Matematiska Räknare

Matris Transponera Miniräknare

Denna matris transponeringskalkylator hjälper dig att hitta en transponering för vilken matris som helst.

Matris transponera miniräknare

Innehållsförteckning

Hur använder jag matris transponera miniräknare?
Vad är en matris transponering?
Hur man beräknar en matris transponering manuellt?
Vad används matristransponeringen till?
Egenskaper för transponeringar
Olika typer av matriser
Transponeringens historia

Hur använder jag matris transponera miniräknare?

Vår matris transponera miniräknare är lätt att använda. Lägg bara till kolumn- och radstorlek och mata in din matris och tryck på visa resultatknapp!

Vad är en matris transponering?

Transponeringen av en matris är en operator som vänder vilken matris som helst över dess diagonal. Till exempel är transponeringen av en matris med en dimension av [m X n] en matris med [n X m] dimension.
Transponera - Wikipedia
Se exemplet nedan för en visuell demonstration av hur man införlivar en matris. Observera också att matrisens dimension förblir samma storlek.
matrisdemonstration

Hur man beräknar en matris transponering manuellt?

Som visas i exemplet ovan behöver du bara vända matrisen diagonalt. Det är lika enkelt som det!
Hur man införlivar en matris

Vad används matristransponeringen till?

Att vända en matris kan verka som en halt matematisk frågesportfråga, men transponeringen används för mycket mer. Flera formler använder sig av transponeringen och dess funktioner. Men de kanske inte gynnar dig så mycket om du inte läser matematik eller är särskilt intresserad av matriser!

Egenskaper för transponeringar

1) Transponera en skalär multipel

Om transponeringen av en matris multipliceras med en skalär (k) motsvarar den konstanten multiplicerad med matrisens transponering.

2) Överför en summa

Transponeringen av summan av två matriser är lika med summan av deras transponeringar.

3) Transponera en produkt

transponeringen av två matriser är lika med produkten av deras transponeringar, men omvänt.
Detta gäller också för mer än två matriser.

4) Transponera transponeringen

Transponeringen av en transponering av en matris är själva matrisen.

Olika typer av matriser

Här ser du kategoriseringen av matriser baserat på deras storlek, eller i matematiska termer, kategorisering efter _dimension_. Dimension avser storleken på matrisen som är skriven som "rader x kolumner".

1) Rad- och kolumnmatris

Det här är matriser med bara en rad eller kolumn, därav namnet.
Exempel på en radmatris
exempel på en radmatris
Exempel på en kolumnmatris
exempel på en kolumnmatris

2) Rektangulär och kvadratisk matris

Om en matris som inte har lika många rader och kolumner kallas den en rektangulär matris. Å andra sidan, om matrisen har lika många rader och kolumner, kallas den en kvadratisk matris.
Exempel på en rektangulär matris
exempel på en rektangulär matris
Exempel på en kvadratmatris
exempel på en kvadratmatris

3) Singular & non-singular matrix

En singulär matris är en kvadratisk matris vars determinant är 0, och om determinanten inte är lika med 0 kallas matrisen icke-singular.
Exempel på en enda matris
exempel på en enda matris
Exempel på en icke-singulär matris
exempel på en icke-singulär matris
De tre nästa matriserna är alla "Constant Matrices". Dessa är så att alla element är konstanter för en given dimension/storlek på matrisen.

4) Identitetsmatris

En identitetsmatris är också en kvadratisk diagonal matris. I denna matris är alla poster på huvuddiagonal lika med 1, och resten av elementen är 0.
Exempel på en identitetsmatris
exempel på en identitetsmatris

5) Matris av enor

Om alla element i en matris är lika med 1, kallas denna matris för en matris av en, som namnet indikerar.
Matris av enor
exempel på matris av enor

6) Nollmatris

Om alla element i en matris är 0, är matrisen i fråga en nollmatris.
Noll matris
exempel på en nollmatris

7) Diagonal matris och skalärmatris

En diagonal matris är en kvadratisk matris där alla element är 0 utom de element som finns i diagonal.
Exempel på en diagonal matris
exempel på en diagonal matris
Å andra sidan är en skalärmatris en speciell typ av fyrkantig diagonal matris, där alla diagonala element är lika.
Exempel på en skalär matris
exempel på en skalär matris

8) Övre och nedre triangulära matris

En övre triangulär matris är en kvadratisk matris där alla element under de diagonala elementen är 0.
Exempel på en övre triangulär matris
exempel på en övre triangulär matris
Å andra sidan är en nedre triangulär matris en kvadratisk matris där alla element ovanför de diagonala elementen är 0.
Exempel på en lägre triangulär matris
exempel på en lägre triangulär matris

