Máy Tính Toán Học

Máy Tính Phân Hủy QR

Dễ dàng tìm ra ma trận chính quy và ma trận tam giác trên bằng máy tính phân rã QR trực tuyến miễn phí của chúng tôi!

Máy tính phân hủy QR

Mục lục

Phân hủy QR là gì?
Làm thế nào để tính toán sự phân hủy QR?
Quá trình Gram – Schmidt là gì?
Tính toán Gram – Schmidt hoạt động như thế nào?
Có phải lúc nào cũng tồn tại sự phân hủy QR không?
Cơ sở dữ liệu QR được sử dụng ở đâu?
Người giới thiệu
Trong đại số tuyến tính, phân tích nhân tử của một ma trận phức giúp dễ dàng phân tích hơn. Phân rã QR là một phân rã ma trận, thường được sử dụng để giải các hệ thống tuyến tính, thu được các giá trị riêng và các phép tính liên quan đến các định thức. Phân rã QR cũng được sử dụng trong học máy và trên các ứng dụng của nó.
Máy tính phân rã QR của chúng tôi sẽ tính toán ma trận tam giác trên và ma trận trực giao từ ma trận đã cho.
Để sử dụng máy tính của chúng tôi:
1. Thêm kích thước ma trận của bạn (Cột <= Hàng)
2. Chèn điểm ma trận
3. Chọn độ chính xác làm tròn
4. Xem kết quả
Trên trang này, bạn cũng sẽ học cách tính toán sự phân hủy QR bằng quy trình Gram – Schmidt và nơi bố cục QR được sử dụng trong cuộc sống thực.

Phân hủy QR là gì?

Phân rã QR là một kỹ thuật được sử dụng để chuyển đổi ma trận thành dạng A = QR, trong đó R bằng ma trận tam giác trên, Q bằng ma trận trực giao và Q ^ (T) Q = I giữ, trong đó Q ^ (T) là Qs ' hoán vị, và tôi là danh tính của ma trận.
Phân rã QR còn được gọi là thừa số hóa QR và thừa số hóa QU, và nó thường được sử dụng trong việc giải các hệ phương trình tuyến tính.
Định nghĩa toán học của sự phân rã QR

Làm thế nào để tính toán sự phân hủy QR?

Quá trình phân hủy QR có thể được thực hiện thông qua nhiều phương pháp khác nhau. Chúng bao gồm quá trình Gram – Schmidt, phép biến đổi Householder và phép quay Givens.
Chúng ta sẽ xem xét quy trình Gram – Schmidt và đây là hướng dẫn từng bước về cách tính toán phân hủy QR với nó:
A = QR,
A = Cho trước ma trận
Q = Ma trận trực giao
R = Ma trận tam giác trên
1. Xác định ma trận A
2. Lấy các cột A, và xử lý chúng thông qua quy trình Gram – Schmidt. Kết quả là bạn nhận được các vectơ trực chuẩn: e1, e2, ..., en.
3. Tạo ma trận Q với các vectơ này, bằng cách sử dụng vectơ làm cột.
4. Hình thành ma trận R bằng cách nhân trái A với chuyển vị của Q (R = QᵀA)
Làm đi! Bạn tính toán thành công sự phân rã QR và thành lập cả ma trận trực giao và ma trận tam giác trên!
Phân hủy QR bằng phương pháp Gram-Schmidt

Quá trình Gram – Schmidt là gì?

Quá trình Gram-Schmidt là một chuỗi các phép toán được thiết kế để biến đổi một tập các vectơ độc lập tuyến tính thành một tập các vectơ trực chuẩn tương đương.

Tính toán Gram – Schmidt hoạt động như thế nào?

Phép tính Gram – Schmidt là một công cụ toán học được sử dụng để xác định sự phù hợp tối ưu giữa hai tập dữ liệu. Nó thường được sử dụng trong học máy và phân tích dữ liệu, và nó có thể hữu ích khi cố gắng tìm ra các thuật toán hoặc mô hình tốt nhất để dự đoán kết quả. Nói tóm lại, thuật toán Gram – Schmidt lấy hai tập dữ liệu — ví dụ, các văn bản từ một tập huấn luyện và các dự đoán được tạo ra từ một mô hình dựa trên dữ liệu đó — và tạo ra một điểm giống nhau giữa chúng. Điểm càng cao thì các bộ càng giống nhau.
Quy trình Gram-Schmidt thường được sử dụng vì nó xử lý các phép tính trong một cơ sở trực chuẩn, thường là một cơ sở dễ dàng hơn nhiều để thực hiện các phép tính.
Phương pháp Gram – Schmidt

Có phải lúc nào cũng tồn tại sự phân hủy QR không?

Phân tích thừa số A = QR của ma trận A là một kỹ thuật hữu ích để ước tính giá trị riêng. Nó luôn tồn tại khi số hạng của A bằng số cột của A.

Cơ sở dữ liệu QR được sử dụng ở đâu?

