Máy Tính Toán Học

Máy Tính Phần Dư Toán Học

Công cụ trực tuyến này tính toán phần còn lại của một phép chia.

Máy tính phần còn lại

Ví dụ: 15 ÷ 3 = 5. Số đang bị chia (trong trường hợp này là 15) được gọi là số bị chia, và số bị chia (trong trường hợp này là 3) được gọi là số bị chia.

÷

Mục lục

Giới thiệu về Cổ tức, Thương số và Phần còn lại
Phân chia với phần còn lại
"Phần còn lại của 0" có nghĩa là gì?
Phần còn lại hoạt động như thế nào?
Số 0 có được coi là phần dư không?
Làm thế nào để bạn chuyển đổi một số còn lại thành một số nguyên
Phần còn lại trong một phép tính chia dài là gì?
Máy tính phần dư và thương số trực tuyến cho phép bạn chia hai số. Máy tính dành cho phép chia dài với phần dư này giải quyết tất cả các bài toán chia dài chỉ trong một phần giây.
Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện Phép chia dài bằng máy tính, từng bước hoặc sử dụng các bước. Và nhiều hơn nữa về sự phân chia dài.
Ngoài ra, máy tính hoàn toàn miễn phí của Calculator-Online giúp bạn làm tròn số lên và xuống đến bất kỳ chữ số thập phân nào. Một [công cụ] khác (https://calculator-online.net/sig-fig-calculator/) có thể được sử dụng để đếm các số liệu quan trọng trong một số nhất định.

Giới thiệu về Cổ tức, Thương số và Phần còn lại

Sau đây là bốn giá trị quan trọng nhất cần lưu ý trong phép chia:

Phân chia với phần còn lại

Trong toán học, phần còn lại (từ retinens phân tích cú pháp tiếng Latinh, nghĩa là một phần còn lại) là một số nguyên không phải là số nguyên nhỏ nhất tương ứng nhỏ hơn một số nguyên khác. Nói cách khác, nó hơn một thành phần thập phân của phép chia hai số nguyên và có mẫu số khác không. Các phần còn lại rất quan trọng trong nhiều lĩnh vực toán học, bao gồm phân số, số thập phân, tỷ lệ phần trăm, phương trình và dãy số.
Cổ tức: Cổ tức là kết quả của phép chia một số.
Số chia: Số mà một phép chia được thực hiện được gọi là số bị chia.
Thương số: Đây là kết quả mà bạn nhận được.
Phần còn lại: Số tiền còn lại được gọi là phần còn lại.
Làm thế nào để bạn phân chia từng bước? Thủ thuật này sẽ giúp bạn thành thạo phép chia dài. Hãy nhớ sử dụng từ viết tắt DMBS, viết tắt của:
D = Chia
M = Nhân
S = Trừ
B = Mang xuống
Dưới đây là các công thức bạn sẽ cần cho chủ đề này:
Số bị chia / Số bị chia = Thương + Số còn lại / Số chia.
Cổ tức = Thương số * Số chia + Số dư

"Phần còn lại của 0" có nghĩa là gì?

Có nghĩa là, khi chúng ta chia, số chia và thương của chúng ta là nhân tố của cổ tức. Ví dụ, nếu số bị chia là tám nhưng số chia là 4, thì phần còn lại là số không. Do đó, các thừa số của 8 có thể được tổng hợp thành 2 là một thương và 4 là một số chia.

Phần còn lại hoạt động như thế nào?

Phần còn lại dùng để chỉ những gì còn lại sau một quá trình phân chia lâu dài trong toán học. Cổ tức là số để chia. Số mà bạn chia cổ tức được biểu thị là số chia. Trong khi kết quả là thương số, nó là tổng của hai số. Phép chia dài có thể được sử dụng để tìm nhanh bài toán chia còn lại.

Số 0 có được coi là phần dư không?

Nếu một số chia cho một số khác thì số còn lại là 0. Hãy nhớ rằng phần dư luôn nhỏ hơn số bị chia. Nếu số dư nhỏ hơn số bị chia thì phép chia chưa hoàn thành.

Làm thế nào để bạn chuyển đổi một số còn lại thành một số nguyên

Đặt phần còn lại trong phân số dưới dạng tử số (hoặc số hàng đầu). Bước tiếp theo là đặt số chia hoặc mẫu số ở dưới cùng của phân số. Nhân thương số (hoặc câu trả lời) với số chia rồi cộng phần dư để kiểm tra câu trả lời của bạn.

Phần còn lại trong một phép tính chia dài là gì?

