Máy Tính Toán Học

Máy Tính Sản Phẩm Chéo Vector

Máy tính tích chéo vectơ tìm tích chéo của hai vectơ trong không gian ba chiều.

Vector A

Vector B

Vector C = A × B

Mục lục

Sản phẩm chéo là gì?
Công thức tính toán sản phẩm chéo
Định nghĩa về sản phẩm chéo
Cách tính tích chéo của hai vectơ
Sản phẩm chéo là gì?
Để xác định tích chéo của một vectơ mới, bạn cần nhập các giá trị x, y và z của hai vectơ vào máy tính.

Sản phẩm chéo là gì?

Tích chéo là một phép toán nhận hai vectơ và tạo ra một vectơ mới. Nó được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm kỹ thuật, vật lý và toán học. Trong bài đăng trên blog này, chúng ta sẽ khám phá sản phẩm chéo là gì và nó có thể làm gì cho chúng ta. Chúng tôi cũng sẽ đưa ra một ví dụ về cách nó được sử dụng trong vật lý. Vì vậy, hãy đọc để tìm hiểu thêm!

Công thức tính toán sản phẩm chéo

Công thức tính vectơ mới của tích chéo của hai vectơ như sau:
Trong đó θ là góc giữa a và b trong mặt phẳng chứa chúng. (Luôn nằm trong khoảng 0 - 180 độ)
‖A‖ và ‖b‖ là độ lớn của vectơ a và b
và n là vectơ đơn vị vuông góc với a và b
Về mặt tọa độ vectơ, chúng ta có thể đơn giản hóa phương trình trên thành như sau:
a x b = (a2*b3-a3*b2, a3*b1-a1*b3, a1*b2-a2*b1)
Trong đó a và b là các vectơ có tọa độ (a1, a2, a3) và (b1, b2, b3).
Hướng của vectơ kết quả có thể được xác định bằng quy tắc bàn tay phải.

Định nghĩa về sản phẩm chéo

Tích chéo, còn được gọi là tích vectơ, là một phép toán. Trong phép toán tích chéo, kết quả của tích giữa 2 vectơ là một vectơ mới vuông góc với cả hai vectơ. Độ lớn của vectơ mới này bằng diện tích của một hình bình hành có cạnh là 2 vectơ ban đầu.
Không nên nhầm lẫn sản phẩm chéo với sản phẩm chấm. Tích số chấm là một phép toán đại số đơn giản hơn trả về một số duy nhất thay vì một vectơ mới.

Cách tính tích chéo của hai vectơ

Đây là một ví dụ về tính toán tích chéo cho hai vectơ.
Điều đầu tiên là tập hợp hai vectơ: vectơ A và vectơ B. Với ví dụ này, chúng ta sẽ giả sử vectơ A có tọa độ là (2, 3, 4) và vectơ B có tọa độ là (3, 7, 8).
Sau đó, chúng tôi sử dụng phương trình đơn giản ở trên để tính toán tọa độ vectơ kết quả của sản phẩm.
Vectơ mới của chúng ta sẽ được ký hiệu là C, vì vậy trước tiên, chúng ta sẽ muốn tìm tọa độ X. Qua công thức trên ta thấy X là -4.
Sử dụng phương pháp tương tự, chúng ta tìm thấy y và z lần lượt là.-4 và 5.
Cuối cùng, chúng ta có vectơ mới từ tích chéo của một X b của (-4, -4,5)
Điều quan trọng cần nhớ là tích chéo là phản giao hoán có nghĩa là kết quả của a X b không giống với b X a. Trên thực tế:
a X b = -b X a.

Sản phẩm chéo là gì?

Tích chéo là một tích vectơ vuông góc với cả hai vectơ ban đầu và có cùng độ lớn.

John Cruz
Tác giả bài viết
John Cruz
John là một nghiên cứu sinh với niềm đam mê toán học và giáo dục. Khi rảnh rỗi, John thích đi bộ đường dài và đi xe đạp.

Máy Tính Sản Phẩm Chéo Vector Tiếng Việt
Được phát hành: Sun Jul 04 2021
Trong danh mục Máy tính toán học
Thêm Máy Tính Sản Phẩm Chéo Vector vào trang web của riêng bạn

Máy tính toán học khác

30 60 90 Máy Tính Tam Giác

Máy Tính Giá Trị Mong Đợi

Máy Tính Khoa Học Trực Tuyến

Máy Tính Độ Lệch Chuẩn

Máy Tính Phần Trăm

Máy Tính Phân Số

Công Cụ Chuyển Đổi Bảng Anh Sang Cốc: Bột, Đường, Sữa ..

Máy Tính Chu Vi Hình Tròn

Máy Tính Công Thức Góc Kép

Máy Tính Căn Bậc Hai (máy Tính Căn Bậc Hai)

Máy Tính Diện Tích Tam Giác

Máy Tính Góc Coterminal

Máy Tính Chấm Sản Phẩm

Máy Tính Điểm Giữa

Công Cụ Chuyển Đổi Số Liệu Quan Trọng (máy Tính Sig Figs)

Máy Tính Độ Dài Vòng Cung Cho Vòng Tròn

Máy Tính Ước Lượng Điểm

Máy Tính Tăng Tỷ Lệ Phần Trăm

Máy Tính Phần Trăm Chênh Lệch

Máy Tính Nội Suy Tuyến Tính

Máy Tính Phân Hủy QR

Máy Tính Chuyển Vị Ma Trận

Máy Tính Cạnh Huyền Tam Giác

Máy Tính Lượng Giác

Máy Tính Góc Và Cạnh Tam Giác Vuông (máy Tính Tam Giác)

45 45 90 Máy Tính Tam Giác (máy Tính Tam Giác Vuông)

Máy Tính Nhân Ma Trận

Máy Tính Trung Bình

Máy Tạo Số Ngẫu Nhiên

Lề Của Máy Tính Lỗi

Góc Giữa Hai Vectơ Máy Tính

Máy Tính LCM - Máy Tính Ít Phổ Biến Nhất

Máy Tính Diện Tích Vuông

Máy Tính Lũy Thừa (máy Tính Lũy Thừa)

Máy Tính Phần Dư Toán Học

Quy Tắc Ba Máy Tính - Tỷ Lệ Trực Tiếp

Máy Tính Công Thức Bậc Hai

Máy Tính Tổng

Máy Tính Chu Vi

Máy Tính Điểm Z (giá Trị Z)

Máy Tính Fibonacci

Máy Tính Khối Lượng Viên Nang

Máy Tính Thể Tích Kim Tự Tháp

Máy Tính Thể Tích Lăng Trụ Tam Giác

Máy Tính Khối Lượng Hình Chữ Nhật

Máy Tính Thể Tích Hình Nón

Máy Tính Khối Lập Phương

Máy Tính Thể Tích Xi Lanh

Máy Tính Giãn Nở Hệ Số Tỷ Lệ

Máy Tính Chỉ Số Đa Dạng Shannon

Máy Tính Định Lý Bayes

Máy Tính Antilogarit

Máy Tính Điện Tử

Máy Tính Số Nguyên Tố

Máy Tính Tăng Trưởng Theo Cấp Số Nhân

Máy Tính Kích Thước Mẫu

Máy Tính Logarit (log) Nghịch Đảo

Máy Tính Phân Phối Poisson

Máy Tính Nghịch Đảo Nhân

Đánh Dấu Phần Trăm Máy Tính

Máy Tính Tỷ Lệ

Máy Tính Quy Tắc Thực Nghiệm

P-value-máy Tính

Máy Tính Khối Lượng Cầu

Máy Tính NPV