Matematiske Kalkulatorer

Vector Kors Kalkulator

Vector korsproduktkalkulator finner kryssproduktet til to vektorer i et tredimensjonalt rom.

Vector A

Vector B

Vector C = A × B

laget med ❤️ av

Innholdsfortegnelse

Hva er kryssprodukt?
Formel for beregning av tverrprodukter
Definisjon av Cross Product
Hvordan beregne tverrprodukt av to vektorer
Hva er kryssprodukt?
For å bestemme kryssproduktet til en ny vektor, må du legge inn x-, y- og z-verdiene til to vektorer i kalkulatoren.

Hva er kryssprodukt?

Kryssprodukt er en matematisk operasjon som tar to vektorer og produserer en ny vektor. Det brukes på mange felt, inkludert ingeniørfag, fysikk og matematikk. I dette blogginnlegget skal vi utforske hva kryssprodukt er og hva det kan gjøre for oss. Vi vil også gi et eksempel på hvordan det brukes i fysikk. Så les videre for å lære mer!

Formel for beregning av tverrprodukter

Formelen for beregning av den nye vektoren av kryssproduktet til to vektorer er følgende:
 • Hvor θ er vinkelen mellom a og b i planet som inneholder dem. (Alltid mellom 0 - 180 grader)
 • ‖A‖ og ‖b‖ er størrelsen på vektorene a og b
 • og n er enhetsvektoren vinkelrett på a og b
 • Når det gjelder vektorkoordinater, kan vi forenkle ligningen ovenfor til følgende:
  a x b = (a2*b3-a3*b2, a3*b1-a1*b3, a1*b2-a2*b1)
  Hvor a og b er vektorer med koordinater (a1, a2, a3) og (b1, b2, b3).
  Retningen til den resulterende vektoren kan bestemmes med høyre regel.

  Definisjon av Cross Product

  Et kryssprodukt, som også er kjent som et vektorprodukt, er en matematisk operasjon. Ved kryssproduktoperasjon er resultatet av produktet mellom 2 vektorer en ny vektor som er vinkelrett på begge vektorene. Størrelsen på denne nye vektoren er lik arealet til et parallellogram med sidene til de 2 opprinnelige vektorene.
  Kryssproduktet skal ikke forveksles med prikkproduktet. Punktproduktet er en enklere algebraisk operasjon som returnerer et enkelt tall i motsetning til en ny vektor.

  Hvordan beregne tverrprodukt av to vektorer

  Her er et eksempel på beregning av kryssproduktet for to vektorer.
  Det første er å samle to vektorer: vektor A og vektor B. For dette eksemplet vil vi anta at vektor A har koordinater på (2, 3, 4) og vektor B har koordinater på (3, 7, 8).
  Etter dette bruker vi den forenklede ligningen ovenfor for å beregne de resulterende vektorkoordinatene til produktet.
  Den nye vektoren vår blir betegnet som C, så først vil vi finne X-koordinaten. Gjennom formelen ovenfor finner vi at X er -4.
  Ved å bruke samme metode finner vi y og z henholdsvis.-4 og 5.
  Til slutt har vi vår nye vektor fra kryssproduktet til en Xb på (-4, -4,5)
  Det er viktig å huske at kryssproduktet er antikommutativ, noe som betyr at resultatet av en X b ikke er det samme som b X a. Faktisk:
  a X b = -b X a.

  Hva er kryssprodukt?

  Et kryssprodukt er et vektorprodukt som er vinkelrett på begge de opprinnelige vektorene og er over samme størrelse.
  John Cruz
  Artikkelforfatter
  John Cruz
  John er en doktorgradsstudent med lidenskap for matematikk og utdanning. I fritiden liker John å gå turer og sykle.
  Vector Kors Kalkulator Norsk
  Publisert: Sun Jul 04 2021
  I kategori Matematiske kalkulatorer
  Legg til Vector Kors Kalkulator på ditt eget nettsted

  Andre matematiske kalkulatorer

  30 60 90 Trekantkalkulator

  Med vår 30 60 90 trekantkalkulator kan du løse den spesielle høyre trekanten.

