ماشین حساب کامپیوتر

ماشین حساب باینری

باینری یک سیستم اعداد عددی است که عملکردی مشابه سیستم اعداد اعشاری دارد. این سیستم احتمالا برای اکثر مردم آشناتر است.

ماشین حساب باینری

گزینه را انتخاب کنید

فهرست مطالب

نحوه تبدیل اعشار به باینری
نحوه تبدیل باینری به اعشاری
اضافه باینری
تفریق باینری
ضرب دودویی
بخش باینری
سیستم باینری یک سیستم عددی است که تقریباً دقیقاً مانند سیستم اعشاری عمل می کند که بیشتر مردم با آن آشنایی بیشتری دارند. عدد پایه برای سیستم اعشاری 10 است، در حالی که سیستم باینری از 10 استفاده می کند. سیستم باینری از 2 استفاده می کند، در حالی که سیستم اعشاری از 10 استفاده می کند، در حالی که سیستم باینری از 1 استفاده می کند که بیت نامیده می شود. به کنار این تفاوت ها، عملیات هایی مانند جمع، تفریق و ضرب همگی با استفاده از قوانین مشابه در سیستم اعشاری محاسبه می شوند.
به دلیل سادگی در پیاده سازی در مدارهای دیجیتال با گیت های منطقی، تقریباً تمام فناوری های مدرن و رایانه ها از سیستم باینری استفاده می کنند. طراحی سخت افزاری که بتواند تنها دو حالت (روشن و خاموش، درست/نادرست یا حال/وجود) را تشخیص دهد آسان تر از دیدن حالت های بیشتر است. سخت افزاری که بتواند ده حالت را با استفاده از یک سیستم اعشاری تشخیص دهد مورد نیاز خواهد بود که پیچیده تر است.
در اینجا چند نمونه از تبدیل بین مقادیر اعشاری، هگز و باینری آورده شده است:
Decimal Hex Binary
0 0 0
1 1 1
2 2 10
3 3 11
5 5 101
10 A 1010
11 B 1011
12 C 1100
13 D 1101
14 E 1110
15 F 1111
50 32 110010
63 3F 111111
100 64 1100100
1000 3E8 1111101000
10000 2710 10011100010000

نحوه تبدیل اعشار به باینری

شما می توانید سیستم اعشاری را با دنبال کردن این روش گام به گام تبدیل کنید:
بزرگترین توان را بین 2 و عدد داده شده پیدا کنید
آن مقدار را به عدد داده شده خود اضافه کنید
بزرگترین توان بین 2 و باقیمانده را در مرحله 2 پیدا کنید
به تکرار ادامه دهید تا زمانی که دیگر وجود نداشته باشد
برای نشان دادن مقدار مکانی باینری، عدد 1 را وارد کنید. 0 نشان می دهد که چنین مقداری وجود ندارد.

نحوه تبدیل باینری به اعشاری

هر موقعیت در یک عدد باینری نشان دهنده توان 2 است، همانطور که هر موقعیت در اعداد اعشاری نشان دهنده توان 10 است.
برای تبدیل به اعشار، باید هر موقعیت را در 2 ضرب کنید تا عدد توان شماره موقعیت. این کار با شمارش از چپ به مرکز و شروع با صفر انجام می شود.

اضافه باینری

جمع از همان قوانین جمع در روش اعشاری پیروی می کند با این تفاوت که؛ به جای حمل یک، زمانی که مقادیر اضافه شده برابر با 10 است، زمانی که نتیجه شاخه برابر با 2 باشد، انتقال اتفاق می افتد.
تنها تفاوت بین جمع دودویی و اعشاری این است که مقدار 2 سیستم باینری با مقدار معادل 10 سیستم اعشاری مطابقت دارد. متوجه خواهید شد که 1،s بالای خط نشان دهنده ارقامی است که منتقل شده اند. هنگام انجام جمع دودویی، یک اشتباه رایج زمانی است که 1 + 1 = 0 است. همچنین، 1 از ستون قبلی در سمت چپ خود دارای 1 است که منتقل شده است. مقدار پایین باید به جای 0 1 باشد. در مثال بالا، می توانید این را در ستون سوم ببینید.

تفریق باینری

مشابه جمع، تفاوت زیادی بین تفریق اعشاری و دودویی وجود ندارد، به جز مواردی که با استفاده از ارقام 1 و 0 ایجاد می شوند. زمانی می توان از قرض گرفتن استفاده کرد که عددی که تفریق می شود از عدد اصلی بیشتر باشد. تفریق باینری جایی است که یک از 0 حذف می شود. این تنها موردی است که در آن وام گرفتن مورد نیاز است. وقتی این اتفاق می افتد، عدد 0 در ستون قرض گرفته شده به "2" تبدیل می شود. این 0-1 را به 2-1 = 1 تبدیل می کند در حالی که 1 را در ستونی که مجدداً خریداری می شود با 1 کاهش می دهد. اگر ستون زیر دارای مقدار 0 باشد، باید از تمام ستون های بعدی قرض گرفته شود.

ضرب دودویی

ضرب می تواند ساده تر از ضرب اعشاری باشد. ضرب ساده تر از همتای اعشاری خود است، زیرا فقط دو مقدار وجود دارد. با توجه به اینکه هر ردیف دارای مکان نگهدار 0 است، نتیجه باید اضافه شود و مقدار باید به سمت راست منتقل شود، دقیقاً مانند ضرب اعشاری. پیچیدگی ضرب دودویی به دلیل جمع خسته کننده است که بستگی به تعداد بیت های هر عبارت دارد. برای مشاهده بیشتر به مثال زیر مراجعه کنید.
ضرب دودویی دقیقاً همان فرآیند ضرب اعشاری است. متوجه خواهید شد که جای 0 در ردیف دوم ظاهر می شود. در ضرب اعشاری، مکان نگهدارنده 0 معمولاً قابل مشاهده نیست. همین کار را می توان در این مورد انجام داد، اما 0 مکان نگهدارنده فرض می شود. هنوز هم گنجانده شده است زیرا 0 مربوط به هر ماشین حساب جمع و تفریق باینری است مانند آنچه در این صفحه نشان داده شده است. اگر 0 نشان داده نشد، می توان 0 را نادیده گرفت و مقادیر باینری بالا را اضافه کرد. توجه به این نکته مهم است که سیستم باینری هر 0 سمت راست از 1 را در نظر می گیرد، در حالی که هر 0 سمت چپ بی ربط است.

بخش باینری

تقسیم در فرآیند تقسیم بسیار طولانی با استفاده از سیستم اعشاری مشابه است. سود سهام هنوز توسط تقسیم کننده دقیقاً به همان روش انجام می شود. تنها تفاوت این است که مقسوم علیه از تفریق به جای اعشار استفاده می کند. برای تقسیم، درک تفریق بسیار مهم است.

Parmis Kazemi
نویسنده مقاله
Parmis Kazemi
پارمیس یک تولید کننده محتوا است که علاقه زیادی به نوشتن و خلق چیزهای جدید دارد. او همچنین علاقه زیادی به فناوری دارد و از یادگیری چیزهای جدید لذت می برد.

ماشین حساب باینری فارسی
منتشر شده: Tue Dec 28 2021
آخرین به روز رسانی: Fri Aug 12 2022
در گروه ماشین حساب کامپیوتر
ماشین حساب باینری را به وب سایت خود اضافه کنید