Matematiska Räknare

Rätt Triangel Sida Och Vinkel Räknare (triangel Miniräknare)

Ta reda på enkelt höger sida och vinkel på en triangel med vår gratis onlineräknare!

Beräkna resultat med två sidor

Beräkna resultat med en sida och en vinkel

Innehållsförteckning

Vad är en rätvinklig triangel?
Vad är en triangelräknare?
Pythagoras sats
Formler för den räta triangeln
Dagliga exempel på den räta triangeln

Vad är en rätvinklig triangel?

En rätvinklig triangel (amerikansk engelska) är en triangel som har en rät vinkel (90°). Det är också känt som en rätvinklig triangel (brittisk engelska), eller mer formellt, en ortogonal triangel.
exempel på rätvinklig triangel
Exempel på en rätvinklig triangel

Vad är en triangelräknare?

Trianglar är en av de mest grundläggande formerna inom geometri, och de används ofta för att förklara mer komplicerade former. Med hjälp av en triangelräknare kan du enkelt beräkna dimensionerna på trianglar och andra grundläggande matematiska problem. Detta enkla verktyg kan vara till hjälp när du arbetar med läxor eller försöker förstå ett mer komplext problem.

Pythagoras sats

Pythagoras sats, även känd som Pythagoras sats, relaterar de tre sidorna av en rätvinklig triangel. Enligt denna formel är arean av kvadraten på en kvadrat vars sida är hypotenusan i en triangel lika med summan av ytorna på de två andra sidorna.
Se den visuella demonstrationen nedan:
visualisering av pythagoras sats
Pythagoras sats
Pythagoras sats - Wikipedia

Formler för den räta triangeln

Den högra triangeln har många användbara formler att använda. Du kan använda någon av formlerna nedan för att beräkna vinklarna, sidorna, arean eller omkretsen av den räta triangeln. Vi kommer att referera till triangeln nedan för följande formler:
triangel illustration

Pythagoras sats

a^2+ b^2=c^2

Trigonometriska funktioner

sin A = a / c
cos A = b / c
tan A = a / b
sin B = b / c
cos B = a / c
tan B = b / a

Arean av en triangel

Area = a \* b / 2

Omkretsen av en triangel

Omkrets = a + b + c
Observera också att du behöver tabellen nedan när du använder de trigonometriska funktionerna:
trigonometrisk tabell
Om du till exempel använder tan B-formeln och beräknar dess värde till 1, kommer du genom att titta på tabellen ovan att veta att värdet på vinkeln i fråga ska vara 45°.

Dagliga exempel på den räta triangeln

Den högra triangeln har många relevanta och värdefulla formler som används i matematik och verkliga livet. Nedan ser du tre av de viktigaste användningsområdena för den räta triangeln:

1) Arkitektur och ingenjörskonst

Det är inte så långt borta att tänka på användningen av den räta triangeln i arkitektur. Den används främst för att beräkna längden på den diagonala anslutningen som förbinder två linjer. Detta används för att beräkna den diagonala längden av ett taks lutning vid design av ett sluttande tak. Du behöver bara veta höjden och längden på taket, och du är igång!
arkitektur illustration

2) Elektronik och elektroteknik

Den högra triangeln används för att lösa matematiska problem inom elektronik och elektroteknik, främst vid design av en modell. Ett annat exempel på vikten är när man gör estetiska tillägg och ser till att de inte stör modellens funktion.
Den högra triangeln är dock väldigt praktisk när man arbetar med kretsar. Se nedanstående visuella exempel för ytterligare demonstration och för att förstå hur den räta triangellogiken översätts till kretslogik.
elektronikillustration - bild av www.learningelectronics.net

3) Lantmäteri (väg- och vattenbyggnad)

Lantmäteri har varit ett yrke som har funnits länge, åtminstone så länge som nedtecknad historia visar. Detta görs av en lantmätare som har till uppgift att noggrant mäta jordens ytor i stor skala. Du kanske har gissat användningen av den räta triangeln vid det här laget; i grund och botten kommer det in när besiktningsmannen behöver beräkna längden, ytorna och relativa vinklarna mellan objekten i landskapet.
Exemplet nedan är en utmärkt visuell demonstration av vad som tidigare har förklarats. En lantmätare använder relevanta formler för att beräkna hans/hennes avstånd från bergstoppen eller från någon annanstans de väljer.
civilingenjör illustration
Se artikeln nedan för mer information om hur mätning fungerar:
Lantmäteri - Wikipedia

Parmis Kazemi
Artikelförfattare
Parmis Kazemi
Parmis är en innehållsskapare som har en passion för att skriva och skapa nya saker. Hon är också mycket intresserad av teknik och tycker om att lära sig nya saker.

Rätt Triangel Sida Och Vinkel Räknare (triangel Miniräknare) Svenska
Publicerad: Tue Nov 02 2021
Senaste uppdatering: Fri Aug 12 2022
I kategori Matematiska räknare
Lägg till Rätt Triangel Sida Och Vinkel Räknare (triangel Miniräknare) på din egen webbplats

Andra matematiska räknare

Vector Kors Produkt Kalkylator

30 60 90 Triangelkalkylator

Förväntad Värderäknare

Vetenskaplig Kalkylator Online

Standardavvikelsekalkylator

Procenträknare

Bråkräknare

Pund Till Koppar Omvandlare: Mjöl, Socker, Mjölk..

Cirkelomkretsberäknare

Dubbelvinkelformelkalkylator

Matematisk Rotkalkylator (kvadratrotskalkylator)

Triangelområde Räknare

Coterminal Vinkelräknare

Skalärprodukt Kalkylator

Mittpunktsräknare

Omvandlare För Betydande Siffror (Sig Figs-kalkylator)

Båglängdsräknare För Cirkel

Punktuppskattningsräknare

Procentuell Ökningskalkylator

Procentuell Skillnadskalkylator

Linjär Interpoleringskalkylator

QR -sönderdelningsräknare

Matris Transponera Miniräknare

Triangel Hypotenusa Räknare

Kalkylator För Trigonometri

45 45 90 Triangelräknare (rättriangelräknare)

Matrix Multiplicerar Kalkylator

Medelräknare

Slumptalsgenerator

Felmarginalräknare

Vinkel Mellan Två Vektorer Kalkylator

LCM Calculator - Minst Vanliga Multipelräknare

Kvadratfotskalkylator

Exponenträknare (effektkalkylator)

Matematik Resterande Kalkylator

Rule Of Three Calculator - Direkt Proportion

Kvadratisk Formelkalkylator

Summaräknare

Omkretsräknare

Z-poängkalkylator (z-värde)

Fibonacci-räknare

Kapselvolymräknare

Pyramid Volymräknare

Triangulär Prisma Volymräknare

Rektangelvolymräknare

Konvolymräknare

Kubvolymräknare

Cylindervolymberäknare

Skalfaktorutvidgningsräknare

Shannon Mångfaldsindex-kalkylator

Bayes Sats Kalkylator

Antilogaritmräknare

Eˣ Kalkylator

Primtalskalkylator

Exponentiell Tillväxt Kalkylator

Kalkylator För Provstorlek

Invers Logaritm (log) Kalkylator

Giftfördelningskalkylator

Multiplikativ Invers Räknare

Poäng Procenträknare

Förhållandekalkylator

Empirisk Regelkalkylator

P-värde-kalkylator

Sfärvolymräknare

NPV-kalkylator