Matemaattiset Laskimet

Ympyrän Ympärysmitan Laskin

Tämän ilmaisen ympyrän ympärysmittalaskurin avulla voit laskea ympyrän säteen, ympyrän halkaisijan, ympyrän kehän ja ympyrän alueen.

Ympyrän kehän visualisointi

Sisällysluettelo

Kuinka käyttää ympyrän ympärysmittalaskuria?
Mikä on ympärysmitta?
Mikä on ympyrä?
Asiaankuuluvat ympyräkaavat
Ympärysmittakaava
Piireihin liittyvät termit
Ympyrän historia

Kuinka käyttää ympyrän ympärysmittalaskuria?

Muiden ympyrän parametrien selvittämiseksi sinun on täytettävä säde, halkaisija, ympärysmitta tai alue. Tämän jälkeen laskin laskee automaattisesti loput arvot puolestasi.

Mikä on ympärysmitta?

Ympärysmitta on ympyrän reunan lineaarinen etäisyys. Se tarkoittaa samaa kuin geometrisen kuvan kehä. Ympärysmitan ja kehän ero on se, että termiä ”kehä” käytetään yksinomaan monikulmioihin.

Mikä on ympyrä?

Ympyrä on yksinkertainen suljettu muoto, joka näyttää erilaisia käsitteitä ja erilaisia ihmisryhmiä. Se on pistejoukko tasossa, joka on yhtä kaukana tietystä pisteestä. Ympyrän halkaisija on kaksi kertaa säde. Niiden on oltava yhtä suuria kuin ympyrän keskipisteen ja sen läpi kulkevan suoran välinen etäisyys.
Euklidisessa geometriassa ympyrä on yksinkertainen käyrä, joka jakaa tason kahteen alueeseen: sisä- ja ulkopuolelle. Sitä käytetään yleisesti viittaamaan muodon rajaan tai koko rakenteeseen.
Ympyrä on eräänlainen elliptinen rakenne, joka sulkee eniten aluetta kehäyksikköä kohti. Se määritellään yleensä kaksiulotteiseksi muodoksi, jonka keskipiste ja epäkeskisyys ovat nolla.
Lisätietoja piireistä

Asiaankuuluvat ympyräkaavat

Tässä ovat ympyrälaskurimme käyttämät kaavat.

Ympärysmittakaava

Voit laskea ympyrän ympärysmitan sen säteen perusteella seuraavan kaavan avulla.
C = 2πR
R = radius
Esimerkki ympyrästä
D = 2 * R
C = 2 * π * R
A = π * R^2
R = radius
D = diameter
C = circumference
A = area
π = 3.141
Mikä on ympyrä geometriassa?

Piireihin liittyvät termit

Ympärysmitta on etäisyys yhden piirin ja ympyrän välillä.
Halkaisija on linjan segmentti, joka kulkee keskustan läpi.
Ympyrän keskipistettä kutsutaan origoksi.
Ympyrä on muoto, joka koostuu pisteistä, jotka ovat tietyn pisteen etäisyydellä. Näiden pisteiden välistä etäisyyttä kutsutaan sädeksi.
Puolilevy on erikoistapaus, joka näyttää suurimman segmentin. Tangenttiympyrän käsite juontaa juurensa aikaan, jolloin varhaisimmat tunnetut sivilisaatiot perustettiin.

Ympyrän historia

Ympyrä on ollut tiedossa muinaisista ajoista lähtien. Kuun ja auringon ympärillä on luonnollisia ympyröitä, joita kasvit voivat havaita.
Ympyrä on inspiroinut monien tieteenalojen, kuten tähtitieteen ja geometrian, kehitystä. Sen tutkimus on myös auttanut selittämään jumalallisen tai täydellisen geometrian käsitteen.
Platon selittää täydellisen ympyrän, miten se eroaa sanoista ja piirustuksista ja miksi sillä on merkitystä.
Taiteilijoiden erilaiset maailmankatsomukset vaikuttivat heidän käsitykseensä ympyrästä. Jotkut ovat keskittyneet sen keskeiseen osaan, kun taas toiset ovat korostaneet sen kehän demokraattista puolta.
Ympyrä symboloi monia pyhiä ja hengellisiä käsitteitä. Sitä on tulkittu eri tavoin eri puolilla maailmaa.
Piirien historia

Angelica Miller
Artikkelin kirjoittaja
Angelica Miller
Angelica on psykologian opiskelija ja sisällön kirjoittaja. Hän rakastaa luontoa ja katsoo dokumentteja ja opettavaisia YouTube -videoita.

Ympyrän Ympärysmitan Laskin Suomi
Julkaistu: Mon Aug 02 2021
Luokassa Matemaattiset laskimet
Lisää Ympyrän Ympärysmitan Laskin omalle verkkosivustollesi

Muut matemaattiset laskimet

Vektorin Ristitulon Laskin

30 60 90 Kolmion Laskin

Odotusarvon Laskin

Funktiolaskin Netissä

Keskihajontalaskin

Prosenttilaskuri

Yhteisten Murtolukujen Laskin

Paunoista Kupeiksi Muunnin: Jauhot, Sokeri, Maito..

Kaksikulmainen Kaavalaskin

Juuri Ja Potenssi Laskin

Kolmion Pinta -alan Laskin

Pääkulman Laskin

Pistetulon Laskin

Keskipisteen Laskin

Merkittävien Lukujen Muunnin (Sig Figs -laskin)

Kaaren Pituuslaskin Ympyrälle

Pistearviolaskin

Prosentin Lisäyslaskin

Prosenttiosuuslaskin

Lineaarinen Interpolointilaskin

QR -hajoamislaskin

Matriisin Transponointilaskin

Kolmion Hypotenuusan Laskin

Trigonometrinen Laskin

Suorakulmaisen Kolmion Sivu- Ja Kulmalaskin (kolmiolaskin)

45 45 90 Kolmiolaskin (oikea Kolmiolaskin)

Matriisikerto-laskin

Keskimääräinen Laskin

Satunnaislukugeneraattori

Virhemarginaalilaskuri

Kahden Vektorin Välinen Kulmalaskin

LCM-laskin - Vähiten Yleinen Usean Laskin

Neliömetrin Laskin

Eksponenttilaskin (teholaskin)

Matemaattinen Jäännöslaskin

Kolmen Sääntö Laskin - Suora Suhteellinen

Toisen Asteen Kaavan Laskin

Summalaskuri

Ympärysmitan Laskin

Z-pistelaskuri (z-arvo)

Fibonacci Laskin

Kapselin Tilavuuden Laskin

Pyramidin Tilavuuslaskin

Kolmioprisman Tilavuuslaskin

Suorakaiteen Tilavuuslaskin

Kartiotilavuuslaskin

Kuution Tilavuuden Laskin

Sylinterin Tilavuuden Laskin

Skaalaustekijän Laajennuslaskin

Shannonin Monimuotoisuusindeksilaskin

Bayesin Lauselaskin

Antilogaritmin Laskin

Eˣ Laskin

Alkulukulaskin

Eksponentiaalisen Kasvun Laskin

Näytekoon Laskin

Käänteinen Logaritmi (log) Laskin

Poisson-jakauman Laskin

Kertova Käänteislaskin

Merkitsee Prosenttilaskuria

Suhdelaskuri

Empiirinen Sääntölaskin

P-arvo-laskin

Pallon Tilavuuden Laskin

NPV-laskin

Prosenttiosuuden Lasku

Pinta-alalaskuri