ماشین حساب های ریاضی

ماشین حساب برآورد نقطه

با ابزار آنلاین رایگان ما برآورد نقطه را به راحتی محاسبه کنید!

ماشین حساب برآورد نقطه

نتایج برآورد

بهترین تخمین

پشتیبانی شده توسط

فهرست مطالب

برآورد نقطه ای چیست؟
چگونه می توان برآورد نقطه را محاسبه کرد؟
برآورد نقطه خوب چیست؟
تفاوت بین برآورد نقطه ای و برآورد فاصله چیست؟
فواصل اطمینان چیست؟
منابع
یافتن برآورد نقطه ای برای پارامترهای داده شده ، تکنیکی مفید برای مفیدتر شدن داده ها است.
در این صفحه می توانید برآورد نقطه را به راحتی با ماشین حساب ما محاسبه کنید. شما همچنین اطلاعات کلیدی در مورد برآورد نقاط ، مانند آنچه برآورد نقطه خوب را می آموزد ، خواهید آموخت.

برآورد نقطه ای چیست؟

برآورد نقطه ای یک تکنیک آماری است که مقدار تقریبی یک پارامتر مانند میانگین جمعیت را پیدا می کند. اگرچه نمی توان صحت آن را به طور قطعی مشخص کرد ، اما می توان صحت گزاره های احتمالی را ساخت.
تعریف برآورد نقطه

چگونه می توان برآورد نقطه را محاسبه کرد؟

برآورد نقطه از مقادیر پارامترهای داده شده محاسبه می شود.
تعداد موفقیت (x)
اندازه نمونه (ها)
سطح اطمینان (α)
شاخص Z (z)
فرمول های تخمین نقطه برای رایج ترین تکنیک ها:
1. برآورد حداکثر احتمال (MLE)
x / s
2. برآورد جفری
(x + 0.5) / (s + 1)
3. برآورد ویلسون
(x + z²/2) / (s + z²)
4. برآورد لاپلاس
(x + 1) / (s + 2)
از آنجا که هر روش برای موارد مختلف مناسب است ، نتایج آنها کمی متفاوت است. انتخاب نتایج مناسب هنوز آسان است:
وقتی (x/s = 1.0) ، نتیجه روش لاپلاس را انتخاب کنید.
وقتی (0.9 ≤ x/s <1.0) ، نتیجه روش لاپلاس یا جفریس را انتخاب کنید (یکی از این برآوردها کوچکتر است).
وقتی (0.5
وقتی (x/s ≤ 0.5) ، نتیجه روش ویلسون را انتخاب کنید.

برآورد نقطه خوب چیست؟

برآورد نقطه ایده آل باید دارای سه شرط باشد: بی طرفانه ، سازگار و کارآمد.
1. بی طرف
برآوردگران ارزش مورد انتظار برابر با میانگین یک پارامتر است.
2. سازگار
مقدار برآوردگر با افزایش حجم نمونه به مقدار یک پارامتر معین نزدیک می شود.
3. کارآمد
برآورد کننده کوچکترین انحراف را در بین برآوردگران دارد.
اصول برآورد کیفیت

تفاوت بین برآورد نقطه ای و برآورد فاصله چیست؟

برآورد نقطه ای برآورد یک پارامتر است که منجر به مقدار واحد می شود.
برآورد بازه ای برآوردی است که دامنه مقادیری را که انتظار می رود نتیجه باشد نشان می دهد.
بنابراین برآورد بازه زمانی با برآورد نقطه ای متفاوت است زیرا طیف وسیعی از مقادیر را به جای مقدار واحد به عنوان نتایج برمی گرداند.

فواصل اطمینان چیست؟

فاصله اطمینان محاسبه ای است که دارای سطح اطمینان خاصی است. سطح اطمینان احتمال این است که پارامتر برآورد شده در آن قرار گیرد.