Khái niệm thừa số hóa QR là một khuôn khổ rất hữu ích cho các ứng dụng phân tích dữ liệu và thống kê khác nhau. Một trong số đó là giải pháp cho các bài toán bình phương nhỏ nhất.
Phân tích nhân tử QR cũng là một thành phần thường được sử dụng trong học máy và các ứng dụng của nó. Ví dụ, nó có thể được sử dụng để tự động xóa một đối tượng khỏi hình ảnh. Một ví dụ khác là trích xuất một hình ảnh từ một video clip.
Phân tích nhân tử QR trong khoa học dữ liệu

Người giới thiệu

Gander, W., 1980. Các thuật toán phân hủy QR. Res. Rep, 80 (02), pp.1251-1268.
Goodall, CR, 1993. 13 Tính toán sử dụng phân rã QR.

Angelica Miller
Tác giả bài viết
Angelica Miller
Angelica là một sinh viên tâm lý học và một nhà văn nội dung. Cô ấy yêu thiên nhiên và xem nhiều phim tài liệu và video giáo dục trên YouTube.

Máy Tính Phân Hủy QR Tiếng Việt
Được phát hành: Thu Oct 07 2021
Trong danh mục Máy tính toán học
Thêm Máy Tính Phân Hủy QR vào trang web của riêng bạn

Máy tính toán học khác

Máy Tính Sản Phẩm Chéo Vector

30 60 90 Máy Tính Tam Giác

Máy Tính Giá Trị Mong Đợi

Máy Tính Khoa Học Trực Tuyến

Máy Tính Độ Lệch Chuẩn

Máy Tính Phần Trăm

Máy Tính Phân Số

Công Cụ Chuyển Đổi Bảng Anh Sang Cốc: Bột, Đường, Sữa ..

Máy Tính Chu Vi Hình Tròn

Máy Tính Công Thức Góc Kép

Máy Tính Căn Bậc Hai (máy Tính Căn Bậc Hai)

Máy Tính Diện Tích Tam Giác

Máy Tính Góc Coterminal

Máy Tính Chấm Sản Phẩm

Máy Tính Điểm Giữa

Công Cụ Chuyển Đổi Số Liệu Quan Trọng (máy Tính Sig Figs)

Máy Tính Độ Dài Vòng Cung Cho Vòng Tròn

Máy Tính Ước Lượng Điểm

Máy Tính Tăng Tỷ Lệ Phần Trăm

Máy Tính Phần Trăm Chênh Lệch

Máy Tính Nội Suy Tuyến Tính

Máy Tính Chuyển Vị Ma Trận

Máy Tính Cạnh Huyền Tam Giác

Máy Tính Lượng Giác

Máy Tính Góc Và Cạnh Tam Giác Vuông (máy Tính Tam Giác)

45 45 90 Máy Tính Tam Giác (máy Tính Tam Giác Vuông)

Máy Tính Nhân Ma Trận

Máy Tính Trung Bình

Máy Tạo Số Ngẫu Nhiên

Lề Của Máy Tính Lỗi

Góc Giữa Hai Vectơ Máy Tính

Máy Tính LCM - Máy Tính Ít Phổ Biến Nhất

Máy Tính Diện Tích Vuông

Máy Tính Lũy Thừa (máy Tính Lũy Thừa)

Máy Tính Phần Dư Toán Học

Quy Tắc Ba Máy Tính - Tỷ Lệ Trực Tiếp

Máy Tính Công Thức Bậc Hai

Máy Tính Tổng

Máy Tính Chu Vi

Máy Tính Điểm Z (giá Trị Z)

Máy Tính Fibonacci

Máy Tính Khối Lượng Viên Nang

Máy Tính Thể Tích Kim Tự Tháp

Máy Tính Thể Tích Lăng Trụ Tam Giác

Máy Tính Khối Lượng Hình Chữ Nhật

Máy Tính Thể Tích Hình Nón

Máy Tính Khối Lập Phương

Máy Tính Thể Tích Xi Lanh

Máy Tính Giãn Nở Hệ Số Tỷ Lệ

Máy Tính Chỉ Số Đa Dạng Shannon

Máy Tính Định Lý Bayes

Máy Tính Antilogarit

Máy Tính Điện Tử

Máy Tính Số Nguyên Tố

Máy Tính Tăng Trưởng Theo Cấp Số Nhân

Máy Tính Kích Thước Mẫu

Máy Tính Logarit (log) Nghịch Đảo

Máy Tính Phân Phối Poisson

Máy Tính Nghịch Đảo Nhân

Đánh Dấu Phần Trăm Máy Tính

Máy Tính Tỷ Lệ

Máy Tính Quy Tắc Thực Nghiệm

P-value-máy Tính

Máy Tính Khối Lượng Cầu

Máy Tính NPV

Phần Trăm Giảm

Máy Tính Diện Tích

Máy Tính Xác Suất