Matematiska Räknare

Vector Kors Produkt Kalkylator

Vector cross product calculator hittar korsprodukten av två vektorer i ett tredimensionellt utrymme.

Vector A

Vector B

Vector C = A × B

Innehållsförteckning

Vad är korsprodukt?
Formel för beräkning av tvärprodukter
Definition av Cross Product
Hur man beräknar tvärprodukt av två vektorer
Vilken korsprodukt är?
För att bestämma korsprodukten för en ny vektor måste du ange x-, y- och z-värdena för två vektorer i räknaren.

Vad är korsprodukt?

Korsprodukt är en matematisk operation som tar två vektorer och producerar en ny vektor. Det används inom många områden, inklusive teknik, fysik och matematik. I det här blogginlägget ska vi utforska vad cross-produkt är och vad den kan göra för oss. Vi kommer också att ge ett exempel på hur det används i fysik. Så läs vidare för att lära dig mer!

Formel för beräkning av tvärprodukter

Formeln för beräkning av den nya vektorn för tvärprodukten av två vektorer är följande:
Där θ är vinkeln mellan a och b i det plan som innehåller dem. (Alltid mellan 0 - 180 grader)
‖A‖ och ‖b‖ är storleken på vektorerna a och b
och n är enhetsvektorn vinkelrät mot a och b
När det gäller vektorkoordinater kan vi förenkla ekvationen ovan till följande:
a x b = (a2*b3-a3*b2, a3*b1-a1*b3, a1*b2-a2*b1)
Där a och b är vektorer med koordinater (a1, a2, a3) och (b1, b2, b3).
Riktningen för den resulterande vektorn kan bestämmas med högerregeln.

Definition av Cross Product

En korsprodukt, som också är känd som en vektorprodukt, är en matematisk operation. Vid korsproduktdrift blir resultatet av produkten mellan 2 vektorer en ny vektor som är vinkelrät mot båda vektorerna. Storleken på denna nya vektor är lika med arean av ett parallellogram med sidorna av de två ursprungliga vektorerna.
Korsprodukten bör inte förväxlas med punktprodukten. Punktprodukten är en enklare algebraisk operation som returnerar ett enda tal i motsats till en ny vektor.

Hur man beräknar tvärprodukt av två vektorer

Här är ett exempel på beräkning av tvärprodukten för två vektorer.
Det första är att samla två vektorer: vektor A och vektor B. För detta exempel antar vi att vektor A har koordinater på (2, 3, 4) och vektor B har koordinater på (3, 7, 8).
Efter detta använder vi den förenklade ekvationen ovan för att beräkna de resulterande vektorkoordinaterna för produkten.
Vår nya vektor kommer att betecknas som C, så först vill vi hitta X-koordinaten. Genom formeln ovan finner vi att X är -4.
Med samma metod finner vi att y och z är.-4 respektive 5.
Slutligen har vi vår nya vektor från korsprodukten av ett Xb av (-4, -4,5)
Det är viktigt att komma ihåg att korsprodukten är antikommutativ, vilket betyder att resultatet av en Xb inte är densamma som b X a. Faktiskt:
a X b = -b X a.

Vilken korsprodukt är?

En korsprodukt är en vektorprodukt som är vinkelrät mot båda de ursprungliga vektorerna och är över samma storlek.

John Cruz
Artikelförfattare
John Cruz
John är en doktorand med en passion för matematik och utbildning. På fritiden gillar John att vandra och cykla.

Vector Kors Produkt Kalkylator Svenska
Publicerad: Sun Jul 04 2021
I kategori Matematiska räknare
Lägg till Vector Kors Produkt Kalkylator på din egen webbplats

Andra matematiska räknare

30 60 90 Triangelkalkylator

Förväntad Värderäknare

Vetenskaplig Kalkylator Online

Standardavvikelsekalkylator

Procenträknare

Bråkräknare

Pund Till Koppar Omvandlare: Mjöl, Socker, Mjölk..

Cirkelomkretsberäknare

Dubbelvinkelformelkalkylator

Matematisk Rotkalkylator (kvadratrotskalkylator)

Triangelområde Räknare

Coterminal Vinkelräknare

Skalärprodukt Kalkylator

Mittpunktsräknare

Omvandlare För Betydande Siffror (Sig Figs-kalkylator)

Båglängdsräknare För Cirkel

Punktuppskattningsräknare

Procentuell Ökningskalkylator

Procentuell Skillnadskalkylator

Linjär Interpoleringskalkylator

QR -sönderdelningsräknare

Matris Transponera Miniräknare

Triangel Hypotenusa Räknare

Kalkylator För Trigonometri

Rätt Triangel Sida Och Vinkel Räknare (triangel Miniräknare)

45 45 90 Triangelräknare (rättriangelräknare)

Matrix Multiplicerar Kalkylator

Medelräknare

Slumptalsgenerator

Felmarginalräknare

Vinkel Mellan Två Vektorer Kalkylator

LCM Calculator - Minst Vanliga Multipelräknare

Kvadratfotskalkylator

Exponenträknare (effektkalkylator)

Matematik Resterande Kalkylator

Rule Of Three Calculator - Direkt Proportion

Kvadratisk Formelkalkylator

Summaräknare

Omkretsräknare

Z-poängkalkylator (z-värde)

Fibonacci-räknare

Kapselvolymräknare

Pyramid Volymräknare

Triangulär Prisma Volymräknare

Rektangelvolymräknare

Konvolymräknare

Kubvolymräknare

Cylindervolymberäknare

Skalfaktorutvidgningsräknare

Shannon Mångfaldsindex-kalkylator

Bayes Sats Kalkylator

Antilogaritmräknare

Eˣ Kalkylator

Primtalskalkylator

Exponentiell Tillväxt Kalkylator

Kalkylator För Provstorlek

Invers Logaritm (log) Kalkylator

Giftfördelningskalkylator

Multiplikativ Invers Räknare

Poäng Procenträknare

Förhållandekalkylator

Empirisk Regelkalkylator

P-värde-kalkylator

Sfärvolymräknare

NPV-kalkylator

Procentuell Minskning

Områdeskalkylator

Sannolikhetsberäknare