Matematični Kalkulatorji

Matrični Kalkulator Za Prenos

Ta matrični kalkulator transponiranja vam pomaga najti prenos za katero koli matriko.

Matrični kalkulator za prenos

Kazalo

Kako uporabljati matrični kalkulator transponiranja?
Kaj je transponiranje matrike?
Kako ročno izračunati prenos matrike?
Za kaj se uporablja prenos matrike?
Lastnosti prenosov
Različne vrste matric
Zgodovina prenosa

Kako uporabljati matrični kalkulator transponiranja?

Naš matrični kalkulator prenosa je enostaven za uporabo. Preprosto dodajte velikost stolpca in vrstice, nato vnesite matriko in pritisnite gumb za prikaz rezultata!

Kaj je transponiranje matrike?

Transpozicija matrice je operater, ki vsako matriko obrne čez njeno diagonalo. Na primer, prenos matrike z dimenzijo [m X n] je matrika z dimenzijo [n X m].
Prenos - Wikipedia
Oglejte si spodnji primer za vizualno predstavitev, kako prestaviti matriko. Upoštevajte tudi, da dimenzija matrice ostaja enaka.
predstavitev matrike

Kako ročno izračunati prenos matrike?

Kot je prikazano v zgornjem primeru, morate matrico obrniti samo diagonalno. Tako enostavno je!
Kako prestaviti matriko

Za kaj se uporablja prenos matrike?

Zrcaljenje matrike se morda zdi slabo vprašanje iz matematičnega kviza, vendar se prenos uporablja za veliko več. Več formul uporablja prenos in njegove funkcije. Vendar vam morda ne bodo toliko koristili, če ne študirate matematike ali se posebej ne zanimate za matrike!

Lastnosti prenosov

1) Prenos skalarnega večkratnika

Če se prenos matrice pomnoži s skalarjem (k), je to enako konstanti, pomnoženi s transpozicijo matrike.

2) Prenos vsote

Transpozicija vsote dveh matrik je enaka vsoti njunih transpozicij.

3) Prenos izdelka

prenos dveh matrik je enak produktu njihovega prenosa, vendar obratno.
To velja tudi za več kot dve matrici.

4) Prenos prenosa

Transpozicija transponiranja matrike je sama matrika.

Različne vrste matric

Tu boste videli kategorizacijo matric glede na njihovo velikost ali v matematičnem smislu kategorizacijo po _dimension_. Dimenzija se nanaša na velikost matrike, ki je zapisana kot "vrstice x stolpci".

1) Matrika vrstice in stolpca

To so matrike z samo eno vrstico ali stolpcem, od tod tudi ime.
Primer matrike vrstic
primer matrice vrstic
Primer matrike stolpcev
primer matrike stolpcev

2) Pravokotna in kvadratna matrika

Če matrika, ki nima enakega števila vrstic in stolpcev, se imenuje pravokotna matrika. Po drugi strani pa, če ima matrika enako število vrstic in stolpcev, se imenuje kvadratna matrika.
Primer pravokotne matrice
primer pravokotne matrice
Primer kvadratne matrike
primer kvadratne matrike

3) Singularna in ne-singularna matrika

Edinstvena matrika je kvadratna matrika, katere determinanta je 0, in če determinanta ni enaka 0, se matrika imenuje ne-singularna.
Primer singularne matrice
primer singularne matrice
Primer ne-singularne matrike
primer ne-singularne matrike
Naslednje tri matrice so "konstantne matrice". To je zato, da so vsi elementi konstante za katero koli dano dimenzijo/velikost matrike.

4) Identitetna matrika

Identitetna matrika je tudi matrika kvadratne diagonale. V tej matrici so vsi vnosi na glavni diagonali enaki 1, preostali elementi pa 0.
Primer matrike identitete
primer matrike identitete

5) Matrika enot

Če so vsi elementi matrice enaki 1, se ta matrika imenuje matrika enot, kot že ime pove.
Matrika enih
primer matrike enih

6) Ničelna matrika

Če so vsi elementi matrice 0, potem je zadevna matrika ničelna matrika.
Ničelna matrika
primer ničelne matrike

7) Diagonalna matrika in skalarna matrika

Diagonalna matrika je kvadratna matrika, v kateri so vsi elementi 0, razen tistih elementov, ki so v diagonali.
Primer diagonalne matrice
primer diagonalne matrice
Po drugi strani je skalarna matrika posebna vrsta kvadratne diagonalne matrike, kjer so vsi diagonalni elementi enaki.
Primer skalarne matrice
primer skalarne matrice

