Máy Tính Toán Học

Máy Tạo Số Ngẫu Nhiên

Công cụ này tạo ra một số thực sự ngẫu nhiên giữa hai số bất kỳ.

Trình tạo số ngẫu nhiên

Số đã tạo
?

Mục lục

Trình tạo số ngẫu nhiên
Các tình huống mà bạn cần một trình tạo số ngẫu nhiên
Tại sao bạn cần sử dụng trình tạo số ngẫu nhiên

Trình tạo số ngẫu nhiên

Một thiết bị tạo số ngẫu nhiên, chẳng hạn như những thiết bị được đề cập ở trên, có thể tạo ra một hoặc nhiều số ngẫu nhiên trong phạm vi xác định. Cả hai trình tạo số ngẫu nhiên và giả dựa trên phần cứng đều tồn tại. Trình tạo số ngẫu nhiên dựa trên phần cứng có thể bao gồm việc sử dụng xúc xắc, đồng xu để lật và nhiều thiết bị khác.
Trình tạo số giả ngẫu nhiên là một thuật toán được sử dụng để tạo ra các chuỗi ngẫu nhiên. Nó xấp xỉ các thuộc tính của chuỗi số ngẫu nhiên. Bộ tạo ngẫu nhiên dựa trên máy tính hầu như luôn luôn là bộ tạo số giả ngẫu nhiên. Việc tạo số giả ngẫu nhiên không tạo ra số ngẫu nhiên. Ngoài ra, các máy phát điện được đề cập ở trên là máy phát điện giả ngẫu nhiên. Mặc dù chúng có thể tạo đủ số ngẫu nhiên cho hầu hết các ứng dụng, nhưng chúng không nên được sử dụng cho mục đích mật mã. Số ngẫu nhiên thực sự dựa trên các hiện tượng vật lý như tiếng ồn nhiệt, tiếng ồn khí quyển hoặc hiện tượng lượng tử. Các phương pháp tạo ra số ngẫu nhiên thực bao gồm việc bù đắp cho bất kỳ sai lệch nào gây ra trong quá trình đo.

Các tình huống mà bạn cần một trình tạo số ngẫu nhiên

Những người phải chọn một số ngẫu nhiên từ hai số
Những người phải rút ra một người chiến thắng trong một cuộc xổ số hoặc quà tặng
Những người phải xác định thứ tự tham gia của nhiều người chơi
Những người phải quyết định thứ tự tham gia của nhiều người chơi
Đối với những người không có một con xúc xắc phù hợp, nhưng vẫn cần một con.

Tại sao bạn cần sử dụng trình tạo số ngẫu nhiên

Nếu bạn tìm kiếm các mẫu trong một tập hợp các số ngẫu nhiên, tỷ lệ cược là bạn sẽ tìm thấy một. Bộ não của con người có dây để nhận ra các mẫu và khuôn mẫu, thậm chí là trong tiềm thức. Điều này có thể có tác động xấu đến các vấn đề toán học hoặc các nhiệm vụ khác mà bạn đang thực hiện.
Để đảm bảo rằng kết quả hoàn toàn phụ thuộc vào cơ hội và bạn không bị ảnh hưởng đến lựa chọn đã đưa ra, chúng tôi đã tạo ra trình tạo số ngẫu nhiên tiện dụng này có thể chọn một số cho bạn. Nó rất đơn giản để sử dụng. Chỉ cần nhập hai số sau đó trình tạo số ngẫu nhiên sẽ tạo ra một số nguyên ở giữa chúng.

Parmis Kazemi
Tác giả bài viết
Parmis Kazemi
Parmis là một người sáng tạo nội dung có niềm đam mê viết và tạo ra những thứ mới. Cô ấy cũng rất quan tâm đến công nghệ và thích học hỏi những điều mới.

Máy Tạo Số Ngẫu Nhiên Tiếng Việt
Được phát hành: Fri Dec 10 2021
Trong danh mục Máy tính toán học
Thêm Máy Tạo Số Ngẫu Nhiên vào trang web của riêng bạn

Máy tính toán học khác

Máy Tính Sản Phẩm Chéo Vector

30 60 90 Máy Tính Tam Giác

Máy Tính Giá Trị Mong Đợi

Máy Tính Khoa Học Trực Tuyến

Máy Tính Độ Lệch Chuẩn

Máy Tính Phần Trăm

Máy Tính Phân Số

Công Cụ Chuyển Đổi Bảng Anh Sang Cốc: Bột, Đường, Sữa ..

Máy Tính Chu Vi Hình Tròn

Máy Tính Công Thức Góc Kép

Máy Tính Căn Bậc Hai (máy Tính Căn Bậc Hai)

Máy Tính Diện Tích Tam Giác

Máy Tính Góc Coterminal

Máy Tính Chấm Sản Phẩm

Máy Tính Điểm Giữa

Công Cụ Chuyển Đổi Số Liệu Quan Trọng (máy Tính Sig Figs)

Máy Tính Độ Dài Vòng Cung Cho Vòng Tròn

Máy Tính Ước Lượng Điểm

Máy Tính Tăng Tỷ Lệ Phần Trăm

Máy Tính Phần Trăm Chênh Lệch

Máy Tính Nội Suy Tuyến Tính

Máy Tính Phân Hủy QR

Máy Tính Chuyển Vị Ma Trận

Máy Tính Cạnh Huyền Tam Giác

Máy Tính Lượng Giác

Máy Tính Góc Và Cạnh Tam Giác Vuông (máy Tính Tam Giác)

45 45 90 Máy Tính Tam Giác (máy Tính Tam Giác Vuông)

Máy Tính Nhân Ma Trận

Máy Tính Trung Bình

Lề Của Máy Tính Lỗi

Góc Giữa Hai Vectơ Máy Tính

Máy Tính LCM - Máy Tính Ít Phổ Biến Nhất

Máy Tính Diện Tích Vuông

Máy Tính Lũy Thừa (máy Tính Lũy Thừa)

Máy Tính Phần Dư Toán Học

Quy Tắc Ba Máy Tính - Tỷ Lệ Trực Tiếp

Máy Tính Công Thức Bậc Hai

Máy Tính Tổng

Máy Tính Chu Vi

Máy Tính Điểm Z (giá Trị Z)

Máy Tính Fibonacci

Máy Tính Khối Lượng Viên Nang

Máy Tính Thể Tích Kim Tự Tháp

Máy Tính Thể Tích Lăng Trụ Tam Giác

Máy Tính Khối Lượng Hình Chữ Nhật

Máy Tính Thể Tích Hình Nón

Máy Tính Khối Lập Phương

Máy Tính Thể Tích Xi Lanh

Máy Tính Giãn Nở Hệ Số Tỷ Lệ

Máy Tính Chỉ Số Đa Dạng Shannon

Máy Tính Định Lý Bayes

Máy Tính Antilogarit

Máy Tính Điện Tử

Máy Tính Số Nguyên Tố

Máy Tính Tăng Trưởng Theo Cấp Số Nhân

Máy Tính Kích Thước Mẫu

Máy Tính Logarit (log) Nghịch Đảo

Máy Tính Phân Phối Poisson

Máy Tính Nghịch Đảo Nhân

Đánh Dấu Phần Trăm Máy Tính

Máy Tính Tỷ Lệ

Máy Tính Quy Tắc Thực Nghiệm

P-value-máy Tính

Máy Tính Khối Lượng Cầu

Máy Tính NPV

Phần Trăm Giảm

Máy Tính Diện Tích

Máy Tính Xác Suất