Máy Tính Toán Học

Máy Tính Độ Dài Vòng Cung Cho Vòng Tròn

Dễ dàng tìm ra độ dài của cung tròn bằng máy tính toán trực tuyến này!

Máy tính độ dài vòng cung cho vòng tròn

Chiều dài hồ quang

Mục lục

Một cung trong toán học là gì?
Độ dài của một cung tròn là bao nhiêu?
Làm thế nào để tìm độ dài của một cung tròn?
Phép đo cung là gì?
Cách tìm số đo cung tròn?
Góc chính giữa của một cung là gì?
Góc nội tiếp của dây cung là gì?
Sự khác biệt giữa cung nhỏ và cung chính là gì?
Cung tròn bán nguyệt là gì?
Một cung bị chặn là gì?
Sự khác biệt giữa độ và radian là gì?
Tìm độ dài của một cung khá đơn giản. Bạn có thể tính độ dài của cung một cách dễ dàng bằng cách sử dụng máy tính của chúng tôi hoặc làm theo hướng dẫn của chúng tôi.
Bạn cũng sẽ học các công thức cần thiết cho các phép tính và thông tin hữu ích liên quan đến cung.

Một cung trong toán học là gì?

Cung là một phần của chu vi hình tròn.
Vòng cung cũng có thể là một hình dạng cong, chẳng hạn như hình elip, nhưng vòng cung hầu như luôn đề cập đến hình tròn.
Định nghĩa hồ quang

Độ dài của một cung tròn là bao nhiêu?

Độ dài của một cung tròn là độ dài của một phần chu vi của nó.

Làm thế nào để tìm độ dài của một cung tròn?

Chiều dài của cung có thể được tính bằng góc ở tâm của cung và bán kính của hình tròn.
Công thức cho độ dài của một cung:
l = 2πr(C∠/360°)
ở đâu,
l = chiều dài
r = bán kính
C∠ = góc trung tâm

Phép đo cung là gì?

Số đo cung là một phép đo độ thể hiện góc trung tâm của cung. Nó thường được sử dụng để xác định chu vi của một hình tròn.

Cách tìm số đo cung tròn?

Đo hồ quang có thể dễ dàng tìm thấy bằng cách tính toán nó với độ dài của cung và bán kính của cung.
Công thức đo một cung:
a = s/r * (180 * π)
ở đâu,
a = đo cung
s = chiều dài cung
r = bán kính

Góc chính giữa của một cung là gì?

Góc ở tâm của một cung là góc có đỉnh nằm trên tâm của đường tròn và các điểm cuối của nó trên chu vi của đường tròn.
Góc trung tâm của một cung

Góc nội tiếp của dây cung là gì?

Các góc nội tiếp được xác định là các cung nằm trên một đường tròn và cắt một cung trên đó. Chúng được đo bằng một nửa số đo của một cung bị cắt và một nửa số đo của góc ở giữa, giao điểm của cùng một cung.
Góc nội tiếp của một cung

Sự khác biệt giữa cung nhỏ và cung chính là gì?

Chu vi của một hình tròn có thể được chia thành hai phần bằng cách cắt nó thành hai phần. Các phần của chu vi được gọi là vòng cung.
Cung nhỏ là cung ngắn hơn của chu vi hình tròn. Số đo của cung này nhỏ hơn 180 độ.
Cung chính là cung dài hơn của chu vi hình tròn. Số đo góc của cung chính lớn hơn 180 độ.
Cung nhỏ và cung chính

Cung tròn bán nguyệt là gì?

Một nửa cung tròn là một cung có góc ở tâm chính xác là 180 độ.

Một cung bị chặn là gì?

Cung giao thoa là loại cung xuất hiện khi một cặp dây hoặc hợp âm cắt ngang một vòng tròn và gặp nhau tại một điểm nhất định.
Sự phá vỡ của một cung bị chặn

Sự khác biệt giữa độ và radian là gì?

