Matematiska Räknare

Exponentiell Tillväxt Kalkylator

Den exponentiella tillväxtkalkylatorn beräknar slutpriset för en kvantitet baserat på dess initiala värden, tillväxttakt och tid.

Exponentiell tillväxtkalkylator

x(t) = x₀ • (1 + r / 100) t
%

Innehållsförteckning

Hur man beräknar exponentiell tillväxt
Du kan använda kalkylatorn för exponentiell tillväxt för många olika processer. Den exponentiella tillväxtformeln bör användas som en riktlinje.
ₓ₍ₜ₎ ₌ ₓ₀ * ₍₁ ₊ ᵣ/₁₀₀₎ₜ
Du bör notera att den exponentiella tillväxttakten, r, kan vara vilket tal som helst. Denna miniräknare kan dock även användas som en förfallsräknare. r representerar den hastighet med vilken materialet sönderfaller, vilket bör ligga mellan 0 och 100 %. Du kan inte ha en nedgång som är större än 100 % av det ursprungliga beloppet, eftersom det skulle leda till ett negativt tal.
Den exponentiella tillväxtekvationen kan användas i radiokarbon dat och PCR (du hittar orsaken med vår glödgningstemp-kalkylator), tillsammans med beräkning av sammansatt ränta.

Hur man beräknar exponentiell tillväxt

Ta följande exempel: Befolkningen i en liten stad i början av 2019 var 10 000. Stadens befolkning har vuxit med en stadig 5% årlig takt. Vad kan du göra för att fastställa den beräknade befolkningen till 2030? Vi kan se att det initiala populationsvärdet x0 är lika med 10 000. Tillväxttakten är 5%.
Vi bör därför använda formeln för exponentiell tillväxt:
ₓ₍ₜ₎ ₌ ₁₀,₀₀₀ * ₍₁ ₊ ₀.₀₅₎ₜ ₌ ₁₀,₀₀₀ * ₁.₀₅ₜ
Här är t hur många år som har gått sedan 2019. Vi ska använda t=11 i vårt exempel för att representera år 2030. Detta är skillnaden i antalet år mellan 2030 (och det första året 2019). Till sist, här är vad vi får:
ₓ₍₁₁₎ ₌ ₁₀,₀₀₀ * ₁.₀₅₁₁ ₌ ₁₇,₁₀₃
Följaktligen kommer den uppskattade befolkningen i vår lilla stad år 2030 att vara cirka 17 103.

Parmis Kazemi
Artikelförfattare
Parmis Kazemi
Parmis är en innehållsskapare som har en passion för att skriva och skapa nya saker. Hon är också mycket intresserad av teknik och tycker om att lära sig nya saker.

Exponentiell Tillväxt Kalkylator Svenska
Publicerad: Tue May 31 2022
I kategori Matematiska räknare
Lägg till Exponentiell Tillväxt Kalkylator på din egen webbplats

Andra matematiska räknare

Vector Kors Produkt Kalkylator

30 60 90 Triangelkalkylator

Förväntad Värderäknare

Vetenskaplig Kalkylator Online

Standardavvikelsekalkylator

Procenträknare

Bråkräknare

Pund Till Koppar Omvandlare: Mjöl, Socker, Mjölk..

Cirkelomkretsberäknare

Dubbelvinkelformelkalkylator

Matematisk Rotkalkylator (kvadratrotskalkylator)

Triangelområde Räknare

Coterminal Vinkelräknare

Skalärprodukt Kalkylator

Mittpunktsräknare

Omvandlare För Betydande Siffror (Sig Figs-kalkylator)

Båglängdsräknare För Cirkel

Punktuppskattningsräknare

Procentuell Ökningskalkylator

Procentuell Skillnadskalkylator

Linjär Interpoleringskalkylator

QR -sönderdelningsräknare

Matris Transponera Miniräknare

Triangel Hypotenusa Räknare

Kalkylator För Trigonometri

Rätt Triangel Sida Och Vinkel Räknare (triangel Miniräknare)

45 45 90 Triangelräknare (rättriangelräknare)

Matrix Multiplicerar Kalkylator

Medelräknare

Slumptalsgenerator

Felmarginalräknare

Vinkel Mellan Två Vektorer Kalkylator

LCM Calculator - Minst Vanliga Multipelräknare

Kvadratfotskalkylator

Exponenträknare (effektkalkylator)

Matematik Resterande Kalkylator

Rule Of Three Calculator - Direkt Proportion

Kvadratisk Formelkalkylator

Summaräknare

Omkretsräknare

Z-poängkalkylator (z-värde)

Fibonacci-räknare

Kapselvolymräknare

Pyramid Volymräknare

Triangulär Prisma Volymräknare

Rektangelvolymräknare

Konvolymräknare

Kubvolymräknare

Cylindervolymberäknare

Skalfaktorutvidgningsräknare

Shannon Mångfaldsindex-kalkylator

Bayes Sats Kalkylator

Antilogaritmräknare

Eˣ Kalkylator

Primtalskalkylator

Kalkylator För Provstorlek

Invers Logaritm (log) Kalkylator

Giftfördelningskalkylator

Multiplikativ Invers Räknare

Poäng Procenträknare

Förhållandekalkylator

Empirisk Regelkalkylator

P-värde-kalkylator

Sfärvolymräknare

NPV-kalkylator