

  QR Nedbrytningskalkulator

  Matrise Transponere Kalkulator

  Trekanthypotenuskalkulator

  Trigonometrikalkulator

  Rettvinklet Side- Og Vinkelkalkulator (trekantkalkulator)

  45 45 90 Trekantkalkulator (rettkantkalkulator)

  Matrix Multiplikatorkalkulator

  Gjennomsnittlig Kalkulator

  Tilfeldig Tallgenerator

  Feilmarginkalkulator

  Vinkel Mellom To Vektorer Kalkulator

  LCM-kalkulator - Minst Vanlige Multiple-kalkulator

  Kvadratmeter Kalkulator

  Eksponentkalkulator (kraftkalkulator)

  Matematisk Restkalkulator

  Treregel-kalkulator - Direkte Proporsjon

  Kvadratisk Formelkalkulator

  Sum Kalkulator

  Perimeterkalkulator

  Z-poengskalkulator (z-verdi)

  Fibonacci-kalkulator

  Kapselvolumkalkulator

  Volumkalkulator For Pyramide

  Trekantet Prismevolumkalkulator

  Rektangelvolumkalkulator

  Kjeglevolumkalkulator

  Kubevolumkalkulator

  Skalafaktor Utvidelseskalkulator

  Shannon Mangfoldsindekskalkulator

  Bayes Teorem Kalkulator

  Antilogaritme Kalkulator

  Eˣ Kalkulator

  Primtallskalkulator

  Eksponentiell Vekst Kalkulator

  Kalkulator For Prøvestørrelse

  Invers Logaritme (log) Kalkulator

  Kalkulator For Giftfordeling

  Multiplikativ Invers Kalkulator

  Karakterer Prosentkalkulator

  Forholdskalkulator

  Empirisk Regelkalkulator

  P-verdi-kalkulator

  Kulevolumkalkulator

  NPV Kalkulator

  Prosentvis Nedgang

  Arealkalkulator

  Sannsynlighetskalkulator

  Brøk Til Desimal Kalkulator

  Faktorkalkulator

  Kalkulator For Brøk Til Blandet Tall