منابع

هنگ ، HP ، 1998. یک روش تخمین نقطه کارآمد برای تجزیه و تحلیل احتمالات. مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی سیستم ، 59 (3) ، صص 261-267.
Angelica Miller
نویسنده مقاله
Angelica Miller
آنجلیکا دانشجوی روانشناسی و نویسنده محتوا است. او عاشق طبیعت و تماشای مستندهای جذاب و فیلم های آموزشی YouTube است.
ماشین حساب برآورد نقطه فارسی
منتشر شده: Thu Sep 16 2021
در گروه ماشین حساب های ریاضی
ماشین حساب برآورد نقطه را به وب سایت خود اضافه کنید

سایر ماشین حساب های ریاضی

ماشین حساب محصول متقابل وکتور

ماشین حساب محصول cross cross محصول متقاطع دو بردار را در یک فضای سه بعدی پیدا می کند.

ماشین حساب مثلث 30 60 90

با استفاده از ماشین حساب مثلث 30 60 90 می توانید مثلث مخصوص را حل کنید.

محاسبه کننده مقدار مورد انتظار

این ماشین حساب مقادیر پیش بینی شده به شما کمک می کند تا یک مقدار مورد انتظار (که به آن میانگین نیز گفته می شود) از متغیر داده شده را با احتمال آنها محاسبه کنید.

ماشین حساب علمی آنلاین

این ماشین حساب علمی توابع ریاضی ساده و پیشرفته را در یک برنامه با کاربرد آسان فراهم می کند.

ماشین حساب انحراف استاندارد

این ماشین حساب رایگان به شما انحراف استاندارد، واریانس، میانگین و مجموع یک مجموعه داده داده شده را می دهد.

ماشین حساب درصد

این ماشین حساب درصد یک ماشین حساب آنلاین رایگان برای محاسبه درصد است. بدانید X٪ از Y چیست؟

ماشین حساب کسری

از این ماشین حساب کسر آزاد می توان برای یافتن نتیجه جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم دو کسر مشترک استفاده کرد.

تبدیل پوند به فنجان: آرد، شکر، شیر..

اندازه گیری صحیح دستور غذای مورد علاقه خود را با این ماشین حساب رایگان بیابید که پوند را به راحتی به فنجان تبدیل می کند! با فنجان های ایالات متحده و جام های انگلستان کار می کند!

محاسبه کننده دور دایره

از این ماشین حساب رایگان محیط دایره برای محاسبه شعاع دایره ، قطر دایره ، محیط دایره و مساحت دایره استفاده کنید.

ماشین حساب فرمول دو زاویه

با این ماشین حساب رایگان معادل دو زاویه یک زاویه معین را تعیین کنید! اطلاعات بیشتری در مورد فرمول دو زاویه پیدا کنید.

ماشین حساب ریشه ریاضی (ماشین حساب ریشه مربع)

این ماشین حساب رایگان دومین ، سومین و بالاتر توان و ریشه را محاسبه می کند. فرمول نیز موجود است.

ماشین حساب مساحت مثلث

مساحت مثلث را به راحتی با ماشین حساب مساحت مثلث رایگان ما بیابید! شما می توانید با پایه و ارتفاع ، سه ضلع مختلف و بسیاری دیگر محاسبه کنید. با زاویه و شعاع کار می کند!

ماشین حساب زاویه پایینی

با ماشین حساب زاویه دوطرفه ما زوایای دوگانه را دریابید! با درجه و شعاع کار می کند تا زوایای دو وجهی مثبت و منفی را پیدا کند!

ماشین حساب محصول نقطه

محاسبه محصولات نقطه ریاضی ، محصولات مقیاس دار و زاویه محصولات نقطه برای بردارهای خود.

ماشین حساب نقطه وسط

با ماشین حساب وسط ما به راحتی نقاط میانی یک خط یا مثلث را بیابید! این صفحه همچنین فرمول نقطه میانی ارزشمندی را به شما آموزش می دهد!

