ماشین حساب های ورزشی

کایاک سواری ماشین حساب کالری سوزانده شده

این ابزار آنلاین به شما کمک می کند تا هنگام کایاک سواری، تعداد کالری هایی را که در یک بازه زمانی معین می سوزانید محاسبه کنید.

ماشین حساب کالری سوزانده شده کایاک

مرحله
kg
mins
kcal
ساخته شده با ❤️ توسط

فهرست مطالب

با کایاک سواری چند کالری می توانید بسوزانید؟
کایاک سواری می تواند برای یک فرد معمولی بین 375 تا 475 کالری در ساعت بسوزاند.
بسته به وزن، میزان مسافت، سرعت پیشروی و زمین، می‌توانید کالری بیشتری بسوزانید. برای یک فرد 200 پوندی (90.8 کیلوگرمی)، کایاک سواری به تلاش متوسط نیاز دارد و 477 کالری در ساعت می سوزاند. یک فرد 150 پوندی با انجام همان فعالیت 358 کالری در یک ساعت می سوزاند.

با کایاک سواری چند کالری می توانید بسوزانید؟

کالری سوزانده شده در دقیقه = (MET x وزن بدن بر حسب کیلوگرم x 3.5) / 200
هزینه انرژی تمرین بدنی برای یک زمان معین با "MET" اندازه گیری می شود. نمودار زیر به شما نشان می دهد که چگونه MET فعالیت را پیدا کنید.
یک کار با MTE 1 تقریباً معادل انرژی مورد نیاز فردی است که در دمای اتاق ثابت می نشیند و به طور فعال غذا نمی خورد.
یک کار با حداقل انرژی مورد نیاز 2 دو برابر انرژی کاری است که دارای MET بیشتر از 1 است. وظایف با MET های 10، 10 برابر انرژی وظایف با MET های 1 مصرف می کنند.
مقادیر MET تفاوت در وزن بدن، چاقی و سن را در نظر نمی گیرد. آنها همچنین تفاوت در راندمان حرکت، جغرافیا و شرایط محیطی را در نظر نمی گیرند. تفاوت های فردی در مصرف انرژی می تواند تعیین هزینه واقعی یک فعالیت را دشوار کند. خلاصه سطح MET را ارائه نمی دهد.
Parmis Kazemi
نویسنده مقاله
Parmis Kazemi
پارمیس یک تولید کننده محتوا است که علاقه زیادی به نوشتن و خلق چیزهای جدید دارد. او همچنین علاقه زیادی به فناوری دارد و از یادگیری چیزهای جدید لذت می برد.
کایاک سواری ماشین حساب کالری سوزانده شده فارسی
منتشر شده: Tue May 31 2022
در گروه ماشین حساب های ورزشی
کایاک سواری ماشین حساب کالری سوزانده شده را به وب سایت خود اضافه کنید

سایر ماشین حساب های ورزشی

ماشین حساب سرعت در حال اجرا

زمان خود را برای دویدن مسافتهای مسابقه بر اساس سرعت دویدن فعلی مورد انتظار خود محاسبه کنید.

قدم به قدم تا ماشین حساب کیلومتر (کیلومتر)

این ماشین حساب آنلاین رایگان ، قدمهایی را که طی کرده اید به راحتی به کیلومتر تبدیل می کند!

ماشین حساب قدم به قدم مایل

با استفاده از ماشین‌حساب آنلاین ما از مراحل رایگان مایل تا مایل پیاده‌روی کنید!

مراحل پیموده شده را به کالری تبدیل کنید

مبدل مراحل پیموده شده به کالری به شما امکان می دهد تخمین بزنید که چه مقدار کالری می سوزانید.

ماشین حساب پرس نیمکت

ماشین حساب پرس نیمکت به شما کمک می کند حداکثر یک تکرار خود را پیدا کنید.

ماشین حساب کالری سوزانده شده فشار آپ

این ابزار رایگان به شما کمک می کند تا تعداد کالری هایی را که در یک بازه زمانی مشخص می سوزانید محاسبه کنید.

ماشین حساب کالری سوزانده شده توسط دوچرخه ثابت

این ابزار آسان به شما کمک می کند تا تعداد کالری هایی را که هنگام استفاده از دوچرخه ثابت می سوزانید محاسبه کنید.

ماشین حساب کالری سوزانده شده دویدن

این ابزار آسان به شما کمک می کند تا تعداد کالری هایی را که هنگام دویدن می سوزانید محاسبه کنید.

در حال اجرا ماشین حساب کالری سوزانده شده

دویدن چقدر کالری می سوزاند؟

ماشین حساب کالری سوزانده شده در شنا

این ابزار آسان به شما کمک می کند تا تعداد کالری هایی را که هنگام شنا می سوزانید محاسبه کنید.

ماشین حساب کالری سوزانده اسکات

این ابزار آسان به شما کمک می کند تا تعداد کالری که هنگام انجام اسکات می سوزانید را محاسبه کنید.

ماشین حساب کالری سوزانده جامپینگ جک

این ابزار آسان به شما کمک می کند تا تعداد کالری هایی را که هنگام پرش جک می سوزانید محاسبه کنید.

ماشین حساب کالری سوزانده شده با طناب پریدن

این ابزار آسان به شما کمک می کند تا تعداد کالری که هنگام طناب زدن می سوزانید را محاسبه کنید.