Matemaattiset Laskimet

Vektorin Ristitulon Laskin

Vektorin ristitulon laskin laskee sinulle kahden vektorin ristitulon kolmiulotteisessa avaruudessa.

Vector A

Vector B

Vector C = A × B

Sisällysluettelo

Mikä on ristiintuote?
Tuotteiden välinen laskentakaava
Määritelmä Risti Tuote
Kuinka lasketaan kahden vektorin ristitulo
Mikä ristituote on?
Uuden vektorin ristitulon määrittämiseksi sinun on syötettävä kahden vektorin x-, y- ja z-arvot laskimeen.

Mikä on ristiintuote?

Ristitulo on matemaattinen operaatio, joka ottaa kaksi vektoria ja tuottaa uuden vektorin. Sitä käytetään monilla aloilla, mukaan lukien tekniikka, fysiikka ja matematiikka. Tässä blogikirjoituksessa aiomme tutkia, mitä ristiintuote on ja mitä se voi auttaa. Annamme myös esimerkin siitä, kuinka sitä käytetään fysiikassa. Joten lue lisää saadaksesi lisätietoja!

Tuotteiden välinen laskentakaava

Kaava kahden vektorin ristitulon uuden vektorin laskemiseksi on seuraava:
Missä θ on a: n ja b: n välinen kulma niitä sisältävällä tasolla. (Aina välillä 0-180 astetta)
‖A‖ ja ‖b‖ ovat vektorien a ja b suuruuksia
ja n on yksikkövektori kohtisuorassa a: n ja b: n kanssa
Vektorikoordinaattien suhteen voimme yksinkertaistaa yllä olevan yhtälön seuraavaksi:
a x b = (a2*b3-a3*b2, a3*b1-a1*b3, a1*b2-a2*b1)
Missä a ja b ovat vektorit, joilla on koordinaatit (a1, a2, a3) ja (b1, b2, b3).
Tuloksena olevan vektorin suunta voidaan määrittää oikeanpuoleisella säännöllä.

Määritelmä Risti Tuote

Ristitulo, joka tunnetaan myös vektoritulona, on matemaattinen operaatio. Ristitulooperaatiossa 2 vektorin välisen tulon tulos on uusi vektori, joka on kohtisuorassa molempiin vektoreihin nähden. Tämän uuden vektorin suuruus on yhtä suuri kuin suunnikkaan pinta-ala, jossa on kahden alkuperäisen vektorin sivut.
Ristituotetta ei pidä sekoittaa pistetuotteeseen. Pistetuote on yksinkertaisempi algebrallinen operaatio, joka palauttaa yhden numeron uuden vektorin sijaan.

Kuinka lasketaan kahden vektorin ristitulo

Tässä on esimerkki ristituotteen laskemisesta kahdelle vektorille.
Ensinnäkin on kerättävä kaksi vektoria: vektori A ja vektori B. Tässä esimerkissä oletetaan, että vektorilla A on koordinaatit (2, 3, 4) ja vektorilla B on (3, 7, 8).
Tämän jälkeen lasketaan tuotteen tuloksena olevat vektorikoordinaatit yllä olevan yksinkertaistetun yhtälön avulla.
Uusi vektorimme merkitään nimellä C, joten ensin haluamme löytää X-koordinaatin. Yllä olevan kaavan avulla löydämme X: n olevan -4.
Samaa menetelmää käytettäessä löydetään y ja z vastaavasti. -4 ja 5.
Lopuksi meillä on uusi vektorimme Xb: n (-4, -4,5): n ristitulosta
On tärkeää muistaa, että ristitulo on kommutatiivista, mikä tarkoittaa, että Xb: n tulos ei ole sama kuin b Xa. Itse asiassa:
a X b = -b X a.

Mikä ristituote on?

Ristituote on vektorituote, joka on kohtisuorassa molempiin alkuperäisiin vektoreihin ja on samaa suuruusluokkaa.

John Cruz
Artikkelin kirjoittaja
John Cruz
John on tohtorikoulutettava, jolla on intohimo matematiikkaan ja koulutukseen. Vapaa -ajallaan John harrastaa patikointia ja pyöräilyä.

Vektorin Ristitulon Laskin Suomi
Julkaistu: Sun Jul 04 2021
Luokassa Matemaattiset laskimet
Lisää Vektorin Ristitulon Laskin omalle verkkosivustollesi

Muut matemaattiset laskimet

30 60 90 Kolmion Laskin

Odotusarvon Laskin

Funktiolaskin Netissä

Keskihajontalaskin

Prosenttilaskuri

Yhteisten Murtolukujen Laskin

Paunoista Kupeiksi Muunnin: Jauhot, Sokeri, Maito..

Ympyrän Ympärysmitan Laskin

Kaksikulmainen Kaavalaskin

Juuri Ja Potenssi Laskin

Kolmion Pinta -alan Laskin

Pääkulman Laskin

Pistetulon Laskin

Keskipisteen Laskin

Merkittävien Lukujen Muunnin (Sig Figs -laskin)

Kaaren Pituuslaskin Ympyrälle

Pistearviolaskin

Prosentin Lisäyslaskin

Prosenttiosuuslaskin

Lineaarinen Interpolointilaskin

QR -hajoamislaskin

Matriisin Transponointilaskin

Kolmion Hypotenuusan Laskin

Trigonometrinen Laskin

Suorakulmaisen Kolmion Sivu- Ja Kulmalaskin (kolmiolaskin)

45 45 90 Kolmiolaskin (oikea Kolmiolaskin)

Matriisikerto-laskin

Keskimääräinen Laskin

Satunnaislukugeneraattori

Virhemarginaalilaskuri

Kahden Vektorin Välinen Kulmalaskin

LCM-laskin - Vähiten Yleinen Usean Laskin

Neliömetrin Laskin

Eksponenttilaskin (teholaskin)

Matemaattinen Jäännöslaskin

Kolmen Sääntö Laskin - Suora Suhteellinen

Toisen Asteen Kaavan Laskin

Summalaskuri

Ympärysmitan Laskin

Z-pistelaskuri (z-arvo)

Fibonacci Laskin

Kapselin Tilavuuden Laskin

Pyramidin Tilavuuslaskin

Kolmioprisman Tilavuuslaskin

Suorakaiteen Tilavuuslaskin

Kartiotilavuuslaskin

Kuution Tilavuuden Laskin

Sylinterin Tilavuuden Laskin

Skaalaustekijän Laajennuslaskin

Shannonin Monimuotoisuusindeksilaskin

Bayesin Lauselaskin

Antilogaritmin Laskin

Eˣ Laskin

Alkulukulaskin

Eksponentiaalisen Kasvun Laskin

Näytekoon Laskin

Käänteinen Logaritmi (log) Laskin

Poisson-jakauman Laskin

Kertova Käänteislaskin

Merkitsee Prosenttilaskuria

Suhdelaskuri

Empiirinen Sääntölaskin

P-arvo-laskin

Pallon Tilavuuden Laskin

NPV-laskin

Prosenttiosuuden Lasku

Pinta-alalaskuri