مبدل ارقام قابل توجه (ماشین حساب Sig Figs)

با ابزار مهم رقم ما به راحتی مقدار صحیح ارقام قابل توجه را در شماره خود بیابید!

ماشین حساب طول قوس برای دایره

با این ماشین حساب ریاضی آنلاین به راحتی طول قوس یک دایره را بیابید!

درصد افزایش ماشین حساب

با استفاده از ماشین حساب آنلاین رایگان ما هر درصد افزایش را به راحتی محاسبه کنید!

درصد محاسبه کننده تفاوت

تفاوت درصد را فوراً با ماشین حساب اختلاف درصد ریاضی ما محاسبه کنید!

ماشین حساب درون یابی خطی

این ماشین حساب آنلاین رایگان درون یابی خطی و برون یابی خطی را محاسبه می کند. همچنین شیب معادله خطی را ارائه می دهد.

ماشین حساب تجزیه QR

با استفاده از ماشین حساب آنلاین تجزیه QR رایگان ما ، به راحتی ماتریس متعارف و ماتریس مثلثی فوقانی را بیابید!

ماشین حساب جا به جایی ماتریس

این ماشین حساب جابجایی ماتریس به شما کمک می کند تا برای هر ماتریسی یک ترانسپوزن پیدا کنید.

ماشین حساب هیپوتنوز مثلث

با ماشین حساب رایگان ریاضی ما، هیپوتنوز انواع مثلث ها را به راحتی پیدا کنید!

ماشین حساب مثلثاتی

با ماشین حساب آنلاین رایگان ما مقادیر مثلثاتی Sin، Cos، Tan، Cot، Sec و Csc را به راحتی محاسبه کنید!

ماشین حساب ضلع و زاویه مثلث قائم الزاویه (ماشین حساب مثلثی)

با ماشین حساب آنلاین رایگان ما به راحتی سمت راست و زاویه یک مثلث را بیابید!

45 45 90 ماشین حساب مثلثی (ماشین حساب مثلث سمت راست)

با ماشین حساب مثلث 45 45 90 ما، هیپوتانوس، اندازه گیری ها و نسبت را به راحتی محاسبه کنید.

ماشین حساب ضرب ماتریسی

ضرب ماتریس را به راحتی با ماشین حساب ریاضی آنلاین ما محاسبه کنید!

ماشین حساب میانگین

میانگین اعداد را به راحتی با ماشین حساب آنلاین رایگان ما محاسبه کنید

مولد اعداد تصادفی

این ابزار یک عدد واقعا تصادفی بین هر دو عدد تولید می کند.

ماشین حساب حاشیه خطا

این ماشین حساب حاشیه خطای نظرسنجی ها را بر اساس حجم نمونه و نسبت محاسبه می کند. همچنین به شما این امکان را می دهد تا سطح مورد نظر اعتماد را تنظیم کنید.

زاویه بین دو بردار ماشین حساب

این ابزار آنلاین زاویه بین دو بردار را محاسبه می کند و تمام ترکیب های برداری ممکن را دارد.

ماشین حساب LCM - حداقل ماشین حساب چندگانه رایج

این ماشین حساب به شما کمک می کند LCM یا LCD را برای مجموعه ای خاص از اعداد پیدا کنید.

ماشین حساب متر مربع

این ماشین حساب آنلاین مساحت یک شکل را بر حسب فوت محاسبه می کند. با تمام اشکال و واحدهای اندازه گیری کار می کند!

ماشین حساب توان (محاسبه قدرت)

این یک ماشین حساب آنلاین است که می تواند نماها را محاسبه کند.

ماشین حساب باقی مانده ریاضی

این ابزار آنلاین باقیمانده یک تقسیم را محاسبه می کند.

قانون سه ماشین حساب - نسبت مستقیم

با ماشین حساب رایگان قانون سه ما، نسبت مستقیم اعداد را به راحتی محاسبه کنید.

