Matematiske Kalkulatorer

Lineær Interpolasjonskalkulator

Denne gratis online kalkulatoren beregner den lineære interpolasjonen og den lineære ekstrapolasjonen. Det gir også skråningen til den lineære ligningen.

Lineær interpolasjonskalkulator

laget med ❤️ av

Innholdsfortegnelse

Hva er interpolasjon?
Hva er den lineære interpolasjonen?
Hva er lineær interpolasjonsformel?
Hva er den lineære ekstrapolasjonsformelen?
Hvordan bruke lineær interpolasjonskalkulator?
Hvordan ekstrapolere ved hjelp av denne kalkulatoren?
Ekstrapolering av data ved bruk av tidligere data er kjent som interpolasjon. For eksempel i aksjemarkedet kan du opplyse at kursen har steget 10% det siste året, så du vil ekstrapolere at aksjen vil få 10% i året etter også. I virkeligheten er dette kanskje ikke tilfelle, men det er et eksempel på interpolasjon basert på tidligere data.

Hva er interpolasjon?

Interpolering er en prosess som lar deg ekstrapolere data fra en rekke punkter. Den kan brukes til å lage en kurve eller kart, eller til å estimere verdien for manglende data. Interpolering er nyttig for en rekke formål, inkludert demografiske studier, forretningsprognoser og vitenskapelige analyser. I dette blogginnlegget vil vi diskutere noen av de vanlige typene interpolering og hvordan de fungerer. Så les videre for å lære mer!

Hva er den lineære interpolasjonen?

Lineær interpolasjon er lett å forstå med et eksempel. Tenk deg at du baker og du vil finne ut hvor mange kaker du får for en viss mengde mel. Første gang du brukte 400 gram mel, og du fikk 20 kaker. Den andre gangen brukte du 200 gram mel og fikk 10 kaker. På tredje gang har du 250 gram mel, men du vil gjerne finne ut på forhånd hvor mange informasjonskapsler du kan få. Hvis forholdet mellom mengden mel og mengden informasjonskapsler er lineært, kan du finne ut resultatet ved hjelp av den lineære interpolasjonen!
Hvis du prøver å se etter en verdi som ikke var i den testede regionen, kalles den lineær ekstrapolasjon. I dette tilfellet kan det være en kilo mel.
Lær mer om lineær interpolasjon

Hva er lineær interpolasjonsformel?

Hvis du vil finne 'y', er den lineære interpoleringsformelen følgende:
y = (x - x₁) * (y₂ - y₁) / (x₂ - x₁) + y₁
I denne ligningen:
(x₁, y₁) = coordinates of the first data point
(x₂, y₂) = coordinates of the first data point
(x, y) = coordinates of the result point

Hva er den lineære ekstrapolasjonsformelen?

Ligningen for den lineære ekstrapolasjonen er identisk med formelen for den lineære interpolasjonen. Det eneste du må huske på er at når du bruker den lineære ekstrapolasjonen, blir resultatene veldig ofte ikke bekreftet av eksperimentelle data. Det er derfor du må være sikker på at forholdet mellom datapunktene dine er lineært før du bruker den lineære ekstrapolasjonen.
Eksempel på lineær interpolasjon

Hvordan bruke lineær interpolasjonskalkulator?

Vi kan bruke informasjonskapseleksemplet vårt for verdier i kalkulatoren. Så vi finner ut hvor mange kaker vi kan bake med 150 gram mel?
x₁ = 400
y₁ = 20
x₂ = 200
y₂ = 10
x = 250
Fyll ut disse verdiene til kalkulatoren. Du bør se resultatet av:
y = 12.5
Den lineære interpolasjonskalkulatoren vil også beregne skråningen til den lineære ligningen.

Hvordan ekstrapolere ved hjelp av denne kalkulatoren?