  Forventet Verdikalkulator

  Denne kalkulatoren for forventet verdi hjelper deg med å beregne en forventet verdi (også kalt middel) for den gitte variabelen som er satt med sannsynlighetene.

  Online Vitenskapelig Kalkulator

  Denne vitenskapelige kalkulatoren gir enkle og avanserte matematiske funksjoner i en brukervennlig app.

  Standardavvik Kalkulator

  Denne gratis kalkulatoren gir deg standardavviket, variansen, gjennomsnittet og summen av et gitt datasett.

  Prosentandel Kalkulator

  Denne prosentkalkulatoren er en gratis online kalkulator for å beregne prosentandeler. Finn ut hva som er X% av Y?

  Brøkkalkulator

  Denne gratis brøk kalkulatoren kan brukes til å finne resultatet for å legge til, trekke fra, multiplisere og dele to vanlige brøker.

  Pund Til Kopper Omregner: Mel, Sukker, Melk..

  Finn ut riktige mål for favorittoppskriften din med denne gratis kalkulatoren konverterer enkelt pund til kopper! Fungerer med amerikanske kopper og britiske kopper!

  Sirkelomkrets Kalkulator

  Bruk denne gratis sirkelomkretsberegner for å beregne sirkelradius, sirkeldiameter, sirkelomkrets og sirkelområde.

  Dobbel Vinkel Formel Kalkulator

  Bestem dobbelvinkelekvivalenten til en gitt vinkel med denne gratis kalkulatoren! Finn mer informasjon om formelen med dobbel vinkel.

  Matematisk Rotkalkulator (kvadratrotkalkulator)

  Denne gratis kalkulatoren beregner andre, tredje og høyere eksponenter og røtter. Formula er også tilgjengelig.

  Trekant Område Kalkulator

  Finn ut trekantområdet enkelt med vår gratis trekantarealkalkulator! Du kan beregne med base og høyde, tre forskjellige sider og mange flere. Fungerer med vinkler og radianer!

  Koterminal Vinkelkalkulator

  Finn ut coterminal vinkler med vår coterminal vinkelen kalkulator! Jobber med grader og radianer for å finne ut positive og negative coterminalvinkler!

  Dot Produktkalkulator

  Beregn matematiske prikkprodukter, skalarprodukter og prikkproduktvinkler enkelt for vektorene dine.

  Midtpunkts Kalkulator

  Finn ut midtpunkter for en linje eller en trekant enkelt med vår midtpunktskalkulator! Denne siden vil også lære deg verdifull midtpunktsformel!

  Omregner For Betydelige Tall (Sig Figs-kalkulator)

  Finn ut riktig mengde betydelige tall i nummeret ditt enkelt med vårt betydelige tallverktøy!

  Bue Lengde Kalkulator For Sirkel

  Finn enkelt ut lengden på en sirkelbue med denne online matematiske kalkulatoren!

  Poengestimatkalkulator

  Beregn poengestimat enkelt med vårt gratis online verktøy!

  Prosentvis Økningskalkulator

  Beregn en prosentvis økning enkelt med vår gratis online kalkulator!

  Prosentforskjellskalkulator

  Beregn prosentforskjell umiddelbart med vår matematiske prosentforskjellskalkulator!

  Lineær Interpolasjonskalkulator

  Denne gratis online kalkulatoren beregner den lineære interpolasjonen og den lineære ekstrapolasjonen. Det gir også skråningen til den lineære ligningen.

  QR Nedbrytningskalkulator

  Finn ut ortonormal matrise og øvre triangulær matrise enkelt med vår gratis online QR nedbrytningskalkulator!

  Matrise Transponere Kalkulator

  Denne matrisetransponeringskalkulatoren hjelper deg med å finne en transponering for en hvilken som helst matrise.

  Trekanthypotenuskalkulator

  Finn ut hypotenusen for alle slags trekanter enkelt med vår gratis matematikkkalkulator!

  Trigonometrikalkulator

  Beregn enkelt trigonometriske verdier Sin, Cos, Tan, Cot, Sec og Csc med vår gratis online kalkulator!

  Rettvinklet Side- Og Vinkelkalkulator (trekantkalkulator)

  Finn enkelt ut høyre side og vinkel på en trekant med vår gratis online kalkulator!