9) Symmetrisk och skev-symmetrisk matris

En symmetrisk matris är en kvadratisk matris som är lika med dess transponeringsmatris. Om matrisens transponering är lika med den negativiserade matrisen är matrisen skev-symmetrisk.
Exempel på en symmetrisk matris
exempel på en symmetrisk matris
Invers av den symmetriska matrisen
invers av den symmetriska matrisen
Exempel på en skev-symmetrisk matris
exempel på en skev-symmetrisk matris
Invers av den skev-symmetriska matrisen
invers av den skev-symmetriska matrisen

10) Boolsk matris

En boolsk matris är en matris där dess element är antingen 1 eller 0.
Exempel på en boolsk matris
exempel på en boolsk matris

11) Stokastiska matriser

En kvadratmatris anses vara stokastisk om alla element är icke-negativa och summan av posterna i varje kolumn är 1.
Exempel på en stokastisk matris
exempel på en stokastisk matris

12) Ortogonal matris

En kvadratmatris anses vara ortogonal om matrisens multiplikation och dess transponering är 1.
Exempel på en ortogonal matris
exempel på en ortogonal matris

Transponeringens historia

Det var först 1858 som införlivandet av en matris introducerades av en brittisk matematiker vid namn ** _ Arthur Cayley _ **. Trots att ordet "Matrix" redan hade introducerats 1850, var Cayley den första som introducerade _matristeorin_ och publicerade artiklar om ämnet.
Matristeoriens historia

Parmis Kazemi
Artikelförfattare
Parmis Kazemi
Parmis är en innehållsskapare som har en passion för att skriva och skapa nya saker. Hon är också mycket intresserad av teknik och tycker om att lära sig nya saker.

Matris Transponera Miniräknare Svenska
Publicerad: Tue Oct 19 2021
I kategori Matematiska räknare
Lägg till Matris Transponera Miniräknare på din egen webbplats

Andra matematiska räknare

Vector Kors Produkt Kalkylator

30 60 90 Triangelkalkylator

Förväntad Värderäknare

Vetenskaplig Kalkylator Online

Standardavvikelsekalkylator

Procenträknare

Bråkräknare

Pund Till Koppar Omvandlare: Mjöl, Socker, Mjölk..

Cirkelomkretsberäknare

Dubbelvinkelformelkalkylator

Matematisk Rotkalkylator (kvadratrotskalkylator)

Triangelområde Räknare

Coterminal Vinkelräknare

Skalärprodukt Kalkylator

Mittpunktsräknare

Omvandlare För Betydande Siffror (Sig Figs-kalkylator)

Båglängdsräknare För Cirkel

Punktuppskattningsräknare

Procentuell Ökningskalkylator

Procentuell Skillnadskalkylator

Linjär Interpoleringskalkylator

QR -sönderdelningsräknare

Triangel Hypotenusa Räknare

Kalkylator För Trigonometri

Rätt Triangel Sida Och Vinkel Räknare (triangel Miniräknare)

45 45 90 Triangelräknare (rättriangelräknare)

Matrix Multiplicerar Kalkylator

Medelräknare

Slumptalsgenerator

Felmarginalräknare

Vinkel Mellan Två Vektorer Kalkylator

LCM Calculator - Minst Vanliga Multipelräknare

Kvadratfotskalkylator

Exponenträknare (effektkalkylator)

Matematik Resterande Kalkylator

Rule Of Three Calculator - Direkt Proportion

Kvadratisk Formelkalkylator

Summaräknare

Omkretsräknare

Z-poängkalkylator (z-värde)

Fibonacci-räknare

Kapselvolymräknare

Pyramid Volymräknare

Triangulär Prisma Volymräknare

Rektangelvolymräknare

Konvolymräknare

Kubvolymräknare

Cylindervolymberäknare

Skalfaktorutvidgningsräknare

Shannon Mångfaldsindex-kalkylator

Bayes Sats Kalkylator

Antilogaritmräknare

Eˣ Kalkylator

Primtalskalkylator

Exponentiell Tillväxt Kalkylator

Kalkylator För Provstorlek

Invers Logaritm (log) Kalkylator

Giftfördelningskalkylator

Multiplikativ Invers Räknare

Poäng Procenträknare

Förhållandekalkylator

Empirisk Regelkalkylator

P-värde-kalkylator

Sfärvolymräknare

NPV-kalkylator