ماشین حساب فرمول درجه دوم

معادلات درجه دوم هر جبر چند جمله ای درجه دوم است که در جبر شکل زیر را داشته باشد.

ماشین حساب جمع

این ماشین‌حساب نماد جمع‌آوری به شما امکان می‌دهد به سرعت جمع یک عدد مجموعه را محاسبه کنید، که به آن سیگما نیز می‌گویند. بنابراین اغلب به آن ماشین حساب سیگما می گویند. همچنین یک نمونه از سریال را به شما می دهد تا یک جمع باشد. می توان از آن در حالت ساده برای محاسبه یک مجموع ساده با استفاده از مجموعه ای از اعداد استفاده کرد.

ماشین حساب محیطی

این یک ابزار آنلاین رایگان است که محیط اشکال مختلف را محاسبه می کند.

ماشین حساب امتیاز Z (مقدار Z)

این یک ماشین حساب است که z-score یک مجموعه داده را محاسبه می کند.

ماشین حساب فیبوناچی

از این ماشین حساب فیبوناچی می توان برای محاسبه دلخواه عبارات دنباله فیبوناچی استفاده کرد.

ماشین حساب حجم کپسول

این یک ماشین حساب رایگان است که می تواند به شما در یافتن حجم هر کپسولی کمک کند.

ماشین حساب حجم هرم

این یک ماشین حساب رایگان است که می تواند به شما در یافتن حجم اشکال مختلف کمک کند.

ماشین حساب حجم منشور مثلثی

این یک ماشین حساب رایگان است که می تواند به شما در یافتن حجم هر منشور مثلثی کمک کند.

ماشین حساب حجم مستطیل

این یک ماشین حساب رایگان است که می تواند به شما در یافتن حجم یک جعبه کمک کند.

ماشین حساب حجم مخروط

این ماشین حساب حجم مخروط را محاسبه می کند و می تواند برای حل مسائل مدرسه استفاده شود.

ماشین حساب حجم مکعب

این یک ابزار آنلاین است که حجم هر مکعب را محاسبه می کند.

ماشین حساب حجم سیلندر

این یک ابزار آنلاین است که حجم یک سیلندر را محاسبه می کند.

ماشین حساب اتساع فاکتور مقیاس

این یک ماشین حساب آنلاین است که به شما کمک می کند اتساع فاکتور مقیاس یک شی را محاسبه کنید.

ماشین حساب شاخص تنوع شانون

ماشین حساب شاخص تنوع زیستی شانون می تواند برای محاسبه تنوع گونه ها در یک جامعه استفاده شود. بوم شناسان می توانند از شاخص تنوع شانون برای به دست آوردن اطلاعات مفید در مورد زیستگاه استفاده کنند.

ماشین حساب قضیه بیز

از این ماشین حساب قضیه بیز به صورت آنلاین برای تعیین احتمال وقوع یک رویداد که مشروط به رویداد دیگری است استفاده کنید. این محاسبه احتمال قبلی A، احتمالات B مشروط و A مشروط و A مشروط را در نظر می گیرد.

ماشین حساب آنتی لگاریتمی

ماشین حساب آنتی لاگ به شما امکان می دهد تابع لگاریتم معکوس را محاسبه کنید. آنتی لگاریتم را برای هر عددی با هر پایه، خواه 10، آنتی لگاریت طبیعی یا عدد دیگری، محاسبه کنید.

ماشین حساب Eˣ

این ابزار شگفت انگیز به شما این امکان را می دهد که e را با توان هر عددی که انتخاب می کنید محاسبه کنید.

ماشین حساب اعداد اول

این ماشین حساب به شما نشان می دهد که آیا یک عدد عدد اول دارد یا ترکیبی است.

ماشین حساب رشد نمایی

ماشین حساب رشد نمایی، قیمت نهایی یک مقدار را بر اساس مقادیر اولیه، نرخ رشد و زمان محاسبه می کند.

