Matematički Kalkulatori

Kalkulator Zapremine Cilindra

Ovo je online alat koji će izračunati volumen cilindra.

Kalkulator kvadrature

Odaberite oblik:

Sadržaj

Volumen cilindra
Volumen cilindra
Koliki je volumen cilindra?
Volumen desnog kružnog cilindra
Volumen kosog cilindra
Volumen eliptičkog cilindra
Volumen desnog kružnog šupljeg cilindra
Tablica pretvorbe i jedinice volumena

Volumen cilindra

Cilindar je tijelo koje se sastoji od dva sukladna kružna područja u paralelnim ravninama. Sadrži i njihovu unutrašnjost kao i sve segmente koji su paralelni sa segmentom koji sadrži središte svake kružnice i njezine krajnje točke na kružnom području.

Volumen cilindra

Volumen cilindra je njegov kapacitet. To određuje koliko materijala može zadržati. Određeni volumen cilindrične formule koristi se u geometriji kako bi se odredilo koliko tekućine ili krutine može biti potopljeno u nju. Cilindar je trodimenzionalni oblik koji ima dvije identične paralelne baze. Postoji mnogo vrsta cilindara. Ovi su:
Desni kružni cilindar: Desni cilindar s kružnicama kao bazama i svakim segmentom koji predstavlja dio bočne krivulje okomit je na baze.
Kosi cilindar Cilindar u kojem su stranice nagnute pod kutom koji nije jednak pravom kutu.
Eliptični cilindar Cilindar s elipsama kao bazama.
Desni kružni šuplji cilindrični cilindar: cilindar koji se sastoji od dva desna kružna šuplja cilindra, povezana jedan unutar drugog.

Koliki je volumen cilindra?

Volumen cilindra odnosi se na broj kocki (kocki s jediničnom duljinom) koje mogu stati unutar njega. To je područje koje zauzima cilindrični kao i svaki trodimenzionalni oblik. Kubične jedinice se koriste za mjerenje cilindričnih volumena, kao što su cm^3 i m3.

Volumen desnog kružnog cilindra

Znamo da je baza desnog kružnog cilindra kružnica i da je površina kružnice polumjera r p*r^2. Volumen (V) desnog kružnog cilindričnog cilindra izračunava se pomoću gornje formule.
V = p*r^2*h
Ovdje,
r: Polumjer baze (kružnice) cilindra
h: Visina cilindra
p: odnosi se na konstantu čija vrijednost može biti 22/7 ili 3,142.
Volumen cilindra izravno ovisi o njegovoj visini, a također izravno ovisi o kvadratu njegovog polumjera. To znači da ako polumjer postane dvostruko veći od promjera cilindra, njegov volumen će biti četiri puta veći.

Volumen kosog cilindra

Formula za izračunavanje volumena kosog cilindra ista je kao ona koja se koristi za izračunavanje volumena u desnom kružnom cilindričnom cilindru. Volumen (V) kosog cilindra čiji su polumjer i visina osnove "r", a visina "h" jednaka je volumenu desnog kružnog cilindra.
V = p*r^2*h

Volumen eliptičkog cilindra

Poznato je da elipsa ima dva polumjera. Također znamo da je površina za elipsu s polumjerima “a” ili “b” p*a*b. Volumen eliptičnog cilindra je,
V = p*a*b*h
Ovdje,
a, b: polumjer baze (elipse) cilindra
h: Visina cilindra
p: Konstanta čija vrijednost može biti 22/7 ili 3,142.

Volumen desnog kružnog šupljeg cilindra

Desni kružni šuplji cilindar je onaj koji se sastoji od dva desna kružna šuplja cilindra koji su međusobno spojeni iznutra. Njegov volumen se može izračunati oduzimanjem volumena od vanjskog cilindra. Volumen (V) pravog kružnog šupljeg cilindra je.
V = p (R^2 - r^2) * h
Ovdje,
R: Polumjer na kojem se susreće vanjska baza cilindra
r: Polumjer baze unutarnjeg cilindra
h: Visina cilindra
p: Konstanta čija vrijednost može biti 22/7 ili 3,142.

