Máy Tính Toán Học

Máy Tính Chấm Sản Phẩm

Dễ dàng tính toán các sản phẩm chấm toán học, tích vô hướng và các góc sản phẩm chấm cho các vectơ của bạn.

Véc tơ A

Véc tơ B

Kết quả

Mục lục

Giới thiệu về máy tính sản phẩm vô hướng
Làm thế nào để sử dụng máy tính chấm sản phẩm?
Sản phẩm chấm là gì?
Công thức của sản phẩm chấm là gì?
Công thức của góc sản phẩm là gì?
Cách tính sản phẩm chấm?
Sự khác biệt giữa các sản phẩm chấm tích cực và tiêu cực là gì?
Điều gì xảy ra khi một sản phẩm chấm bằng 0?
Sự khác biệt giữa sản phẩm chấm và sản phẩm chéo là gì?
Làm thế nào để tính toán sản phẩm chấm ma trận?

Giới thiệu về máy tính sản phẩm vô hướng

Tìm ra sản phẩm chấm của vectơ có thể là một thách thức. Với trang này, bạn có thể tính toán sản phẩm chấm một cách dễ dàng và tìm thấy tất cả thông tin cần thiết về sản phẩm chấm mà bạn cần biết.

Làm thế nào để sử dụng máy tính chấm sản phẩm?

Thêm tọa độ vectơ của bạn vào máy tính tích điểm và bạn nhận được kết quả vô hướng.
Nếu bạn có tọa độ 2 chiều, hãy thêm 0s 'vào tọa độ z và bạn có thể sử dụng máy tính cho vectơ của mình.

Sản phẩm chấm là gì?

Tích số chấm là một cách để nhân các vectơ dẫn đến số lượng vô hướng. Tích số chấm cũng thường được gọi là tích vô hướng. Kết quả của sản phẩm chấm phụ thuộc vào góc giữa các vectơ và độ dài của đầu vào.
Do đó tích số chấm là một khái niệm cơ bản nhưng đơn giản để chuyển đổi các điểm tương đồng giữa các vectơ khác nhau thành một kết quả vô hướng.
Chấm sản phẩm trong môn toán

Công thức của sản phẩm chấm là gì?

Tích số chấm của hai vectơ được xác định là a và b là sau:
a⋅b = |a| * |b| * cosθ

Công thức của góc sản phẩm là gì?

Công thức góc tích số chấm cho hai vectơ được xác định là a và b như sau:
cosθ = a·b / (|a| * |b|)

Cách tính sản phẩm chấm?

Tích số chấm giữa các vectơ được tính bằng cách ước tính có bao nhiêu vectơ đang trỏ cùng hướng với nhau.
Tính toán sản phẩm chấm được thực hiện đơn giản bằng cách nhân các tọa độ tương ứng của vectơ và cộng chúng lại.
Đối với hai vectơ a và b, tích số chấm được tính như sau:
(a1 * b1) + (a2 * b2) + (a3 * b3) .... + (an * bn)

Sự khác biệt giữa các sản phẩm chấm tích cực và tiêu cực là gì?

Đại lượng đã cho có liên quan đến hướng của hai vectơ.
Nếu góc giữa chúng nhỏ hơn 90 độ, tích số chấm sẽ dương và chúng gần giống nhau hơn.
Nếu góc giữa chúng lớn hơn 90 độ, tích số chấm sẽ là âm và chúng gần giống với hướng ngược nhau hơn.
Sản phẩm chấm tích cực và tiêu cực

Điều gì xảy ra khi một sản phẩm chấm bằng 0?

Nếu hai cạnh vuông góc với nhau 90 độ thì tích số chấm bằng không.

Sự khác biệt giữa sản phẩm chấm và sản phẩm chéo là gì?

Tích số chấm của hai vectơ cho biết độ lớn của hai vectơ và côsin của góc mà chúng tạo thành với nhau.
Tích chéo của hai vectơ được tạo ra bởi sin của góc mà chúng tạo với nhau và độ lớn của hai vectơ.
Sự khác biệt giữa tích chấm và tích chéo là tích trước là đại lượng vô hướng, còn tích sau là đại lượng vectơ.
Do đó kết quả của tích chấm là một số đơn và kết quả của tích chéo là một vectơ.
Sản phẩm chéo

Làm thế nào để tính toán sản phẩm chấm ma trận?