Du kan bruke denne lineære interpolasjonskalkulatoren også for den lineære ekstrapolasjonen! Bare fyll ut alle verdiene som du ellers ville gjort, og du får resultatet av den lineære ekstrapolasjonen.
John Cruz
Artikkelforfatter
John Cruz
John er en doktorgradsstudent med lidenskap for matematikk og utdanning. I fritiden liker John å gå turer og sykle.
Lineær Interpolasjonskalkulator Norsk
Publisert: Wed Sep 29 2021
Siste oppdatering: Fri Aug 12 2022
I kategori Matematiske kalkulatorer
Legg til Lineær Interpolasjonskalkulator på ditt eget nettsted

Andre matematiske kalkulatorer

Vector Kors Kalkulator

Vector korsproduktkalkulator finner kryssproduktet til to vektorer i et tredimensjonalt rom.

30 60 90 Trekantkalkulator

Med vår 30 60 90 trekantkalkulator kan du løse den spesielle høyre trekanten.

Forventet Verdikalkulator

Denne kalkulatoren for forventet verdi hjelper deg med å beregne en forventet verdi (også kalt middel) for den gitte variabelen som er satt med sannsynlighetene.

Online Vitenskapelig Kalkulator

Denne vitenskapelige kalkulatoren gir enkle og avanserte matematiske funksjoner i en brukervennlig app.

Standardavvik Kalkulator

Denne gratis kalkulatoren gir deg standardavviket, variansen, gjennomsnittet og summen av et gitt datasett.

Prosentandel Kalkulator

Denne prosentkalkulatoren er en gratis online kalkulator for å beregne prosentandeler. Finn ut hva som er X% av Y?

Brøkkalkulator

Denne gratis brøk kalkulatoren kan brukes til å finne resultatet for å legge til, trekke fra, multiplisere og dele to vanlige brøker.

Pund Til Kopper Omregner: Mel, Sukker, Melk..

Finn ut riktige mål for favorittoppskriften din med denne gratis kalkulatoren konverterer enkelt pund til kopper! Fungerer med amerikanske kopper og britiske kopper!

Sirkelomkrets Kalkulator

Bruk denne gratis sirkelomkretsberegner for å beregne sirkelradius, sirkeldiameter, sirkelomkrets og sirkelområde.

Dobbel Vinkel Formel Kalkulator

Bestem dobbelvinkelekvivalenten til en gitt vinkel med denne gratis kalkulatoren! Finn mer informasjon om formelen med dobbel vinkel.

Matematisk Rotkalkulator (kvadratrotkalkulator)

Denne gratis kalkulatoren beregner andre, tredje og høyere eksponenter og røtter. Formula er også tilgjengelig.

Trekant Område Kalkulator

Finn ut trekantområdet enkelt med vår gratis trekantarealkalkulator! Du kan beregne med base og høyde, tre forskjellige sider og mange flere. Fungerer med vinkler og radianer!

Koterminal Vinkelkalkulator

Finn ut coterminal vinkler med vår coterminal vinkelen kalkulator! Jobber med grader og radianer for å finne ut positive og negative coterminalvinkler!

Dot Produktkalkulator

Beregn matematiske prikkprodukter, skalarprodukter og prikkproduktvinkler enkelt for vektorene dine.

Midtpunkts Kalkulator

Finn ut midtpunkter for en linje eller en trekant enkelt med vår midtpunktskalkulator! Denne siden vil også lære deg verdifull midtpunktsformel!

Omregner For Betydelige Tall (Sig Figs-kalkulator)

Finn ut riktig mengde betydelige tall i nummeret ditt enkelt med vårt betydelige tallverktøy!

Bue Lengde Kalkulator For Sirkel

Finn enkelt ut lengden på en sirkelbue med denne online matematiske kalkulatoren!

Poengestimatkalkulator

Beregn poengestimat enkelt med vårt gratis online verktøy!

Prosentvis Økningskalkulator

Beregn en prosentvis økning enkelt med vår gratis online kalkulator!

Prosentforskjellskalkulator

Beregn prosentforskjell umiddelbart med vår matematiske prosentforskjellskalkulator!

QR Nedbrytningskalkulator

Finn ut ortonormal matrise og øvre triangulær matrise enkelt med vår gratis online QR nedbrytningskalkulator!

Matrise Transponere Kalkulator

Denne matrisetransponeringskalkulatoren hjelper deg med å finne en transponering for en hvilken som helst matrise.

Trekanthypotenuskalkulator

Finn ut hypotenusen for alle slags trekanter enkelt med vår gratis matematikkkalkulator!