Tablica pretvorbe i jedinice volumena

Ovo su najpopularnije jedinice volumena:
Metričke jedinice volumena
Standard SAD, Velika Britanija

Parmis Kazemi
Autor članka
Parmis Kazemi
Parmis je kreator sadržaja koji voli pisati i stvarati nove stvari. Također je jako zainteresirana za tehnologiju i uživa u učenju novih stvari.

Kalkulator Zapremine Cilindra Hrvatski
Objavljeno: Thu Mar 10 2022
U kategoriji Matematički kalkulatori
Dodajte Kalkulator Zapremine Cilindra na svoju web stranicu

Ostali matematički kalkulatori

Vektorski Kalkulator Za Više Proizvoda

30 60 90 Kalkulator Trokuta

Kalkulator Očekivane Vrijednosti

Mrežni Znanstveni Kalkulator

Kalkulator Standardnog Odstupanja

Kalkulator Postotka

Kalkulator Razlomaka

Pretvarač Funti U Šalice: Brašno, Šećer, Mlijeko..

Kalkulator Opsega Kruga

Kalkulator Formule S Dvostrukim Kutom

Matematički Korijenski Kalkulator (kvadratni Korijenski Kalkulator)

Kalkulator Površine Trokuta

Kalkulator Koterminalnog Kuta

Kalkulator Dot Proizvoda

Kalkulator Srednje Točke

Pretvarač Značajnih Brojeva (Sig Figs Kalkulator)

Kalkulator Duljine Luka Za Krug

Kalkulator Procjene Bodova

Kalkulator Povećanja Postotka

Kalkulator Postotnih Razlika

Kalkulator Linearne Interpolacije

QR Kalkulator Razlaganja

Matrični Kalkulator Transpozicije

Kalkulator Hipotenuze Trokuta

Trigonometrijski Kalkulator

Kalkulator Stranice I Kuta Pravokutnog Trokuta (kalkulator Trokuta)

45 45 90 Kalkulator Trokuta (kalkulator Pravokutnog Trokuta)

Kalkulator Množenja Matrice

Prosječni Kalkulator

Generator Slučajnih Brojeva

Kalkulator Margine Pogreške

Kalkulator Kuta Između Dva Vektora

LCM Kalkulator - Kalkulator Najmanje Uobičajene Višestruke Vrijednosti

Kalkulator Kvadrature

Eksponentni Kalkulator (kalkulator Snage)

Kalkulator Matematičkog Ostatka

Kalkulator Pravila Tri - Izravna Proporcija

Kalkulator Kvadratne Formule

Kalkulator Sume

Kalkulator Perimetra

Z Rezultat Kalkulator (z Vrijednost)

Fibonacci Kalkulator

Kalkulator Volumena Kapsule

Kalkulator Volumena Piramide

Kalkulator Volumena Trokutaste Prizme

Kalkulator Volumena Pravokutnika

Kalkulator Volumena Konusa

Kalkulator Volumena Kocke

Kalkulator Dilatacije Faktora Skale

Shannonov Kalkulator Indeksa Raznolikosti

Kalkulator Bayesovog Teorema

Antilogaritamski Kalkulator

Eˣ Kalkulator

Kalkulator Prostih Brojeva

Kalkulator Eksponencijalnog Rasta

Kalkulator Veličine Uzorka

Inverzni Logaritam (log) Kalkulator

Kalkulator Poissonove Raspodjele

Multiplikativni Inverzni Kalkulator

Marks Postotak Kalkulator

Kalkulator Omjera

Kalkulator Empirijskih Pravila

Kalkulator P-vrijednosti

Kalkulator Volumena Sfere

NPV Kalkulator