Để có được sản phẩm điểm ma trận, các hàng của ma trận đầu tiên và các cột của ma trận thứ hai phải có cùng độ dài.
Phép nhân ma trận

John Cruz
Tác giả bài viết
John Cruz
John là một nghiên cứu sinh với niềm đam mê toán học và giáo dục. Khi rảnh rỗi, John thích đi bộ đường dài và đi xe đạp.

Máy Tính Chấm Sản Phẩm Tiếng Việt
Được phát hành: Tue Aug 24 2021
Cập nhật mới nhất: Mon Oct 18 2021
Trong danh mục Máy tính toán học
Thêm Máy Tính Chấm Sản Phẩm vào trang web của riêng bạn

Máy tính toán học khác

Máy Tính Sản Phẩm Chéo Vector

30 60 90 Máy Tính Tam Giác

Máy Tính Giá Trị Mong Đợi

Máy Tính Khoa Học Trực Tuyến

Máy Tính Độ Lệch Chuẩn

Máy Tính Phần Trăm

Máy Tính Phân Số

Công Cụ Chuyển Đổi Bảng Anh Sang Cốc: Bột, Đường, Sữa ..

Máy Tính Chu Vi Hình Tròn

Máy Tính Công Thức Góc Kép

Máy Tính Căn Bậc Hai (máy Tính Căn Bậc Hai)

Máy Tính Diện Tích Tam Giác

Máy Tính Góc Coterminal

Máy Tính Điểm Giữa

Công Cụ Chuyển Đổi Số Liệu Quan Trọng (máy Tính Sig Figs)

Máy Tính Độ Dài Vòng Cung Cho Vòng Tròn

Máy Tính Ước Lượng Điểm

Máy Tính Tăng Tỷ Lệ Phần Trăm

Máy Tính Phần Trăm Chênh Lệch

Máy Tính Nội Suy Tuyến Tính

Máy Tính Phân Hủy QR

Máy Tính Chuyển Vị Ma Trận

Máy Tính Cạnh Huyền Tam Giác

Máy Tính Lượng Giác

Máy Tính Góc Và Cạnh Tam Giác Vuông (máy Tính Tam Giác)

45 45 90 Máy Tính Tam Giác (máy Tính Tam Giác Vuông)

Máy Tính Nhân Ma Trận

Máy Tính Trung Bình

Máy Tạo Số Ngẫu Nhiên

Lề Của Máy Tính Lỗi

Góc Giữa Hai Vectơ Máy Tính

Máy Tính LCM - Máy Tính Ít Phổ Biến Nhất

Máy Tính Diện Tích Vuông

Máy Tính Lũy Thừa (máy Tính Lũy Thừa)

Máy Tính Phần Dư Toán Học

Quy Tắc Ba Máy Tính - Tỷ Lệ Trực Tiếp

Máy Tính Công Thức Bậc Hai

Máy Tính Tổng

Máy Tính Chu Vi

Máy Tính Điểm Z (giá Trị Z)

Máy Tính Fibonacci

Máy Tính Khối Lượng Viên Nang

Máy Tính Thể Tích Kim Tự Tháp

Máy Tính Thể Tích Lăng Trụ Tam Giác

Máy Tính Khối Lượng Hình Chữ Nhật

Máy Tính Thể Tích Hình Nón

Máy Tính Khối Lập Phương

Máy Tính Thể Tích Xi Lanh

Máy Tính Giãn Nở Hệ Số Tỷ Lệ

Máy Tính Chỉ Số Đa Dạng Shannon

Máy Tính Định Lý Bayes

Máy Tính Antilogarit

Máy Tính Điện Tử

Máy Tính Số Nguyên Tố

Máy Tính Tăng Trưởng Theo Cấp Số Nhân

Máy Tính Kích Thước Mẫu

Máy Tính Logarit (log) Nghịch Đảo

Máy Tính Phân Phối Poisson

Máy Tính Nghịch Đảo Nhân

Đánh Dấu Phần Trăm Máy Tính

Máy Tính Tỷ Lệ

Máy Tính Quy Tắc Thực Nghiệm

P-value-máy Tính

Máy Tính Khối Lượng Cầu

Máy Tính NPV

Phần Trăm Giảm

Máy Tính Diện Tích

Máy Tính Xác Suất