Trigonometrikalkulator

Beregn enkelt trigonometriske verdier Sin, Cos, Tan, Cot, Sec og Csc med vår gratis online kalkulator!

Rettvinklet Side- Og Vinkelkalkulator (trekantkalkulator)

Finn enkelt ut høyre side og vinkel på en trekant med vår gratis online kalkulator!

45 45 90 Trekantkalkulator (rettkantkalkulator)

Beregn hypotenusa, mål og forhold enkelt med vår 45 45 90 trekantkalkulator.

Matrix Multiplikatorkalkulator

Beregn matrisemultiplikasjoner enkelt med vår gratis online matematikkkalkulator!

Gjennomsnittlig Kalkulator

Beregn gjennomsnittlig gjennomsnitt av tall enkelt med vår gratis online matematikkkalkulator

Tilfeldig Tallgenerator

Dette verktøyet genererer et virkelig tilfeldig tall mellom to vilkårlige tall.

Feilmarginkalkulator

Denne kalkulatoren beregner feilmarginen for undersøkelser basert på utvalgsstørrelse og andel. Den lar deg også stille inn ønsket grad av selvtillit.

Vinkel Mellom To Vektorer Kalkulator

Dette nettbaserte verktøyet beregner vinkelen mellom to vektorer og har alle mulige vektorkombinasjoner.

LCM-kalkulator - Minst Vanlige Multiple-kalkulator

Denne kalkulatoren vil hjelpe deg å finne LCM eller LCD for et bestemt sett med tall.

Kvadratmeter Kalkulator

Denne online kalkulatoren beregner arealet av en form målt i fot. Fungerer med alle former og måleenheter!

Eksponentkalkulator (kraftkalkulator)

Dette er en online kalkulator som kan beregne eksponenter.

Matematisk Restkalkulator

Dette nettbaserte verktøyet beregner resten av en divisjon.

Treregel-kalkulator - Direkte Proporsjon

Beregn enkelt direkte andel av tall med vår gratis Rule of Three-kalkulator.

Kvadratisk Formelkalkulator

Kvadratiske ligninger er enhver polynomalgebra av andre grad som har følgende form i algebra.

Sum Kalkulator

Denne summeringsnotasjonskalkulatoren lar deg raskt beregne summeringen av et sett tall, også kjent som Sigma. Derfor kalles det ofte en sigma-kalkulator. Det gir deg også et utvalg fra serien for å være en sum. Den kan brukes i enkel modus for å beregne en enkel sum ved å bruke et gitt sett med tall.

Perimeterkalkulator

Dette er et gratis online verktøy som vil kalkulere omkretsen av forskjellige former.

Z-poengskalkulator (z-verdi)

Dette er en kalkulator som beregner z-skåren til et datasett.

Fibonacci-kalkulator

Denne Fibonacci-kalkulatoren kan brukes til å beregne vilkårene vilkårlig for Fibonacci-sekvensen.

Kapselvolumkalkulator

Det er en gratis kalkulator som kan hjelpe deg å finne volumet til enhver kapsel.

Volumkalkulator For Pyramide

Det er en gratis kalkulator som kan hjelpe deg å finne volumet til forskjellige former.

Trekantet Prismevolumkalkulator

Det er en gratis kalkulator som kan hjelpe deg å finne volumet til ethvert trekantet prisme.

Rektangelvolumkalkulator

Det er en gratis kalkulator som kan hjelpe deg å finne volumet til en boks.

Kjeglevolumkalkulator

Denne kalkulatoren beregner kjeglevolum og kan brukes til å løse skoleoppgaver.

Kubevolumkalkulator

Dette er et nettbasert verktøy som vil beregne volumet til en hvilken som helst kube.

Sylindervolumkalkulator

Dette er et nettbasert verktøy som vil beregne volumet til en sylinder.

Skalafaktor Utvidelseskalkulator

Dette er en online kalkulator som hjelper deg med å beregne skalafaktorutvidelsen til et objekt.

Shannon Mangfoldsindekskalkulator

Shannon biodiversitetsindekskalkulator kan brukes til å beregne mangfoldet av arter i et samfunn. Økologer kan bruke Shannon mangfoldsindeks for å få nyttig informasjon om habitat.