Trường hợp chia dài được sử dụng cho số lượng lớn. Bạn sẽ thấy rằng câu trả lời cho một phép tính không phải lúc nào cũng là một số nguyên. Trong những tình huống này, các số còn lại và sẽ được công nhận là phần còn lại. Trong những trường hợp như vậy, số đầu tiên của cổ tức sẽ được chia cho số chia của nó. Kết quả số nguyên sẽ xuất hiện ở trên cùng.

Parmis Kazemi
Tác giả bài viết
Parmis Kazemi
Parmis là một người sáng tạo nội dung có niềm đam mê viết và tạo ra những thứ mới. Cô ấy cũng rất quan tâm đến công nghệ và thích học hỏi những điều mới.

Máy Tính Phần Dư Toán Học Tiếng Việt
Được phát hành: Tue Jan 04 2022
Cập nhật mới nhất: Fri Aug 12 2022
Trong danh mục Máy tính toán học
Thêm Máy Tính Phần Dư Toán Học vào trang web của riêng bạn

Máy tính toán học khác

Máy Tính Sản Phẩm Chéo Vector

30 60 90 Máy Tính Tam Giác

Máy Tính Giá Trị Mong Đợi

Máy Tính Khoa Học Trực Tuyến

Máy Tính Độ Lệch Chuẩn

Máy Tính Phần Trăm

Máy Tính Phân Số

Công Cụ Chuyển Đổi Bảng Anh Sang Cốc: Bột, Đường, Sữa ..

Máy Tính Chu Vi Hình Tròn

Máy Tính Công Thức Góc Kép

Máy Tính Căn Bậc Hai (máy Tính Căn Bậc Hai)

Máy Tính Diện Tích Tam Giác

Máy Tính Góc Coterminal

Máy Tính Chấm Sản Phẩm

Máy Tính Điểm Giữa

Công Cụ Chuyển Đổi Số Liệu Quan Trọng (máy Tính Sig Figs)

Máy Tính Độ Dài Vòng Cung Cho Vòng Tròn

Máy Tính Ước Lượng Điểm

Máy Tính Tăng Tỷ Lệ Phần Trăm

Máy Tính Phần Trăm Chênh Lệch

Máy Tính Nội Suy Tuyến Tính

Máy Tính Phân Hủy QR

Máy Tính Chuyển Vị Ma Trận

Máy Tính Cạnh Huyền Tam Giác

Máy Tính Lượng Giác

Máy Tính Góc Và Cạnh Tam Giác Vuông (máy Tính Tam Giác)

45 45 90 Máy Tính Tam Giác (máy Tính Tam Giác Vuông)

Máy Tính Nhân Ma Trận

Máy Tính Trung Bình

Máy Tạo Số Ngẫu Nhiên

Lề Của Máy Tính Lỗi

Góc Giữa Hai Vectơ Máy Tính

Máy Tính LCM - Máy Tính Ít Phổ Biến Nhất

Máy Tính Diện Tích Vuông

Máy Tính Lũy Thừa (máy Tính Lũy Thừa)

Quy Tắc Ba Máy Tính - Tỷ Lệ Trực Tiếp

Máy Tính Công Thức Bậc Hai

Máy Tính Tổng

Máy Tính Chu Vi

Máy Tính Điểm Z (giá Trị Z)

Máy Tính Fibonacci

Máy Tính Khối Lượng Viên Nang

Máy Tính Thể Tích Kim Tự Tháp

Máy Tính Thể Tích Lăng Trụ Tam Giác

Máy Tính Khối Lượng Hình Chữ Nhật

Máy Tính Thể Tích Hình Nón

Máy Tính Khối Lập Phương

Máy Tính Thể Tích Xi Lanh

Máy Tính Giãn Nở Hệ Số Tỷ Lệ

Máy Tính Chỉ Số Đa Dạng Shannon

Máy Tính Định Lý Bayes

Máy Tính Antilogarit

Máy Tính Điện Tử

Máy Tính Số Nguyên Tố

Máy Tính Tăng Trưởng Theo Cấp Số Nhân

Máy Tính Kích Thước Mẫu

Máy Tính Logarit (log) Nghịch Đảo

Máy Tính Phân Phối Poisson

Máy Tính Nghịch Đảo Nhân

Đánh Dấu Phần Trăm Máy Tính

Máy Tính Tỷ Lệ

Máy Tính Quy Tắc Thực Nghiệm

P-value-máy Tính

Máy Tính Khối Lượng Cầu

Máy Tính NPV

Phần Trăm Giảm

Máy Tính Diện Tích

Máy Tính Xác Suất