  45 45 90 Trekantkalkulator (rettkantkalkulator)

  Beregn hypotenusa, mål og forhold enkelt med vår 45 45 90 trekantkalkulator.

  Matrix Multiplikatorkalkulator

  Beregn matrisemultiplikasjoner enkelt med vår gratis online matematikkkalkulator!

  Gjennomsnittlig Kalkulator

  Beregn gjennomsnittlig gjennomsnitt av tall enkelt med vår gratis online matematikkkalkulator

  Tilfeldig Tallgenerator

  Dette verktøyet genererer et virkelig tilfeldig tall mellom to vilkårlige tall.

  Feilmarginkalkulator

  Denne kalkulatoren beregner feilmarginen for undersøkelser basert på utvalgsstørrelse og andel. Den lar deg også stille inn ønsket grad av selvtillit.

  Vinkel Mellom To Vektorer Kalkulator

  Dette nettbaserte verktøyet beregner vinkelen mellom to vektorer og har alle mulige vektorkombinasjoner.

  LCM-kalkulator - Minst Vanlige Multiple-kalkulator

  Denne kalkulatoren vil hjelpe deg å finne LCM eller LCD for et bestemt sett med tall.

  Kvadratmeter Kalkulator

  Denne online kalkulatoren beregner arealet av en form målt i fot. Fungerer med alle former og måleenheter!

  Eksponentkalkulator (kraftkalkulator)

  Dette er en online kalkulator som kan beregne eksponenter.

  Matematisk Restkalkulator

  Dette nettbaserte verktøyet beregner resten av en divisjon.

  Treregel-kalkulator - Direkte Proporsjon

  Beregn enkelt direkte andel av tall med vår gratis Rule of Three-kalkulator.

  Kvadratisk Formelkalkulator

  Kvadratiske ligninger er enhver polynomalgebra av andre grad som har følgende form i algebra.

  Sum Kalkulator

  Denne summeringsnotasjonskalkulatoren lar deg raskt beregne summeringen av et sett tall, også kjent som Sigma. Derfor kalles det ofte en sigma-kalkulator. Det gir deg også et utvalg fra serien for å være en sum. Den kan brukes i enkel modus for å beregne en enkel sum ved å bruke et gitt sett med tall.

  Perimeterkalkulator

  Dette er et gratis online verktøy som vil kalkulere omkretsen av forskjellige former.

  Z-poengskalkulator (z-verdi)

  Dette er en kalkulator som beregner z-skåren til et datasett.

  Fibonacci-kalkulator

  Denne Fibonacci-kalkulatoren kan brukes til å beregne vilkårene vilkårlig for Fibonacci-sekvensen.

  Kapselvolumkalkulator

  Det er en gratis kalkulator som kan hjelpe deg å finne volumet til enhver kapsel.

  Volumkalkulator For Pyramide

  Det er en gratis kalkulator som kan hjelpe deg å finne volumet til forskjellige former.

  Trekantet Prismevolumkalkulator

  Det er en gratis kalkulator som kan hjelpe deg å finne volumet til ethvert trekantet prisme.

  Rektangelvolumkalkulator

  Det er en gratis kalkulator som kan hjelpe deg å finne volumet til en boks.

  Kjeglevolumkalkulator

  Denne kalkulatoren beregner kjeglevolum og kan brukes til å løse skoleoppgaver.

  Kubevolumkalkulator

  Dette er et nettbasert verktøy som vil beregne volumet til en hvilken som helst kube.

  Sylindervolumkalkulator

  Dette er et nettbasert verktøy som vil beregne volumet til en sylinder.

  Skalafaktor Utvidelseskalkulator

  Dette er en online kalkulator som hjelper deg med å beregne skalafaktorutvidelsen til et objekt.

  Shannon Mangfoldsindekskalkulator

  Shannon biodiversitetsindekskalkulator kan brukes til å beregne mangfoldet av arter i et samfunn. Økologer kan bruke Shannon mangfoldsindeks for å få nyttig informasjon om habitat.