Độ và radian là các đơn vị khác nhau được sử dụng để đo góc. Phương pháp đầu tiên là phương pháp đo góc cũ hơn, trong khi phương pháp sau là phương pháp phức tạp hơn.
Radian là một đơn vị đo góc của mặt phẳng bằng tâm của một đường tròn được phụ bởi một cung có độ dài bằng bán kính.
Độ là một đơn vị đo cho biết góc giữa tâm của đường tròn và các cạnh của nó và bằng ¹ / ₃₆₀ của chu vi.
Biểu diễn đơn giản về sự khác biệt giữa độ và radian

John Cruz
Tác giả bài viết
John Cruz
John là một nghiên cứu sinh với niềm đam mê toán học và giáo dục. Khi rảnh rỗi, John thích đi bộ đường dài và đi xe đạp.

Máy Tính Độ Dài Vòng Cung Cho Vòng Tròn Tiếng Việt
Được phát hành: Mon Sep 13 2021
Trong danh mục Máy tính toán học
Thêm Máy Tính Độ Dài Vòng Cung Cho Vòng Tròn vào trang web của riêng bạn

Máy tính toán học khác

Máy Tính Sản Phẩm Chéo Vector

30 60 90 Máy Tính Tam Giác

Máy Tính Giá Trị Mong Đợi

Máy Tính Khoa Học Trực Tuyến

Máy Tính Độ Lệch Chuẩn

Máy Tính Phần Trăm

Máy Tính Phân Số

Công Cụ Chuyển Đổi Bảng Anh Sang Cốc: Bột, Đường, Sữa ..

Máy Tính Chu Vi Hình Tròn

Máy Tính Công Thức Góc Kép

Máy Tính Căn Bậc Hai (máy Tính Căn Bậc Hai)

Máy Tính Diện Tích Tam Giác

Máy Tính Góc Coterminal

Máy Tính Chấm Sản Phẩm

Máy Tính Điểm Giữa

Công Cụ Chuyển Đổi Số Liệu Quan Trọng (máy Tính Sig Figs)

Máy Tính Ước Lượng Điểm

Máy Tính Tăng Tỷ Lệ Phần Trăm

Máy Tính Phần Trăm Chênh Lệch

Máy Tính Nội Suy Tuyến Tính

Máy Tính Phân Hủy QR

Máy Tính Chuyển Vị Ma Trận

Máy Tính Cạnh Huyền Tam Giác

Máy Tính Lượng Giác

Máy Tính Góc Và Cạnh Tam Giác Vuông (máy Tính Tam Giác)

45 45 90 Máy Tính Tam Giác (máy Tính Tam Giác Vuông)

Máy Tính Nhân Ma Trận

Máy Tính Trung Bình

Máy Tạo Số Ngẫu Nhiên

Lề Của Máy Tính Lỗi

Góc Giữa Hai Vectơ Máy Tính

Máy Tính LCM - Máy Tính Ít Phổ Biến Nhất

Máy Tính Diện Tích Vuông

Máy Tính Lũy Thừa (máy Tính Lũy Thừa)

Máy Tính Phần Dư Toán Học

Quy Tắc Ba Máy Tính - Tỷ Lệ Trực Tiếp

Máy Tính Công Thức Bậc Hai

Máy Tính Tổng

Máy Tính Chu Vi

Máy Tính Điểm Z (giá Trị Z)

Máy Tính Fibonacci

Máy Tính Khối Lượng Viên Nang

Máy Tính Thể Tích Kim Tự Tháp

Máy Tính Thể Tích Lăng Trụ Tam Giác

Máy Tính Khối Lượng Hình Chữ Nhật

Máy Tính Thể Tích Hình Nón

Máy Tính Khối Lập Phương

Máy Tính Thể Tích Xi Lanh

Máy Tính Giãn Nở Hệ Số Tỷ Lệ

Máy Tính Chỉ Số Đa Dạng Shannon

Máy Tính Định Lý Bayes

Máy Tính Antilogarit

Máy Tính Điện Tử

Máy Tính Số Nguyên Tố

Máy Tính Tăng Trưởng Theo Cấp Số Nhân

Máy Tính Kích Thước Mẫu

Máy Tính Logarit (log) Nghịch Đảo

Máy Tính Phân Phối Poisson

Máy Tính Nghịch Đảo Nhân

Đánh Dấu Phần Trăm Máy Tính

Máy Tính Tỷ Lệ

Máy Tính Quy Tắc Thực Nghiệm

P-value-máy Tính

Máy Tính Khối Lượng Cầu

Máy Tính NPV

Phần Trăm Giảm

Máy Tính Diện Tích

Máy Tính Xác Suất