ماشین حساب اندازه نمونه

حجم نمونه را بر اساس اندازه جامعه، سطح اطمینان و حاشیه خطا محاسبه کنید.

ماشین حساب لگاریتم معکوس (log).

این ماشین حساب آنلاین گزارش معکوس عدد و پایه وارد شده را نمایش می دهد.

ماشین حساب توزیع سم

ماشین حساب توزیع پواسون به شما این امکان را می دهد که احتمال وقوع یک رویداد چند بار در یک بازه زمانی خاص را تعیین کنید.

ماشین حساب معکوس ضربی

این ماشین حساب به شما کمک می کند تا معکوس ضربی یک عدد صحیح، یک اعشاری، یک کسری یا یک عدد مختلط را پیدا کنید.

ماشین حساب درصد نشان می دهد

این ماشین حساب نمره تست را به درصد تبدیل می کند. می توان از آن برای محاسبه سریع درصد یک یا چند نمره آزمون (نمره) و حداکثر تعداد نمره استفاده کرد.

ماشین حساب نسبت

این ماشین حساب می تواند برای تعیین ابعاد تصاویر هنگام تغییر اندازه آنها استفاده شود.

ماشین حساب قوانین تجربی

ماشین حساب تجربی قوانین، همچنین به عنوان "محاسبه قوانین 68 95 99" شناخته می شود، ابزاری است که به شما امکان می دهد محدوده هایی را تعیین کنید که 1 یا 2 انحراف استاندارد یا 3 انحراف استاندارد هستند. این ماشین حساب محدوده هایی را به شما نشان می دهد که به ترتیب 68، 95 یا 99.7 درصد از داده های معمولی توزیع شده را در آن قرار می دهند.

P-value-calculator

این ابزار باورنکردنی به شما امکان می دهد مقدار p را پیدا کنید. شما می توانید از آمار تست برای تعیین اینکه کدام p-value یک طرفه و کدام یک دو طرفه است استفاده کنید.

ماشین حساب حجم کره

این یک ماشین حساب رایگان است که می تواند به شما در یافتن حجم یک کره کمک کند.

ماشین حساب NPV

این ماشین حساب آنلاین به شما امکان می دهد NPV (ارزش فعلی خالص) یک سرمایه گذاری را محاسبه کنید. محاسبه بر اساس سرمایه گذاری اولیه و نرخ تنزیل است. همچنین می توانید نرخ بازده داخلی (IRR)، بازده ناخالص و جریان نقدی خالص را محاسبه کنید.

درصد کاهش می یابد

با استفاده از این ماشین حساب متوجه شوید که چگونه یک درصد کاهش به هر مقدار نتیجه را تغییر می دهد. برای محاسبه تغییر کافی است مقدار اصلی، درصد کاهش و مقدار جدید را وارد کنید.

ماشین حساب مساحت

ابزار بصری ما به شما امکان می دهد از بین اشکال مختلف انتخاب کنید و مساحت آنها را در یک چشم به هم زدن محاسبه کنید.

ماشین حساب احتمال

ماشین حساب احتمال به شما امکان می دهد روابط احتمال بین دو رویداد جداگانه را کشف کنید. این به شما امکان می دهد درک بهتری از نحوه ارتباط رویدادها داشته باشید و در نتیجه پیش بینی ها را دقیق تر می کند.

ماشین حساب کسری به اعشاری

از ماشین حساب کسری به اعشاری خود استفاده کنید تا به راحتی کسرها را به اعشار تبدیل کنید و دوباره برگردید!

ماشین حساب فاکتور

فاکتورهای هر عددی را با ماشین حساب ضریب ما بیابید

ماشین حساب کسری به اعداد مختلط

با استفاده از ابزار ساده ما، یک کسر را به یک ماشین حساب اعداد مختلط تبدیل کنید