8) Zgornja in spodnja trikotna matrika

Zgornja trikotna matrika je kvadratna matrika, v kateri so vsi elementi pod diagonalnimi elementi 0.
Primer zgornje trikotne matrice
primer zgornje trikotne matrice
Po drugi strani je spodnja trikotna matrika kvadratna matrika, v kateri so vsi elementi nad diagonalnimi elementi 0.
Primer spodnje trikotne matrice
primer spodnje trikotne matrice

9) Simetrična in poševno-simetrična matrika

Simetrična matrika je kvadratna matrika, ki je enaka svoji transponirani matrici. Če je prenos matrike enak negativizirani matrici, je matrika poševno simetrična.
Primer simetrične matrike
primer simetrične matrike
Inverzna simetrična matrika
obratno od simetrične matrike
Primer poševno simetrične matrike
primer poševno simetrične matrike
Inverzno od poševno simetrične matrike
inverzno od poševno simetrične matrike

10) Logična matrika

Logična matrika je matrika, pri kateri so njeni elementi bodisi 1 ali 0.
Primer logične matrice
primer logične matrice

11) Stohastične matrice

Kvadratna matrika se šteje za stohastično, če so vsi elementi negativni in je vsota vnosov v vsakem stolpcu 1.
Primer stohastične matrike
primer stohastične matrike

12) Ortogonalna matrika

Kvadratna matrika se šteje za pravokotno, če je množenje matrice in njeno transponiranje 1.
Primer ortogonalne matrice
primer ortogonalne matrice

Zgodovina prenosa

Šele leta 1858 je prenos matrice uvedel britanski matematik z imenom ** _ Arthur Cayley _ **. Čeprav je bila beseda "Matrix" že uvedena leta 1850, je Cayley prva predstavila teorijo matrike in objavila članke na to temo.
Zgodovina teorije matric

Parmis Kazemi
Avtor članka
Parmis Kazemi
Parmis je ustvarjalec vsebin, ki ima strast do pisanja in ustvarjanja novih stvari. Zelo jo zanima tudi tehnika in se rada uči novih stvari.

Matrični Kalkulator Za Prenos Slovenski
Objavljeno: Tue Oct 19 2021
V kategoriji Matematični kalkulatorji
Dodajte Matrični Kalkulator Za Prenos na svoje spletno mesto

Drugi matematični kalkulatorji

Vektorski Kalkulator Za Navzkrižne Izdelke

30 60 90 Trikotnik Kalkulator

Kalkulator Pričakovane Vrednosti

Spletni Znanstveni Kalkulator

Kalkulator Standardnega Odklona

Odstotni Kalkulator

Kalkulator Navadnih Ulomkov

Pretvornik Funtov V Skodelice: Moka, Sladkor, Mleko..

Kalkulator Obsega Kroga

Kalkulator Formule Z Dvojnim Kotom

Matematični Kalkulator Korenin

Kalkulator Površine Trikotnika

Kalkulator Kotalnega Kota

Kalkulator Točkovnih Izdelkov

Kalkulator Srednje Točke

Kalkulator Pomembnih Številk

Kalkulator Dolžine Loka Za Krog

Kalkulator Ocene Točk

Kalkulator Za Povečanje Odstotka

Kalkulator Odstotne Razlike

Linearni Kalkulator Interpolacije

Kalkulator Razgradnje QR

Kalkulator Hipotenuze Trikotnika

Trigonometrijski Kalkulator

Kalkulator Strani In Kota Pravokotnega Trikotnika

45 45 90 Trikotni Kalkulator

Kalkulator Matričnega Množenja

Povprečni Kalkulator

Generator Naključnih Števil

Kalkulator Stopnje Napake

Kalkulator Kota Med Dvema Vektorjema

Kalkulator LCM - Kalkulator Najmanj Pogostih Večkratnikov

Kalkulator Kvadratnih Metrov

Eksponentni Kalkulator

Matematični Kalkulator Preostanka

Kalkulator Za Pravilo Treh - Neposredno Sorazmerje

Kalkulator Kvadratne Formule

Kalkulator Vsote

Kalkulator Perimetra

Z Kalkulator Vrednosti

Fibonaccijevi Kalkulator

Kalkulator Prostornine Kapsul

Piramidni Kalkulator Prostornine

Kalkulator Prostornine Trikotne Prizme

Kalkulator Prostornine Pravokotnika

Kalkulator Prostornine Stožca

Kalkulator Prostornine Kocke

Kalkulator Prostornine Cilindra

Kalkulator Dilatacije Faktorja Lestvice

Shannonov Kalkulator Indeksa Raznolikosti

Kalkulator Bayesovega Izreka

Antilogaritmski Kalkulator