Matematiska Räknare

30 60 90 Triangelkalkylator

Med vår 30 60 90 triangelkalkylator kan du lösa den speciella högra triangeln.

Visualisering av den speciella högra triangeln

cm
cm
cm
cm²
cm

Innehållsförteckning

Vad är en 30 60 90 triangel?
30-60-90 är en speciell typ av triangel
Vilken sida av 30 60 90 triangeln är vilken?
Hur löser man den speciella högra triangeln?
Speciellt höger triangelförhållande
Med vår 30 60 90 triangelräknare kan du lösa dess hypotenusa, mått och förhållande. Från den här sidan hittar du också mer information om 30 60 90 miniräknare, som många gånger kallas speciell höger triangel.

Vad är en 30 60 90 triangel?

En 30 60 90 triangel är en speciell höger triangel som har inre vinklar som mäter 30 °, 60 ° och 90 °. På grund av denna speciella form är det enkelt att beräkna resten av måtten om du känner till en av dem!

30-60-90 är en speciell typ av triangel

En 30-60-90 höger triangel är en speciell typ av rätt triangel. 30 60 90 triangelns tre vinklar mäter 30 grader, 60 grader och 90 grader. Triangeln är signifikant eftersom sidorna finns i ett förhållande som är lätt att komma ihåg: 1√ (3/2). Det betyder att hypotenusen är dubbelt så lång som det kortare benet och det längre benet är kvadratroten på tre gånger det kortare benet.

Vilken sida av 30 60 90 triangeln är vilken?

Den sida som är motsatt 30 -gradersvinkeln kommer alltid att ha den kortaste längden. Sidan mittemot 60 graders vinkel blir √3 gånger så lång. Sidan mittemot 90 graders vinkel blir dubbelt så lång. Kom ihåg att den kortaste motsatt den minsta vinkeln och den längsta sidan kommer att vara mittemot den största vinkeln.

Hur löser man den speciella högra triangeln?

Formler för att lösa den speciella högra triangeln, eller 30 60 90 triangeln, är enkla. Du kan enkelt hitta alla mått om du känner till korta ben, långa ben eller hypotenusa!
Om vi känner till den kortare benlängden a kan vi ta reda på att:
b = a√3
c = 2a
Om den längre benlängden b är den enda parametern som anges, då:
a = b√3/3
c = 2b√3/3
För hypotenus c kända ser benformlerna ut så här:
a = c/2
b = c√3/2
För området ser formeln ut följande:
area = (a²√3)/2
För beräkning av omkrets ser formeln ut följande:
perimeter = a + a√3 + 2a = a(3 + √3)

Speciellt höger triangelförhållande

Reglerna för den speciella högra triangeln är enkla. Den har en rät vinkel och dess sidor är i lätt relation med varandra.
ratio = a : a√3 : 2a.
Formel för speciell höger triangel

John Cruz
Artikelförfattare
John Cruz
John är en doktorand med en passion för matematik och utbildning. På fritiden gillar John att vandra och cykla.

30 60 90 Triangelkalkylator Svenska
Publicerad: Tue Jul 06 2021
I kategori Matematiska räknare
Lägg till 30 60 90 Triangelkalkylator på din egen webbplats