  Bayes Teorem Kalkulator

  Bruk denne Bayes teorem-kalkulatoren online for å bestemme sannsynligheten for en hendelse som er betinget av en annen. Denne beregningen tar hensyn til tidligere sannsynlighet for A, sannsynlighetene B betinget og A betinget, og A betinget.

  Antilogaritme Kalkulator

  Antilog-kalkulatoren lar deg beregne den inverse logaritmefunksjonen. Beregn antilogaritmen for et hvilket som helst tall med en base, enten det er 10, naturlig antilog eller et annet tall.

  Eˣ Kalkulator

  Dette fantastiske verktøyet lar deg beregne e til kraften til et hvilket som helst tall du velger.

  Primtallskalkulator

  Denne kalkulatoren vil vise deg om et tall har et primtall eller om det er et sammensatt tall.

  Eksponentiell Vekst Kalkulator

  Den eksponentielle vekstkalkulatoren beregner den endelige prisen på en mengde basert på dens opprinnelige verdier, veksthastighet og tid.

  Kalkulator For Prøvestørrelse

  Beregn utvalgsstørrelse basert på populasjonsstørrelsen, konfidensnivået og feilmarginen.

  Invers Logaritme (log) Kalkulator

  Denne online kalkulatoren vil vise den omvendte loggen av tallet og grunntallet som er lagt inn.

  Kalkulator For Giftfordeling

  Poisson-fordelingskalkulatoren lar deg bestemme sannsynligheten for at en hendelse inntreffer flere ganger i løpet av en viss tidsramme.

  Multiplikativ Invers Kalkulator

  Denne kalkulatoren vil hjelpe deg å finne multiplikativ invers av et heltall, en desimal, en brøk eller et blandet tall.

  Karakterer Prosentkalkulator

  Denne kalkulatoren konverterer testkarakterer til prosenter. Den kan brukes til raskt å beregne prosentandelen av en eller flere prøvekarakterer (karakterer), og maksimalt antall karakterer.

  Forholdskalkulator

  Denne kalkulatoren kan brukes til å bestemme dimensjonene til bilder når du endrer størrelsen på dem.

  Empirisk Regelkalkulator

  Den empiriske regelkalkulatoren, også kjent som en "68 95 99 regelberegning", er et verktøy som lar deg bestemme områdene som er enten 1 eller 2 standardavvik eller 3 standardavvik. Denne kalkulatoren vil vise deg områdene der henholdsvis 68, 95 eller 99,7 % av normalfordelte data.

  P-verdi-kalkulator

  Dette utrolige verktøyet lar deg finne p-verdien. Du kan bruke teststatistikk for å finne ut hvilken p-verdi som er ensidig og hvilken som er tosidig.

  Kulevolumkalkulator

  Det er en gratis kalkulator som kan hjelpe deg å finne volumet til en kule.

  NPV Kalkulator

  Denne online kalkulatoren lar deg beregne NPV (netto nåverdi) for en investering. Beregningen er basert på den opprinnelige investeringen og diskonteringsrenten. Du kan også beregne intern avkastning (IRR), bruttoavkastning og netto kontantstrøm.

  Prosentvis Nedgang

  Bruk denne kalkulatoren til å finne ut hvordan en prosentvis reduksjon med et hvilket som helst beløp vil endre resultatet. Bare skriv inn den opprinnelige verdien, den prosentvise reduksjonen og den nye verdien for å beregne endringen.

  Arealkalkulator

  Vårt intuitive verktøy lar deg velge mellom forskjellige former og beregne arealet deres på et øyeblikk.

  Sannsynlighetskalkulator

  Sannsynlighetskalkulatoren lar deg utforske sannsynlighetsforholdene mellom to separate hendelser. Dette lar deg få en bedre forståelse av hvordan hendelser henger sammen, og gjør dermed spådommer mer nøyaktige.

  Brøk Til Desimal Kalkulator

  Bruk vår brøk til desimal-kalkulator for enkelt å konvertere brøker til desimaler og tilbake igjen!

  Faktorkalkulator

  Finn ut faktorene til et hvilket som helst tall med faktorkalkulatoren vår

  Kalkulator For Brøk Til Blandet Tall

  Konverter en brøk til en kalkulator med blandet tall ved å bruke vårt enkle verktøy