Bayes Teorem Kalkulator

Bruk denne Bayes teorem-kalkulatoren online for å bestemme sannsynligheten for en hendelse som er betinget av en annen. Denne beregningen tar hensyn til tidligere sannsynlighet for A, sannsynlighetene B betinget og A betinget, og A betinget.

Antilogaritme Kalkulator

Antilog-kalkulatoren lar deg beregne den inverse logaritmefunksjonen. Beregn antilogaritmen for et hvilket som helst tall med en base, enten det er 10, naturlig antilog eller et annet tall.

Eˣ Kalkulator

Dette fantastiske verktøyet lar deg beregne e til kraften til et hvilket som helst tall du velger.

Primtallskalkulator

Denne kalkulatoren vil vise deg om et tall har et primtall eller om det er et sammensatt tall.

Eksponentiell Vekst Kalkulator

Den eksponentielle vekstkalkulatoren beregner den endelige prisen på en mengde basert på dens opprinnelige verdier, veksthastighet og tid.

Kalkulator For Prøvestørrelse

Beregn utvalgsstørrelse basert på populasjonsstørrelsen, konfidensnivået og feilmarginen.

Invers Logaritme (log) Kalkulator

Denne online kalkulatoren vil vise den omvendte loggen av tallet og grunntallet som er lagt inn.

Kalkulator For Giftfordeling

Poisson-fordelingskalkulatoren lar deg bestemme sannsynligheten for at en hendelse inntreffer flere ganger i løpet av en viss tidsramme.

Multiplikativ Invers Kalkulator

Denne kalkulatoren vil hjelpe deg å finne multiplikativ invers av et heltall, en desimal, en brøk eller et blandet tall.

Karakterer Prosentkalkulator

Denne kalkulatoren konverterer testkarakterer til prosenter. Den kan brukes til raskt å beregne prosentandelen av en eller flere prøvekarakterer (karakterer), og maksimalt antall karakterer.

Forholdskalkulator

Denne kalkulatoren kan brukes til å bestemme dimensjonene til bilder når du endrer størrelsen på dem.

Empirisk Regelkalkulator

Den empiriske regelkalkulatoren, også kjent som en "68 95 99 regelberegning", er et verktøy som lar deg bestemme områdene som er enten 1 eller 2 standardavvik eller 3 standardavvik. Denne kalkulatoren vil vise deg områdene der henholdsvis 68, 95 eller 99,7 % av normalfordelte data.

P-verdi-kalkulator

Dette utrolige verktøyet lar deg finne p-verdien. Du kan bruke teststatistikk for å finne ut hvilken p-verdi som er ensidig og hvilken som er tosidig.

Kulevolumkalkulator

Det er en gratis kalkulator som kan hjelpe deg å finne volumet til en kule.

NPV Kalkulator

Denne online kalkulatoren lar deg beregne NPV (netto nåverdi) for en investering. Beregningen er basert på den opprinnelige investeringen og diskonteringsrenten. Du kan også beregne intern avkastning (IRR), bruttoavkastning og netto kontantstrøm.

Prosentvis Nedgang

Bruk denne kalkulatoren til å finne ut hvordan en prosentvis reduksjon med et hvilket som helst beløp vil endre resultatet. Bare skriv inn den opprinnelige verdien, den prosentvise reduksjonen og den nye verdien for å beregne endringen.

Arealkalkulator

Vårt intuitive verktøy lar deg velge mellom forskjellige former og beregne arealet deres på et øyeblikk.

Sannsynlighetskalkulator

Sannsynlighetskalkulatoren lar deg utforske sannsynlighetsforholdene mellom to separate hendelser. Dette lar deg få en bedre forståelse av hvordan hendelser henger sammen, og gjør dermed spådommer mer nøyaktige.

Brøk Til Desimal Kalkulator

Bruk vår brøk til desimal-kalkulator for enkelt å konvertere brøker til desimaler og tilbake igjen!

Faktorkalkulator

Finn ut faktorene til et hvilket som helst tall med faktorkalkulatoren vår

Kalkulator For Brøk Til Blandet Tall

Konverter en brøk til en kalkulator med blandet tall ved å bruke vårt enkle verktøy